Dyrektorzy ...

 1. Sobaniec Stefan

wiosna 1945

-

31.08.1945

 2. Rajkowski Władysław

01.09.1945

-

31.08.1948

 3. Dobkowski Edward

01.09.1948

-

30.04.1950

 4. Olszak Aleksander

01.03.1950

-

31.08.1950

 5. Arter Marian

01.09.1950

-

31.08.1956

 6. Sobociński Józef

01.09.1956

-

31.12.1958

 7. Truszkowski Jan

01.01.1959

-

31.08.1959

 8. Miszkiel Czesław

01.09.1959

-

31.08.1962

 9. Golańska Irena

01.09.1962

-

31.08.1964

10. Chlebus Edward

01.09.1964

-

31.08.1975

11. Pikuliński Janusz

zastępca:   Łosiewski Stanisław

zastępca:   Wietecha Marian

01.09.1975

01.09.1975

15.02.1976

-

31.08.1990

14.02.1976

31.08.1990

12. Gawrysiuk Maria Jolanta

zastępca:   Wietecha Marian

zastępca:   Kiełczewski Włodzimierz

01.09.1990

01.09.1990

01.09.1991

-

31.08.1997

31.08.1991

31.08.1197

13. p.o. Kiełczewski Włodzimierz

01.09.1997

-

31.12.1997

14. Rydel Sławomir

zastępca:   Rumińska Maria Jolanta

01.01.1998

01.02.1998

-

31.07.2003

31.07.2003

15. p.o. Wieteska Anna

01.08.2003

-

31.08.2003

16. Rumińska Maria Jolanta

wicedyrektor:   Wieteska Anna

01.09.2003

01.09.2003

-

31.08.2013

31.08.2013

17. Chodnicki Józef

wicedyrektor:   Konstanty Marcin

01.09.2013

02.09.2013

-

31.08.2018

31.08.2015

16. Śliwecki Zdzisław

wicedyrektor:   Pikulińska Katarzyna

01.09.2018

01.09.2018

-

-

-