Przetargi

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

 

Projekt budowlany: zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja budynku, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne

Projekt wykonawczy architektoniczny

Projekt wykonawczy konstrukcyjny

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

Projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej

Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania

Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego wraz z przełożeniem odcinka sieci wodociągowej

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu