Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upływa  15 maja 2018

Na zgłoszeniu podajemy informacje:
 - imię i nazwisko (aktualne i z lat szkolnych),
 - adres, e-mail i telefon do kontaktu,
 - rok ukończenia szkoły.

Zgłoszenie na pobranym tutaj formularzu (format MS Word 2003) przesyłamy:
 - listownie na adres szkoły z dopiskiem "Zjazd 2018",
     (I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno),
 - faksem na nr  86 2782431,
 - pocztą elektroniczną w formie załącznika na adres zjazd2018@onet.pl,
 - lub dostarczamy osobiście do sekretariatu szkoły.

Można zgłosić także osobę towarzyszącą nie będącą absolwentem (np. ukochany współmałżonek) na tych samych zasadach (dane + wpłata).

Istnieje możliwość uczetnictwa tylko w części oficjalnej (w szkole) a bez imprezy towarzyskiej w lokalu - wtedy wpisowe wynosi 50 zł.

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł (lub odpowiednio 50 zł) na konto:

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów I LO w Kolnie
18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego 34
Nr konta   17 8754 0004 0012 6885 3000 0010

Termin wpłat upływa 15 maja 2018 r.

Ze względów praktycznych w przypadku rezygnacji po terminie 15 maja 2018 wpisowe nie będzie zwracane.

Zachęcamy, aby niezależnie od zgłoszenia przesyłać drogą elektroniczną na adres zjazd2018@onet.pl ciekawe zdjęcia (zeskanowane) z lat szkolnych (koniecznie z opisem), opowiadania, wiersze i cokolwiek uznacie za ciekawe. Zgromadzone materiały posłużą do zorganizowania galerii internetowych, wystawki zjazdowej a może nawet jakiejś okolicznościowej publikacji.