Przetargi

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje elektryczne

Specyfikacja techniczna wykonania robót instalacji sanitarnych

Specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru robót budowlanych - technologia węzła cieplnego