Nasz patron - galeria portretów

1798 - Józef Sonntag - Wilno

A. Braun - litografia

Ducarme - litografia

1824 - Warszawa

Degobert - litografia

Joachim Lelewel - rysunek

Josef Schmeller - rysunek
 

1828 Walenty Wańkowicz
 - Na Judahu skale

1828 - z albumu
Marii Szymanowskiej

Józef Oleszkiewicz - portret
 

Walenty Wańkowicz
- okres wileński

Walenty Wańkowicz
- okres wileński

Bronisław Zieliński
- akwaforta

1833 - Józef Kurowski
- Nad grobem przyjaciela

1834 - Józef Kurowski
- portret

Orłowski - obraz
 

1840 według zaginionego
dagerotypu

1841 - Delacroix - szkic
 

1842 - według dagerotypu

Artur Grottger - rysunek

Beltrand - drzeworyt

Leopold Horowitz - rysunek na podstawie portretu

Józef Bohdan Zaleski
- akwaforta

Mieczkowski Jan - portret

1848 - Cyprian Kamil Norwid
- Rzym

1850 - Cyprian Kamil Norwid

Zofia Szymanowska - portret

1854 - Michał Szweycer
- fotografia

1856 - Henryk Rodakowski
portret

1856 - Franciszek Tepa
- akwarela

1856 - Franciszek Tepa

1855 - Teofil Kwiatkowski
- Na łożu śmierci

Mickiewicz na znaczkach