Nauczyciele ...

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

Chodnicki Józef

Pracuje od 01.09.2008
Dyrektor szkoły od 01.09.2013

Rumińska Maria Jolanta

Pracuje od 01.09.1983