Aktualności ...

Ranking liceów

10.01.2018

10 stycznia w samo południe we wspaniałej Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018.

Ranking ten to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce oraz Ogólnopolski Ranking Techników 2018 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

W rankingu także zostały uwzględnione wyniki 52 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017, oraz 13 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjlanych.

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: http://www.licea.perspektywy.pl

Świąteczny czas

22.12.2017

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień - ostatni piątek przed świętami w szkole.

Już od rana wyczuwało się wyjątkową atmosferę związaną z Bożym Narodzeniem.
Z niecierpliwością czekaliśmy na wigilijne spotkania klasowe i Jasełka. Niektórzy od rana kosztowali tradycyjnych postnych potraw.

Po kilku lekcjach i wspólnym spotkaniu z wychowawcą udaliśmy się na tradycyjne Jasełka, które w tym roku w całości przygotowała klasa 2a. W przedstawienie zaangażowali się wszyscy - każdy zagrał (większą lub mniejszą) rolę. W ciepły, ale zarazem nowoczesny i humorystyczny sposób uczniowie wprowadzili nas w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Swój występ zakończyli wspólnym odśpiewaniem z publicznością kolędy.

A potem popłynęły życzenia: od Pana Dyrektora J. Chodnickiego, Pana Wicestarosty R. Nadary, Pani A. Podsiad i od nas samych. I tak w doskonałych nastrojach mogliśmy pójść do domu. Święta czas zacząć.

Wszystkim życzymy czasu spokoju, wytchnienia od obowiązków, radości z przebywania w rodzinnym gronie i dużo zdrowia. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 2018 Roku.

Piętnaœcie lat minęło

15.12.2017

Dnia 15.12.2017 r. w naszej szkole członkowie SKE EuroAdaś już po raz trzeci zorganizowali Maraton Pisania Listów. Już od rana w szkolnym MCI każdy mógł napisać list w obronie osoby, której prawa są łamane.

Bardzo dziękujemy wicestaroście panu Robertowi Nadara, przewodniczącemu Rady Miasta Kolno panu Mieczysławowi Śniadach, pani Bogumile Skrodzkiej oraz młodzieży ZST z opiekunką panią Iwoną Kozikowską za przyłączenie się do naszej akcji. Wspólnie napisaliśmy 74 listy i mamy nadzieję, że dzięki nim sytuacja choć jednej osoby ulegnie polepszeniu.

Tego dnia odbyły się również obchody 15-lecia Szkolnego Klubu Europejskiego EuroAdaś. Apel przygotowany przez panią Katarzynę Kiełczewską oraz panią Magdalenę Banach poprowadzili uczniowie naszego liceum. Przedstawili historię EuroAdasia od momentu powstania do dnia dzisiejszego. Na uroczystości nie mogło zabraknąć założycielki i pierwszego opiekuna klubu - pani Bogumiły Skrodzkiej, na której ręce zostały złożone podziękowania. Wyrazy wdzięczności otrzymała również pani Katarzyna Kiełczewska - obecny opiekun SKE. Zwieńczeniem uroczystości był pyszny tort.

Mamy nadzieję, że nasz klub jak w latach ubiegłych będzie się nieustannie rozwijał. Przygotowywana jest również wymiana z Hiszpanią, która odbędzie się na przełomie marca i kwietnia.

K.K.

Lubię Ludzi!

14.12.2017

Tegoroczny Finał Szlachetnej Paczki pod hasłem: "Lubię Ludzi" zakończył się ogromnym sukcesem. Dzięki wytrwałej pracy wolontariuszy 376 paczek dotarło do 31 rodzin z Kolna i okolic.

Swoją cegiełkę dołożyli również uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariatu I Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Kolnie. Młodzież wraz z opiekunem przeprowadzili zbiórkę na terenie szkoły. Dzięki hojności uczniów i nauczycieli szkoła objęła pomocą dwie rodziny z okolic Kolna. Dodatkowo w trakcie trwania finału Szlachetnej Paczki uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariatu odpowiadali za organizację pracy na magazynie, pakowanie i rozładowywanie paczek.

Wszystkim dopisywała wyjątkowo świąteczna atmosfera. Nie zabrakło również radości i wzruszenia, podczas wręczania paczek potrzebującym rodzinom. Uczestnictwo w projekcie było niezwykłym przeżyciem dla wszystkich zaangażowanych. Z pewnością możemy rzec, że czas Finału Szlachetnej Paczki był weekendem cudów.

Autor i fot.: Monika Szymańska - pedagog szkolny

Turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSP w Kolnie

10.12.2017

Kolejna edycja siatkarskich zmagań odbyła się po raz pierwszy na nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy naszej szkole. Zaproszenie przyjęły gimnazja z Zabiela i Lachowa oraz reprezentacja ZST w Kolnie. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły. Podczas uroczystego rozpoczęcia zawodów głos zabrał Wicestarosta Kolneński pan Robert Nadara oraz gospodarz pan Józef Chodnicki.

Głównym celem rozgrywek było promowanie siatkówki damskiej oraz dobra zabawa. Dzięki turniejowi mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności siatkarskie, a młodsze koleżanki zachęcić do przybycia do naszej szkoły, aby mogły zasilić naszą drużynę siatkarską w kolejnych latach.

  Turniejowe zmagania wypadły następująco:
 1. miejsce - I LO w Kolnie: zespół A
 2. miejsce - Gimnazjum w Zabielu
 3. miejsce - ZST w Kolnie
 4. miejsce - I LO w Kolnie: zespół B
 5. miejsce - Gimnazjum w Lachowie

Wszystkie zespoły otrzymały z rąk pana dyrektora Józefa Chodnickiego puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Zaszczytne miano najlepszej zawodniczki turnieju przypadło Klaudii Boć z Gimnazjum w Zabielu.

Dziękujemy zawodniczkom, opiekunom oraz licznie przybyłej publiczności za sportowe emocje.

Ola i Patrycja

Upływa szybko... czas

01.12.2017

1 grudnia 2017 o godzinie 1000 w nowej auli sportowej przy I LO spotkało się kilka pokoleń uczniów ze swoimi dyrektorami, wychowawcami, nauczycielami. Było to spotkanie niezwykłe, ponieważ zainaugurowało rok jubileuszowy z okazji 100-lecia szkoły, w którym jedną z ważniejszych uroczystości będzie jubileuszowy zjazd absolwentów w dniu 16 czerwca 2018.

Było niezwykłe, ponieważ szkoła w przededniu stulecia swojego powstania otrzymała dwa piękne prezenty - aulę sportową, którą uroczyście otwarto i nowy sztandar.

Przybyło wielu gości - biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej ks. Tadeusz Bronakowski, dziekan Dekanatu Kolneńskiego - ks. kan. Stanisław Uradziński, wicedziekan - ks. kan. Wojciech Stefaniak, posłowie na Sejm RP - p. Bernadeta Krynicka (która 32 lata temu zdawała egzaminy do naszej szkoły, ale nie uczęszczała do niej), poseł p. Antoni Lech Kołakowski i p. Kazimierz Gwiazdowski, członek Zarządu województwa podlaskiego -
p. Stefan Krajewski, podlaska Wicekurator Oświaty - p. Bożena Dzitkowska, przedstawiciele władz lokalnych z p. starostą, wicestarostą i p. burmistrzem miasta na czele, przy udziale których odbyło się otwarcie sali.

Największą radość swoją obecnością sprawili nam dawni dyrektorzy szkoły - p. Jan Truszkowski, p. Janusz Pikuliński,
p. Maria Jolanta Gawrysiuk, p. Sławomir Rydel oraz nauczyciele pracujący wcześniej w szkole - p. Barbara Ferenc,
p. Czesław Bazydło, p. Alicja Jezusek, p. Janina Zofia Wietecha i p. Marian Wietecha, p. Andrzej Trzpiot, p. Bogumiła Zuzanna Skrodzka, p. Stanisław Szymanowski, p. Mieczysław Śniadach.

Były wspomnienia, podziękowania, wzruszenia.

Pani Maria Jolanta Rumińska, p. Anna Wieteska, p. Bożena Szczepankiewicz i p. Maria Gutowska przygotowały prezentację, w której pokazały historię szkoły oraz jej dorobek od powstania aż po dzień dzisiejszy. Komentarze czytała Martyna Święczkowska przy akompaniamencie Wiktorii Szymańskiej.

Przygotowywaliśmy się jako społeczność szkoły niezwykle starannie do uroczystości. Zależało nam, aby sprostać wieloletniej tradycji szkoły i jej znaczeniu w środowisku lokalnym. Scenariusz uroczystości przygotowała p. Katarzyna Pikulińska, część związaną z pożegnaniem starego sztandaru i nadaniem nowego - p. Marcin Konstanty. Prowadzący uroczystość - p. Katarzyna Pikulińska i p. Zdzisław Śliwecki (oczywiście absolwenci szkoły) dołożyli wielu starań i wysiłku, aby wszystko było zapięte na przysłowiowy "ostatni guzik" i wypadło dobrze.

W przygotowanie oprawy Mszy Świętej oraz części artstycznej zaangażowanych było wielu nauczycieli. Szczególne podziękowania należą się p. Katarzynie Ciołkowskiej, p. Monice Szymańskiej, p. Agacie Jurczyk, p. Magdalenie Banach
i młodzieży za profesjonalne przygotowanie scenek z "Pana Tadeusza" w scenerii i strojach z czasów mistrza Adama,
p. Zdzisławowi Śliweckiemu za przygotowanie młodzieży do odtańczenia poloneza.

Wiele swojego czasu, energii i wysiłku ofiarowały szkole p. Małgorzata Zduńczyk wraz z p. Moniką Zduńczyk, które najpierw opracowały pomysł wystroju sali i auli szkolnej, a potem w znacznej części zrealizowały go.

Dużo ciepłych i dobrych słów o ludziach "naszej" szkoły, samej szkole z ust gości było podziękowaniem za przygotowanie uroczystości, ale też i wielkim zobowiązaniem do tego, by "kolneński ogólniak" był nadal szkołą znaczącą w środowisku. Wszak tradycja zobowiązuje...

Dziękujemy Rodzicom za znaczne wsparcie w ufundowaniu sztandaru, pomoc w przygotowaniu uroczystości i za liczną obecność.

Siatkarskie derby Kolna

13.11.2017

Ruszyły już rozgrywki II ligi piłki siatkowej dziewcząt województwa podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych, w których startują dwa kolneńskie zespoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespół Szkół Technicznych rozegrały pierwszy mecz tegorocznych zmagań, który zakończył się dwusetowym zwycięstwem dziewcząt z "Mickiewicza" (25:21, 25:20). Obie reprezentacje mają w swoich składach młode zawodniczki, co dobrze rokuje na przyszłość.

Przed nami sześć rund rozgrywek, w których zmagać się będzie 12 zespołów. Już w najbliższy poniedziałek 20 listopada od godz. 1000 rozpocznie się druga runda, w której gospodarzem będzie I LO w Kolnie. W turnieju kolneńskie zespoły zmierzą się z drużynami ZSWiO z Łomży oraz ZSR Ostrożany. Spotkania rozegrane będą na hali sportowej KOKiS.

Z.Ś.

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2017

Dnia 10 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości.

Apel rozpoczęto uroczystym przekazaniem sztandaru nowo wybranemu pocztowi.

Po tej części wystąpili uczniowie klas: Ia, IIa i IIIc, którzy pod opieką pani Marii Rumińskiej przygotowali krótką część artystyczną. Przybliżyli oni wszystkim zebranym historię naszego kraju, a w szczególności czasów, gdy Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Przypomnieli również, jak ważną rolę odgrywa pielęgnowanie przeszłości i pamięć o świętach narodowych.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Dyrektor, który przypomniał o zbliżającej się uroczystości obchodów 100-lecia istnienia naszej szkoły.

D.R. II a

Sala gimnastyczna

03.11.2017

W piątek 3 listopada nastąpił techniczny odbiór sali gimnastycznej w naszej szkole. Budowę sali realizowała firma PRIBO-EPB Spółka z o.o. z siedzibą w Ełku, reprezentowana przez Wiesława Łepeckiego. Wartość przedsięwzięcia wynosi
3,185 mln zł. Wsparcie finansowe na budowę obiektu powiat kolneński otrzymał od Zarządu Województwa Podlaskiego z programu pn. "Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego".

W ramach projektu powstała sala gimnastyczna o wymiarach 36 x 23 m, którą wyposażono w urządzenia sportowe: bramki, kosze, drabinki oraz sprzęt sportowy.

Zaprojektowano także zaplecze - magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli WF, przebieralnie z WC i natryskami oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, siłownię z magazynkiem, łazienkę dla nauczycieli, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze.

Pielgrzymka maturzystów

19.10.2017

W dniach 19-20 października, zgodnie z wieloletnią tradycją, uczniowie klas trzecich uczestniczyli w pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.

Pierwszego dnia zatrzymaliśmy się w Krakowie. Naszą wizytę zaczęliśmy od zwiedzania Wawelu. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in. smoka wawelskiego, groby królewskie i dzwon Zygmunta. Następnie, słonecznymi ulicami Krakowa, przemaszerowaliśmy na Rynek Główny, gdzie powitał nas hejnał z wieży Mariackiej. Po wspólnym zwiedzaniu mieliśmy okazję sami zasmakować wielkomiejskiego życia - zwiedzaliśmy okolice Rynku Głównego.

W piątek rano wyruszyliśmy do Harmęży, gdzie obejrzeliśmy wystawę obrazów Mariana Kołodzieja - więźnia Auschwitz i posłuchaliśmy ciekawych komentarzy do tych obrazów kustosza wystawy. Po nietypowej, ale jakże ciekawej lekcji historii udaliśmy się do głównego celu naszej podróży - do Częstochowy. Tam spotkaliśmy się z drugą grupą uczniów, która razem z księdzem Adamem Krawczykiem, p. Moniką Szymańską i p. Katarzyną Ciołkowską dojechała do nas. Wszyscy razem wzięliśmy udział w bogatym programie pielgrzymki. Uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, Mszy Świętej i Apelu Jasnogórskim. Po chwilach zadumy, zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni zapału do pracy, wyruszyliśmy do domu.

Za zorganizowanie wyjazdu i opiekę dziękujemy p. Dorocie Góralczyk, p.Katarzynie Pikulińskiej i p. Justynie Łosiewskiej.

Natalia Ałajko III b

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

25.10.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/

oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Dzień Nauczyciela

13.10.2017

W piątek 13 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Święta Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. W tym dniu młodzież z liceum przygotowała apel z tej właśnie okazji.

Podczas uroczystości głos zabrali: dyrektor szkoły - Pan Józef Chodnicki, Starosta Kolneński - Pan Stanisław Wiszowaty oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Agnieszka Podsiad. Dyrektor oraz Starosta wręczyli także nagrody nauczycielom.

Mieliśmy przyjemność gościć również nauczycieli emerytów z naszej szkoły.

Apel przygotowali uczniowie z klas: Ia, IIa, IIc, IIIa i IIIc pod przewodnictwem Pani Ewy Szymańskiej oraz Pana Marcina Konstantego.

K.N.

Wyprawa do Twierdzy Osowiec

29.09.2017

W piątek 29 września 2017 r. uczniowie wszystkich klasy pierwszych wyjechali na wyprawę integracyjną do Twierdzy Osowiec. Młodzież rozpoczynająca naukę w naszej szkole, oprócz żywej lekcji historii, miała możliwość poznać się bliżej. Głównym celem wyprawy było zwiedzanie fortu I Centralnego, który obecnie znajduje się na terenie jednostki wojskowej. Dzięki uprzejmości Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego mieliśmy możliwość przenieść się w czasy świetności tej fortyfikacji.

Budowę Twierdzy Osowiec rozpoczęto 1882 r. a zakończono w 1892 r. i docelowo powstały cztery forty: (I) Centralny, (II) Zarzeczny, (III) Szwedzki oraz (IV) Nowy, tworząc dobrze rozwinięty rejon umocniony. Twierdza Osowiec była to typowa twierdza zaporowa. Usytuowana w zwężeniu bagien biebrzańskich miała stanowić osłonę kolei i szlaku komunikacyjnego Białystok - Królewiec.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od muzeum twierdzy, w którym znajduje się broń, mundury oraz wiele przedmiotów charakterystycznych dla wojen w tym okresie. Następnie oprowadzono nas po forcie, jego części naziemnej, jak również po ponurych, ciemnych korytarzach.

Uwieńczeniem wyprawy było wspólne ognisko, przy którym upiekliśmy kiełbaski.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Mirosławowi Woronie - prezesowi Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego.

Z.Ś.

Szkolne biegi przełajowe

26.09.2017

Jesienne bieganie w naszej szkole odbyło się przy pięknej, słonecznej pogodzie na terenie stadionu miejskiego w Kolnie.

Jak co roku uczniowie wszystkich klas próbowali swoich sił na trasach biegów przełajowych. W zawodach wystartowało w sumie 131 osób (77 dziewcząt i 54 chłopców). Najlepsi przełajowcy zostali udekorowani przez swoich wychowawców medalami oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Oto wyniki współzawodnictwa:

 

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim startującym w tegorocznej edycji szkolnych biegów przełajowych.

Z.Ś.

Ślubowanie klas I

22.09.2017

W piątek 22 września w auli naszej szkoły odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

W obecności pana dyrektora Józefa Chodnickiego uczniowie klas pierwszych ślubując na Sztandar Szkoły stali się pełnoprawnymi członkami "mickiewiczowskiej" społeczności. Wypowiadając uroczyście rotę ślubowania przyjęli na siebie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z faktu bycia uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

Serdecznie witamy i życzymy samych sukcesów w nauce i sporcie.

M.K.

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

08.09.2017

Dnia 8 września 2017 r. młodzież z naszej szkoły wraz ze szkolnym pedagogiem uczestniczyła w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru.

Na początku uroczystości - o godzinie 1000 - uczestnicy Marszu zgromadzili się przy Pomniku Katyńskim, pod którym odśpiewany został hymn państwowy. Miało miejsce także powitanie zebranych gości, w tym Przewodniczącego Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków – inż. Tadeusza Chwiedzia. Wszyscy uczestnicy Marszu otrzymali błogosławieństwo w obrzędzie katolickim, prawosławnym oraz ewangelicko-augsburskim.

Następnie ulicami: Świętojańską, Branickiego i Piastowską nastąpił przemarsz do kościoła pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2, gdzie msza święta celebrowana była przez Jego Ekscelencję arcybiskupa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego. Po mszy, przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka odbyły się uroczystości: odśpiewano hymn Związku Sybiraków, wszyscy uczestnicy spotkania odmówili wspólną modlitwę za zmarłych Sybiraków w obrzędzie katolickim, prawosławnym i ewangelicko-augsburskim.

Jednym z elementów uroczystości był apel poległych zakończony salwą honorową - żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017

Wyjątkowo długie wakacje skończyły się, a my wypoczęci wróciliśmy do szkoły. Powitaliśmy nowe koleżanki i kolegów.

Rok zapowiada się bardzo obiecująco. Najpóźniej w końcu października ma być oddana do naszego użytku nowa hala sportowa.

W tym roku szkolnym będziemy też obchodzić stulecie istnienia naszego liceum. Już czas zacząć planować i organizować tę uroczystość. Przed nami czas wytężonej pracy.

Pan dyrektor przedstawił wyniki rywalizacji klas o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły za drugie półrocze roku 2016/17. Najlepszą klasą pod względem nauki i działalności okazała się klasa 1a (obecnie 2a). Gratulujemy!

Wszystkim - uczniom i nauczycielom - życzymy udanego nowego roku szkolnego, owocnych działań oraz uczucia ogromnej satysfakcji w czerwcu.

Wyniki matury 2017

07.2017

OKE w Łomży opublikowała ogólne wyniki matury z maja 2017 r.

W kraju zdawalność w liceach wyniosła 84,4%, w woj. podlaskim 85,4%, a u nas to 93%. Jest to wynik bardzo wysoki.

W naszej szkole na 86 tegorocznych absolwentów 80 uczniów zdało maturę. 6 osób będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Wierzymy, że po sesji sierpniowej będziemy mogli się cieszyć 100% zdawalnością.

Naszym absolwentom serdecznie gratulujemy.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

Czas nauki dobiegł końca. Nareszcie - bo ten rok trwał (jak każdy rok szkolny) wyjątkowo długo. Pożegnaliśmy się ze szkołą bez żalu, bo wakacji każdemu już się chce, a i tak spotkamy się przecież we wrześniu.

Odebraliśmy świadectwa - jedne z paskiem, inne zwykłe... Najlepsi i zasłużeni odebrali nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne.

Wszyscy życzyliśmy sobie słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia już 1. września.

 

 

 

 

Dzień sportu szkolnego

20.06.2017

We wtorek 20 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 na hali sportowej KOKiS odbył się DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO, w którym uczestniczyli uczniowie I LO i Gimnazjum z Kolna.

Głównym punktem sportowych zmagań był festyn rekreacyjno-sportowy. W 20 konkurencjach przygotowanych przez młodzież można było sprawdzić swoje możliwości ruchowe - skoczność, szybkość, siłę, zwinność, celność, koordynację ruchową - "dla każdego coś miłego". Walka śpiworami na równoważni, chodzenie na szczudłach czy tor zwinnościowy to przykładowe zadania festynowe. W trakcie zabawy częstowano uczestników jabłkami oraz słodyczami. Ci, którzy włączyli się w rywalizację punktową mieli zdobyć jak najwięcej punktów w najkrótszym czasie.

  Najlepsze wyniki uzyskali:

w klasach pierwszych:

 • Natalia Kleczyńska z klasy 1b Gimnazjum
 • Mateusz Chochowski z klasy 1b I LO

w klasach drugich:

 • Judyta Waszkiewicz z klasy 2b I LO
 • Mateusz Karwowski z klasy 2c I LO

w klasach trzecich:

 • Natalia Chochowska z 3b Gimnazjum
 • Michał Najda z 3e Gimnazjum

Kolejnym punktem sportowego święta był mecz futsalu chłopców pomiędzy I LO i Gimnazjum. Mecz dostarczył wielu sportowych emocji i zakończył się zwycięstwem licealistów.

Równie wielu atrakcji dostarczył mecz towarzyski w piłkę siatkową. W reprezentacjach obu szkół grali również nauczyciele. W miłej atmosferze z dużą dozą ułańskiej fantazji w dwóch setach wygrali licealiści.

Dziękujemy za wspólną zabawę. Niech będzie to przedsmak udanych aktywnych wakacji.

Z.Ś.

Wycieczka do MLEKPOLU

06.06.2017

6 czerwca klasa 2a wraz z Panią Anną Wieteska uczestniczyła w wycieczce do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Kolnie.

SM MLEKPOL to największa i najnowocześniej zarządzana spółdzielnia mleczarska w Polsce, a także jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL powstała na początku lat osiemdziesiątych XX w. w Grajewie. Przez wszystkie lata załoga Spółdzielni skoncentrowana była na jednym celu - produkcji najlepszych na rynku produktów z najwyższej jakości polskiego mleka.

SM MLEKPOL rozrastała się, przyłączając lokalne spółdzielnie z tej samej branży. Produkty MLEKPOL-u powstają w 12 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. W ciągu blisko dwudziestu lat do macierzystego zakładu w Grajewie dołączyły spółdzielnie mleczarskie z: Kolna, Mrągowa, Sejn, Zambrowa, Augustowa, Bydgoszczy, Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Radomia, Zwolenia i Gorzowa Wielkopolskiego oraz Suwałk. Działania te doprowadziły do stanu, w którym MLEKPOL skupuje i przetwarza na znakomite produkty 13% skupowanego mleka w Polsce! Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce SM MLEKPOL przekroczyła granicę 1,5 mld litrów skupionego mleka (2015 r.). To blisko 5 milionów litrów mleka dziennie od ponad 11 300 producentów. W tych danych zawarta też jest nasza kolneńska mleczarnia, która skupuje dziennie 600 tys. litrów mleka z czego 400 tys. litrów przeznacza na produkcję serów. Mleczarnia zatrudnia 260 pracowników, którzy pracują w trzy zmianowym trybie.

Znaczną część produkcji SM MLEKPOL przeznacza na eksport wysyłając swoje wyroby do niemalże wszystkich krajów świata. Trafiają one do państw Unii Europejskiej, Afryki oraz Dalekiego Wschodu. Około jednej trzeciej produkcji SM MLEKPOL trafia na eksport, głównie do Włoch, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Czech i Wielkiej Brytanii. W ofercie eksportowej znajdują się sery twarde, mleko odtłuszczone w proszku, masło oraz serwatka w proszku.

Dziękujemy Prezesowi SM MLEKPOL Panu Edmundowi Borawskiemu - za wyrażenie zgody na obejrzenie przez nas kolneńskiego zakładu, Dyrektorowi Zakładu w Kolnie - Panu Mirosławowi Borawskiemu za miłe powitanie i przekazanie zwięzłej informacji o zakładzie oraz naszemu Przewodnikowi za oprowadzenie po zakładzie i cierpliwe udzielanie odpowiedzi na nasze pytania.

D. Bazydło

Czas pożegnania, czas matur

10.05.2017

28 kwietnia 2017 r. kolejny rocznik maturzystów zakończył naukę i dołączył do długiej rzeszy absolwentów naszego, już prawie stuletniego, liceum. Jak co roku w ten ostatni dzień zapachniało w szkole świętem. Były podziękowania, nagrody, były odświętne stroje i kwiaty. A na koniec torty oraz drobne upominki, którymi uczniowie klas drugich pożegnali swoje starsze koleżanki i swoich kolegów.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych absolwentów - Paulina Bałdyga z najwyższą uzyskaną średnią ocen na świadectwie. Paulina odebrała nagrodę z rąk Starosty Kolneńskiego. Pozostali najlepsi uczniowie /niestety nie tak liczni jakbyśmy wszyscy chcieli/ odbierali gratulacje i nagrody z rąk dyrektora szkoły. Wyróżnieni zostali też ci, którzy zaznaczyli w inny sposób swoją pozytywną obecność w szkole i środowisku kolneńskim.

Docenieni zostali też sportowcy, których wyjątkowo liczna w tym roku grupa wydatnie przyczyniła się na sportowych arenach do podniesienia pozycji naszej szkoły w rankingu szkół województwa podlaskiego.

O dobrą atmosferę w czasie uroczystości zadbali przygotowujący pożegnalny apel - uczniowie klas 2a i 2b /z gościnnym występem wokalistek z klas 2c i 1a/. W finale zabrzmiały rytmy znanego przeboju Abby, a chór mieszany złożony z uczniów klas 2a i 2b wykonał stosowną pieśń, do której dołączyć mógł każdy, któremu w tych chwilach grało w duszy...

Absolwenci już od kilku dni zmagają się z egzaminami maturalnymi. Ufamy, że będą to ich zwycięskie podejścia i ułatwią im mocny, pewny start w dorosłe życie. Powodzenia…

J.Ł.

Dzień Przedsiębiorczości

26.04.2017

W dniu 26 kwietnia br. klasa I b uczestniczyła w organizowanym corocznie Dniu Przedsiębiorczości. Cała grupa pod opieką Pani Doroty Góralczyk udała się do Szpitala Ogólnego w Kolnie. Na wstępie Pani Dyrektor wprowadziła nas w życie i działalność szpitala.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od zapoznania się z ratowniczym środkiem transportu - karetką pogotowia. Następnie przełożona pielęgniarek zabrała nas w świat fizjoterapii. Każdy z nas mógł wypróbować różnych metod leczenia np. krioterapii, elektrostymulacji, masażu czy też zwykłej jazdy na orbit reku. Dzięki uprzejmości pracowników szpitala, poznaliśmy serce tego miejsca - Izbę Przyjęć. Zobaczyliśmy także miejsce, w którym ważą się losy ludzkiego życia. Znaleźliśmy się również w pracowni rentgenowskiej, gdzie przemiła pani radiolog zapoznała nas z tajnikami swojej pracy i zachęciła nas do studiów na kierunku medycznym. Zostaliśmy oprowadzeni po oddziałach wewnętrznym i dziecięcym. Dowiedzieliśmy się, że szpital został wyposażony w nowoczesne łóżka i szafki dla najmłodszych pacjentów dzięki współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Na koniec wycieczki wprowadzono nas w świat biochemii i genetyki. Zaczerpnęliśmy wówczas wiedzy m.in. na temat sposobu ustalania grup krwi w laboratoriach. Wizyta w naszym lokalnym szpitalu umożliwiła poznanie pracy lekarzy i miejsc, które na co dzień nie są nam bliskie. Pozwoliło to nam także na wysnucie refleksji o przyszłym zawodzie. Nasza ciekawość nie została jednak zaspokojona, dlatego chcemy dalej iść w kierunku medycyny.

Dziękujemy Dyrektorowi Szpitala Pani Krystynie Dobrołowicz za zapoznanie nas z placówką, jak również Pani Alicji Urbańskiej, która poświęciła nam swój czas, oprowadzając nas po Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

M.Święczkowska i P. Nowak

Obchody Światowego Dnia Ziemi

21.04.2017

Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.
Hasło tegorocznych obchodów w Polsce to "W kierunku natury".

Dzień ten jest wspaniałą okazją, by podjąć każdy temat dotyczący zagadnień geograficznych. My spotkaliśmy się, aby po raz pierwszy w formie konkursu przybliżyć uczniom nasz region. W I Szkolnym Konkursie Geograficznym "Mój powiat i moje województwo" wzięło udział 6 dwu-osobowych zespołów uczniów reprezentujących wszystkie klasy pierwsze.

Konkurs rozgrywany był w konkurencjach podzielonych na dwie części: teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (pozostałe konkurencje). Test wiedzy obejmował zagadnienia dotyczące znajomości powiatu i województwa. Część praktyczną młodzież wykonała wcześniej: plakaty "W kierunku natury", cykl 3 zdjęć nt. "Wiosna w powiecie kolneńskim" oraz projekty jednodniowej wycieczki geograficznej (pieszej lub rowerowej) po województwie podlaskim w formie prezentacji multimedialnej.

Jury w składzie: przewodnicząca - dr Bożena Kicińska (klimatolog, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych), p. Dorota Góralczyk i p. Justyna Łosiewska oceniło pisemne odpowiedzi testowe oraz prezentacje, plakaty i zdjęcia i ustaliło kolejność zespołów:

 1. miejsce - Andrzejczyk Brygida i Nowak Patrycja - kl. 1b
 2. miejsce - Święczkowska Martyna - kl. 1b i Rainko Dawid - kl. 1a
 3. miejsce - Długozima Aleksandra i Rainko Ewelina - kl. 1b.

Po krótkim akcencie muzycznym w wykonaniu Oli i Natalii zostały wręczone nagrody. Dla uświetnienia naszego spotkania Pani dr Bożena Kicińska wygłosiła wykład nt. "Chmury - świadectwo procesów zachodzących w atmosferze".

Serdecznie dziękujemy Pani Doktor Bożenie Kicińskiej za fascynującą opowieść i poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że nasz gość w przyszłym roku wróci do nas z nowym, równie interesującym wystąpieniem.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas zaowocuje wzrostem zainteresowania wśród młodzieży sprawami Ziemi i co najważniejsze - zmianą na lepsze naszych proekologicznych działań.

A.Wieteska.

Wycieczka do Warszawy

19.04.2017

W środę 19 kwietnia ponownie odwiedziliśmy Warszawę. Najpierw udaliśmy się do Muzeum Techniki i Przemysłu, które znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki. Zobaczyliśmy wiele ciekawych eksponatów z XX wieku, które na każdym z nas wywarły wrażenie i wzbudziły zainteresowanie.

Następnie mieliśmy czas wolny, który spędziliśmy w Złotych Tarasach.

Głównym celem naszej wycieczki była wizyta w Teatrze Buffo na musicalu pt. "Metro". Każdy z nas zachwycony był grą aktorską oraz scenografią. Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale zadowoleni po tak spędzonym dniu.

Za zorganizowanie wyjazdu i opiekę dziękujemy wychowawcom p. Dorocie Góralczyk oraz p. Justynie Łosiewskiej.

Awans do III Ligi Futsalu

06.04.2017

W dniu 14 marca 2017 roku reprezentacja chłopców rozegrała ostatnie spotkania
w IV Lidze Licealiady Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców.
Z zaplanowanych dwóch meczów odbył się tylko jeden, ponieważ zespół z I LO z Łap oddał mecz walkowerem. Z TL z Białowieży wygraliśmy 11:3. Strzelcy bramek: Damian Zduńczyk - 3, Robert Podeszwik - 3, Marcin Nerko - 2, Cezary Sadłowski - 2, Karol Grala - 1. Dzięki tej wygranej zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce w IV lidze i awans do III ligi. Gratulujemy!!!

W sezonie 2016/2017 nasza reprezentacja nie miała sobie równych. Na 11 meczów -
1 zremisowaliśmy (z wiceliderem) i 10 wygraliśmy, zdobywając w sumie 31 punktów. Strzeliliśmy 86 bramek, najwięcej w lidze, co daje średnio prawie 8 bramek na mecz. Na listę strzelców wpisali się: Damian Zduńczyk - 19 bramek, Robert Podeszwik - 18, Marcin Nerko - 15, Cezary Sadłowski - 13, Karol Grala - 9, Dominik Cwalina - 3, Jan Kalinowski - 2 oraz po 1 bramce - Damian Olszak i Łukasz Ruchała. Za grę w tym sezonie całej reprezentacji należą się wielkie brawa i podziękowania. Dzięki za wasze zaangażowanie i wolę walki do ostatnich sekund w każdym meczu oraz za poświęcony czas i pozostawione zdrowie na boisku. To był naprawdę świetny futsal, który zapewnił nam awans do III ligi.

W dniu 20 marca 2017 roku z rąk wiceprzewodniczącego PWSZS Marka Sadowskiego w VI LO w Białymstoku przedstawiciele reprezentacji z naszej szkoły wraz z opiekunem Marcinem Konstantym odebrali pamiątkowy puchar za
I miejsce w IV Lidze Licealiady Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w III lidze w sezonie 2017/2018.

  Skład reprezentacji w sezonie 2016/2017:
 1. Bartosz Serowik - bramkarz
 2. Dawid Rainko - bramkarz
 3. Damian Zduńczyk - kapitan
 4. Jan Kalinowski
 5. Damian Olszak
 6. Kacper Pilch
 7. Dominik Cwalina
 8. Robert Podeszwik
 9. Cezary Sadłowski
 10. Karol Grala
 11. Łukasz Ruchała
 12. Marcin Nerko

Opiekun: Marcin Konstanty

Podsumowanie konkursu "Tradycje Wielkanocne na Kurpiach"

06.04.2017

Od wielu lat nasze uczennice, a czasami i uczniowie, biorą udział w konkursie "Tradycje Wielkanocne na Kurpiach" organizowanym przez GOK w Turośli. Głównym celem konkursu jest podtyrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej regionu wśród młodego pokolenia.

Jak co roku, uczniowie rywalizowali w następujących kategoriach: wycinanka, palma wielkanocna, pisanka, bukiet kwiatowy. Zdarza się, że pojawia się także kierc. Wśród 46 uczestników konkursu było 8 dziewcząt z naszego liceum.

  Komisja konkursowa w składzie:
 • przewodniczący - Urszula Kuczyńska - Kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie
 • Wiesława Pawlak - Kustosz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży
 • Teresa Pardo - instruktor sztuki regionalnej
 • Iwona Potaś - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli

  wyłoniła następujących laureatów w grupie szkół ponadgimnazjalnych:

 • Jolanta Remiszewska - 1. miejsce w kat. wycinanka, 2. miejsce w kat. bukiet kwiatowy, 2. miejsce w kat. pisanka
 • Patrycja Fiertek - 2. miejsce w kat. wycinanka
 • Olga Świecik - 3. miejsce w kat. wycinanka
 • Aneta Wiśniewska - 1. miejsce w kat. bukiet kwiatowy
 • Brygida Andrzejczyk - 1. miejsce w kat. bukiet kwiatowy
 • Martyna Koszewska - 2. miejsce w kat. bukiet kwiatowy
 • Emilia Kuliś - 3. miejsce w kat. bukiet kwiatowy

Zdaniem komisji konkursowe prace mieszczą się w tradycji Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, reprezentują wysoki poziom artystyczny i ciekawe rozwiązania plastyczne, na szczególne podkreślenie zasługują tegoroczne bukiety przedstawiające różnorodność form i technik wykonania, a także wycinanki kurpiowskie, które prezentują wysoki kunszt wykonawców i bogatą inwencję nawiązującą do tradycji oraz stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Gratulujemy naszym młodym twórczyniom ludowym i podziwiamy ich nietuzinkową pasję. A.Wieteska.

Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej

06.04.2017

W tym sezonie do rozgrywek zgłosiło się sześć ośmioosobowych drużyn. Mecze odbywały się od 21 lutego na zajęciach popołudniowych we wtorki i czwartki o godz. 15:30. Graliśmy 2x10 minut. Po rozgrywkach grupowych i meczach półfinałowych w dniu 30 marca 2017 r. odbyły się finały szkolnej ligi halowej piłki nożnej. W meczu o brązowy medal dopiero rzuty karne rozstrzygnęły o losach spotkania. Po 20 minutach pomiędzy Team Skała a Sinus Alfa było 1:1, a w karnych 1:0 dla Team Skała. Gratulujemy. W meczu finałowym zaś FC Bakcyl pokonał Delira Squad - 4:2. Gratulujemy. Królami strzelców zostali - Damian Olszak i Cezary Sadłowski, którzy w turnieju zdobyli po 8 bramek. Gratulujemy skuteczności.

  Składy drużyn:
 1. miejsce - FC Bakcyl: Karol Grala, Robert Podeszwik, Cezary Sadłowski, Łukasz Ruchała, Mateusz Sobieski, Mateusz Polkowski, Kacper Przestrzelski, Dawid Pupek;
 2. miejsce - Delira Squad: Mateusz Łazarczyk, Bartek Sekściński, Cezary Charubin, Kacper Pilch, Jan Kalinowski, Łukasz Kuczewski, Dominik Cwalina, Damian Szymańczyk;
 3. miejsce - Team Skała: Paweł Banach, Piotr Szymanowski, Bartosz Serowik, Marcin Wietecha, Adrian Bednarczyk, Mateusz Dziesiński, Maciej Gębarski;
 4. miejsce - Sinus Alfa: Karol Załęcki, Sebastian Zduńczyk, Norbert Staniszewski, Marcin Kosk, Damian Olszak, Hubert Zajk, Arkadiusz Filipkowski, Woźniak Dawid.

M.K.

Targi pracy

28.03.2017

Politechnika Białostocka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a może Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży?

To pytanie z pewnością krąży po głowach maturzystów, pomiędzy wiadomościami z geometrii analitycznej a założeniami prawa Lamarca.

By przybliżyć nam oferty edukacyjne uczelni, w dniu 28 marca 2017 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się VIII Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy. Spotkanie rozpoczęto oficjalnym powitaniem przybyłych gości na sali widowiskowej oraz występem dziewcząt z zespołu Niebieskie Migdały. Do godziny 14:00 mieliśmy okazję porozmawiać ze studentami szkół wyższych, a także przedstawicielami firm i urzędów.

Targi zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centra Kariery, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.

Katarzyna Szymańska

IV Turniej piłki siatkowej dziewcząt
pod patronatem starosty kolneńskiego

25.03.2017

W sobotę 25 marca 2017 r. na hali sportowej KOKiS odbyła się czwarta edycja siatkarskich zmagań dziewcząt. W tegorocznym turnieju wzięły udział reprezentacje czterech gimnazjów (Kolna, Lachowa, Grabowa i Zabiela) oraz zespół gospodarzy I LO w Kolnie w nowym odmłodzonym składzie. Zawody przebiegły w bardzo miłej, serdecznej atmosferze. Zawody rozegrano systemem "każdy z każdym", więc wszystkie zespoły zagrały po cztery mecze. Najlepiej w turniejowych zmaganiach poradziły sobie dziewczęta z Gimnazjum w Zabielu. Na miejscu drugim uplasowały się gospodynie - I LO w Kolnie, kolejne miejsca zajęły: Gimnazjum w Grabowie, Gimnazjum w Lachowie oraz Gimnazjum w Kolnie. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Za najlepszą zawodniczkę turnieju uznano Paulinę Truszkowską ze zwycięskiej drużyny.

Dziękujemy za wspaniałe sportowe emocje i liczymy, że kolejna edycja turnieju odbędzie się już na nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie. Z. Ś.

Dyplom skutecznej szkoły

24.03.2017

Zarząd Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON oraz "Gazety Wyborczej" i British Council - partnerów akcji Próbna Matura z Operonem złożył na ręce dyrektora szkoły gratulacje uzyskania wysokich wyników na próbnym egzaminie. Dzięki nim nasza szkoła zajęła 4. miejsce w rankingu 10 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim w 2016 r.

Szkoła została wyróżniona Dyplomem Skutecznej Szkoły, potwierdzającym wysoki poziom kompetencji dydaktycznych w zakresie przygotowania do egzaminów państwowych.

Wierzymy, że nasi uczniowie podczas egzaminu dojrzałości w maju również uzyskają wysokie wyniki.

 Tenisowy finał w Grajewie

22.03.2017

Bardzo dobrze spisały się nasze tenisistki podczas rozegranego w środę 22 marca w Grajewie Finału Wojewódzkiego Indywidualnych Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym.

Klaudia Zabielska zajęła piąte miejsce, a Zuzanna Szymanowska - ósme. Reprezentacja szkoły w składzie: Klaudia Zabielska, Zuzanna Szymanowska i Martyna Święczkowska, w prowadzonej jednocześnie klasyfikacji drużynowej, wywalczyła drugie miejsce, ulegając jedynie tenisistkom jednej z białostockich szkół. Wszystkie trzy dziewczyny przybyły do naszego liceum z kolneńskiego gimnazjum, gdzie były uczennicami tej samej klasy. Losy licealne rzuciły je do trzech różnych klas - Klaudia to klasa 1a, Martyna - 1b, a Zuzanna - 1c. Ta lekcyjna rozłąka jak widać nie przeszkodziła dziewczynom we wspólnym skutecznym działaniu. Przy pingpongowym stole nadal tworzą zgrany, silny i waleczny tercet.

Gratulujemy i życzymy, by ich dalsza licealna przygoda wzbogaciła się o kolejne sukcesy. Te sportowe i te książkowe też...

II Edycja Międzyszkolnych Zawodów z Pierwszej Pomocy - zaproszenie

22.03.2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie zaprasza do wzięcia udziału w II Edycji Międzyszkolnych Zawodów z Pierwszej Pomocy organizowanych przez Kolneńską Grupę Pierwszej Pomocy.

Tegoroczne zawody odbędą się 07 kwietnia o godzinie 10.00 na Hali Sportowej KOKiS przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4, 18-500 Kolno.

Zgłoszeń drużyn należy dokonać do 31.03.2017 r. pod numerem telefonu: 798064670. Drużyna powinna składać się z 3 przedstawicieli.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński, Starosta Kolneński - Stanisław Wiszowaty, Burmistrz Miasta Kolno - Andrzej Duda oraz Wójt Gminy Kolno - Józef Bogdan Wiśniewski.

Współorganizatorami tegorocznych zawodów są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie im. Kardynała St. Wyszyńskiego, Polska Liga Wraków, OSP Kolno, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży oraz Bank Spółdzielczy w Kolnie. Regulamin zawodów dostępny na stronie https://www.facebook.com/Kolneńska-Grupa-Pierwszej-Pomocy-901344493274322/.

Kolno - odkryj swoje miasto

21.03.2017

21 marca o godzinie 10 rano uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w grze miejskiej. Jest to ciekawa forma rozrywki, interesująca zabawa, a jednocześnie dobry sposób pogłębiania wiedzy o historii i walorach kulturowych naszego rodzinnego miasta. Na uczestników czekał szereg wyzwań - zagadki, krzyżówki i rebusy, które poszerzały ich wiedzę na temat historii i życia współczesnego Kolna. Celem gry było poznanie bliżej naszego miasta oraz integracja uczestników. Czterech uczniów z naszej szkoły: Patrycja Wolanowska, Wiktoria Szymańska, Anna Sęk oraz Maciej Fiertek zajęli I miejsce. Serdecznie im gratulujemy oraz mamy nadzieję, że powtórzą swój sukces za rok.

Aleksandra Kleczyńska.

Siatkarski debiut chłopców

18.03.2017

Męska reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w tegorocznym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno, który odbył się w sobotę 18 marca 2017 r. na hali sportowej KOKiS w Kolnie. To pierwszy występ młodej drużyny w poważnym turnieju siatkarskim. Z pięciu drużyn startujących w turnieju licealiści zajęli czwarte miejsce. Wynik być może nie satysfakcjonuje, jednak występ chłopców był bardzo wartościowy. Doświadczenie zdobywane na boisku dało się już zauważyć w kolejnych setach, w których gra zespołu wyglądała coraz lepiej.

Siatkarzy czeka niebawem udział w eliminacjach do III ligi piłki siatkowej PWSZS. Zmierzą się w nich z drużyną SMS w Łomży.

Powodzenia. Z. Ś.

Szkolny turniej szachowy

09.03.2017

W czwartek 9.03.2017 r. na auli szkolnej odbył się SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY. W tegorocznej edycji wzięło udział 19 uczniów, w tym jedna reprezentantka dziewcząt - Katarzyna Szymańska z klasy 3a.

Zawody rozegrano z pomocą programu Swiss Perfect, który bardzo ułatwia organizację turnieju. Rozegrano 10 rund, po których wyłoniono zwycięzcę. Miano najlepszego szachisty w naszej szkole utrzymał z poprzedniego roku Piotr Cwalina z klasy 2a. Miejsca na podium zajęli również: II - Marcin Wietecha z klasy 3d i III - Cezary Charubin klasa 3c.

Gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju. Z. Ś.

Pingpongowe wieści

08.03.2017

W środę 8 marca nasi uczniowie walczyli w Grajewie przy pingpongowych stołach o awans do finału wojewódzkiego indywidualnych mistrzostw w tenisie stołowym. Całej reprezentującej szkołę szóstce należą się słowa podziękowania. Wszyscy - poza podjęciem osobistego wyzwania - walczyli też o punkty dla szkoły. I to trzeba docenić. A wyniki indywidualne... okazały się zgodne z odwiecznym prawem natury - bez pracy nie ma kołaczy. Trenujące od lat w KOKiS dziewczyny: Klaudia Zabielska i Zuzanna Szymanowska zdobyły drugie i trzecie miejsce w grajewskim turnieju i 22 marca zagrają w finale wojewódzkim. Chłopcy, którzy rakietkę tenisową biorą do ręki zdecydowanie rzadziej, musieli uznać wyższość graczy z innych szkół. Najbardziej waleczny okazał się Mateusz Dziesiński, który wygrał swoje dwa pierwsze mecze, natomiast w dwóch kolejnych ewidentnie zabrakło ogrania, pewnej ręki i spokoju poczynań, a ten zawsze ułatwia sukces, a już w sposób szczególny w tak czułym na brak zimnej krwi sporcie, jakim jest tenis stołowy.

Jedynym wspólnym treningiem naszych reprezentantów był rozegrany w naszej szkole, w ostatni piątek karnawału, mecz Absolwenci - Uczniowie. Stara Wiara dała młodym nie tylko solidną lekcję tenisa, ale też waleczności i zaangażowania w to, co się robi. A jeśli coś robi się z sercem, wiek nie ma znaczenia. Średnia wieku absolwentów wyniosła 55 lat, uczniów - 18 lat. W wyniku meczu proporcje podobne 20 : 5 dla dawnych uczniów naszego liceum.

Zdjęcia pokazują migawki zarówno z turnieju w Grajewie, jak też z towarzyskiego meczu Absolwenci - Uczniowie.

Awans do III ligi futsalu już pewny!

02.03.2017

W piątym terminie - 2 marca 2017 r. - reprezentacja chłopców z naszej szkoły rozegrała dwa wyjazdowe spotkania w Ostrożanach. Pierwszy mecz z wiceliderem z ZSR z Ostrożan zakończył się wynikiem 3:3. Strzelcy bramek: Grala Karol - 1, Zduńczyk Damian - 1, Cwalina Dominik - 1. W drugim meczu z ZSR z Czartajewa wygraliśmy 6 : 2. Strzelcy bramek: Zduńczyk Damian - 3, Podeszwik Robert - 1, Sadłowski Cezary - 2. Zdobyte 4 punkty zagwarantowały nam na dwa mecze przed zakończeniem rozgrywek awans do III LIGI FUTSALU. Serdeczne gratulacje!

W ostatnim terminie 14 marca 2017 r. zagramy w Kolnie dwa ostatnie mecze: pierwszy z I LO z Łap, a drugi z TL z Białowieży.

Powodzenia. M.K.

Nie damy zginąć poległym!

01.03.2017

W myśl postanowień Sejmu RP 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych - bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawiali się sowieckiej agresji i okupacji.

My również w tym dniu oddaliśmy hołd pomordowanym, torturowanym, szykanowanym przez reżim komunistyczny. Ich losy, m.in. Danuty Siedzikówny "Inki" przybliżył nam montaż słowno-muzyczny zakończony Apelem Poległych. Uroczystość przypomniała nam, że słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA są zawsze żywe, a Żołnierze Wyklęci powinni być dla nas wzorem miłości Ojczyzny. Nie damy zginąć poległym!

Apel przygotowali uczniowie klasy II b, II c, III b i III d pod kierunkiem p. Marii Ciecierskiej.

Wyślij pączka do Afryki

28.02.2017

28 lutego uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariatu na terenie dwóch szkół zorganizowali ogólnoświatową akcję "Wyślij pączka do Afryki". Pomysłodawcą akcji jest brat Benedykt Pączka, misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. Pracuje w Afryce już od 30 lat. Wraz ze swoimi braćmi wspomaga potrzebujących mieszkańców. W wielu wioskach zbudowano szkoły oraz wykopano studnie. Na co dzień dokarmiają setki afrykańskich dzieci.

Kierując się ideą niesienia pomocy pod hasłem "SOS dla Afryki" nasi wolontariusze przynieśli do szkoły wypieki, ze sprzedaży których pieniążki zostały przeznaczone na rzecz zakupu wyprawek szkolnych dla potrzebujących dzieciaków. Za pośrednictwem Fundacji "Kapucyni i Misje" pieniążki ze zbiórki zostały przekazane w kwocie 352 zł. Organizując akcję w dwóch szkołach chcieliśmy pokazać wszystkim uczniom, że niesienie wsparcia potrzebującym sprawia wiele radości i daje satysfakcję.

Aleksandra Kleczyńska - wolontariuszka

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

26.02.2017

Tegoroczna edycja biegu była wyjątkowa, ponieważ odbył się on w miejscowości, w której walczył i ukrywał się Hieronim Rogiński "Róg". 26 lutego w Zabielu na starcie największego biegu w kraju pojawiło się ok. 150 zawodników. W wydarzeniu wzięli udział wolontariusze oraz inni uczniowie z naszej szkoły, którzy chcieli uczcić pamięć poległych.

Trasa biegu liczyła 1963 metry (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak ps. Lalek). Sportowcy z naszej szkoły stanęli na podium. Justyna Charubin - 1. miejsce, Kamila Prosowska - 2. miejsce oraz Karol Grala - 2. miejsce. Gratulujemy i życzymy jeszcze więcej sukcesów.

Aleksandra Kleczyńska - wolontariuszka

Rejestrujemy dawców szpiku kostnego!

26.02.2017

Pani Ewa Tarnacka z Małego Płocka dramatyczną diagnozę usłyszała kilka miesięcy temu. Białaczka! Podjęła więc walkę z chorobą. Z pomocą pospieszyła jej rodzina, przyjaciele i liczne grono znajomych.

Dzięki Fundacji DKMS, która zajmuje się poszukiwaniem "genetycznych bliźniaków" dla osób potrzebujących przeszczepu szpiku 25-26 lutego w Łomży w Galerii Veneda odbyła się rejestracja dawców szpiku. Wzięli w niej udział wolontariusze z naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu, rodzina oraz członkowie Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy. Ich zadaniem było zachęcanie ludzi do rejestracji poprzez roznoszenie ulotek, balonów i udzielanie wywiadów oraz zarejestrowanie chętnych osób do bazy dawców. Do naszej akcji przyłączył się również Prezydent Miasta Łomża Pan Mariusz Chrzanowski.

Nasi wolontariusze bardzo zaangażowali się w ideę niesienia pomocy, nauczyło ich to jak ważne jest docenianie własnego zdrowia i wspieranie w chorobie innych.

Trzymamy kciuki za Panią Ewę i życzmy dużo odwagi w mierzeniu się z chorobą!

Aleksandra Kluczyńska - wolontariuszka

Jesteśmy w gronie Najlepszych Szkół w Województwie Podlaskim 2017

20.02.2017

W poniedziałek, 20 lutego w Białymstoku odbyło się spotkanie, podczas którego Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Bogdan Dyjuk uhonorowali najlepsze szkoły województwa podlaskiego. Są to 43 szkoły wybrane spośród placówek edukacyjnych w regionie - podstawówki, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które: otrzymały najwyższe noty w rankingu miesięcznika Perspektywy 2017, z największą ilością stypendystów edukacyjnych Marszałka Województwa Podlaskiego, i placówki, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

W uroczystościach wzięli udział dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządowych nadzorujących placówki - prezydenci, burmistrzowie, starostowie. Każdy z dyrektorów wyróżnionych szkół otrzymał, niedawno wydany, album autorstwa Bożeny i Jana Walencików (gości specjalnych spotkania) "Saga Prastarej Puszczy. Opowieść filmowa" wydany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Pełne zestawienie wyróżnionych placówek znajduje się TUTAJ.

Więcej na stronie Wrót Podlasia.

Inicjatorem i organizatorem rankingu Najlepsze Szkoły Województwa Podlaskiego 2017 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Finisz rozgrywek II ligi PS dziewcząt

17.02.2017

W piątek 17.02.2017 r. nasze siatkarki rozegrały ostatnią VI rundę rozgrywek w ramach II Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Gospodarz turnieju III LO w Łomży gościł: drużynę z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z Łomży oraz dwie drużyny z Kolna: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespół Szkół Technicznych. Ostatecznie turniej dla kolnianek można ocenić pozytywnie. Oba zespoły zapewniły sobie utrzymanie się w przyszłorocznych rozgrywkach II ligi. Siatkarki naszego liceum mimo dużego zaangażowania w grę uległy 0:2 drużynie ZSEiO w Łomży. Natomiast w kolejnym meczu z gospodarzem turnieju po przegranym pierwszym secie, wyraźnie poprawiły skuteczność, czego efektem było zwycięstwo w kolejnych dwóch setach. Siatkarki ZST w Kolnie wywiozły z turnieju 4 pkt po wygranej z III LO i przegranej w "T-breaku" z ZSEiO.

Ostateczne wyniki rywalizacji dostępne będą po 25.02.2017 r., czyli ostatecznym terminie rozegrania szóstej rundy.

Bardzo serdecznie dziękuję swoim siatkarkom a szczególnie trzecioklasistkom, które pomału kończą swoją przygodę z siatkówką w naszej szkole. Dziękuję za rzetelną pracę na treningach, sportowy wysiłek podczas meczów oraz czystą sportową rywalizację i zaangażowanie. Życzę dalszych sukcesów …

Pozdrawiam Z. Śliwecki

IV Liga Fustalu

16.02.2017

W dniu 16 lutego 2017 r. w hali sportowej w Kolnie odbyły się kolejne mecze IV ligi futsalu. Reprezentacja chłopców rozegrała dwa spotkania, w których zdobyła komplet punków.

Wyniki:
1.   ZSP Kolno - ZS z Niećkowa: 5:3. Bramki strzelili: Sadłowski Cezary - 1, Kalinowski
      Jan - 1, Nerko Marcin - 2, Zduńczyk Damian - 1.
2.   ZSP Kolno - ZS CKR Janów: 11:5. Bramki strzelili: Grala Karol - 2, Zduńczyk
      Damian - 1, Podeszwik Robert - 4, Nerko Marcin - 3, Ruchała Łukasz - 1.

Po 9 meczach mamy komplet 21 punków i fotel lidera IV ligi. Gratulacje!

W piątym terminie czeka nas wyjazd do Ostrożan, gdzie zagramy z: ZSR z Czartajewa i ZSR z Ostrożan.

Powodzenia. M.K.

Spotkanie z pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie

15.02.2017

15 lutego 2017 roku w naszej szkole odbyły się dwa spotkania młodzieży z panią
A. Nieradko pracownikiem Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy na temat programu Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie dotyczącego poszukiwań zapomnianych mogił ofiar Holocaustu oraz odtworzenia ich personaliów. Program przewidziany jest na lata 2015-2017 i obejmuje teren powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i kolneńskiego.

Uczniowie dowiedzieli się o rezultatach badań prowadzonych w naszym regionie,
o potrzebie prowadzenia poszukiwań zapomnianych grobów ofiar Zagłady. Poznali wybrane historie żydowskich losów, które udało się odtworzyć w trakcie realizacji projektu. Była to też okazja do zapoznania młodzieży z elementami kultury i tradycji żydowskiej. Uczestnicy spotkań - uczniowie klasy II c i przedstawiciele pozostałych klas - otrzymali stosowne materiały.

Organizatorką spotkań była M.J. Rumińska.

 

Szkolne Walentynki

14.02.2017

Walentynki to szczególny dzień. W dzisiejszych czasach w pogoni za pracą i karierą, miłość często schodzi na drugi plan. Zaniedbujemy osoby najbliższe, często nie mamy dla nich czasu. Taki dzień jak Walentynki pozwala zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad tym co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Kocham Cię - to słowa, które każdy człowiek powinien słyszeć codziennie.

Kierując się tą sentencją 14 lutego br. uczestnicy Szkolnego Klubu Wolontariatu zorganizowali Dzień św. Walentego pod hasłem "Warto wierzyć w miłość!". Na terenie szkoły funkcjonowała Poczta Walentynkowa. Młodzież wysyłała kartki oraz drobne upominki dla swoich sympatii, jak również przyjaciół i nauczycieli. Dodatkową atrakcją była możliwość przesłania kartek do Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Chcieliśmy zachęcić wszystkich uczniów do okazywania sympatii kolegom i koleżankom ze szkoły, nauczycielom oraz dyrekcji. Wzajemne wysyłanie kartek sprawiło nam wiele radości!

Aleksandra Kleczyńska - wolontariuszka

SKE "EuroAdaś" w progach Europarlamentu w Strasburgu

18-24.01.2017

Europarlament, Wersal, Wieża Eiffla: jednym słowem: Francja! Kto nie słyszał o tych miejscach? Któż nie chciałby zobaczyć ich na własne oczy? Marzeniem niejednego człowieka jest chociaż raz pojawić się w tym urokliwym kraju Europy Zachodniej. Uczniowie I LO w Kolnie mieli taką możliwość dzięki wygraniu konkursu Euroscola organizowanego przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Główną nagrodą było dofinansowanie wyjazdu do Europarlamentu w Strasburgu.

Nasza przygoda trwała sześć dni. Polskę opuszczaliśmy nocą, 18 stycznia, aby następny dzień spędzić w Norymberdze, spacerując wzdłuż Trasy Historycznej. Tam mogliśmy podziwiać Plac św. Sebalda z romańsko-gotyckim kościołem, Rynek Główny, Zamek Cesarski będący jedną z najważniejszych budowli cesarskich w Niemczech, Tiergärtnerplatz oraz kościół św. Wawrzyńca, usytuowany przy placu, którego nazwa dedykowana jest patronowi świątyni.

Drugi dzień wyjazdu był najważniejszą częścią wycieczki, czyli wizytą w instytucji Unii Europejskiej – Europarlamencie w Strasburgu. W obradach sesji plenarnej oraz głosowaniach brało udział 24 uczniów. Byliśmy jedyną szkołą reprezentującą Polskę podczas Euroscoli! W tym czasie zdecydowanie przydała się znajomość języka angielskiego - należało porozumieć się z uczniami szkół z 22 krajów. Uznanie należy się pani Bogumile Sokołowskiej, której grupa wygrała Eurogame wśród nauczycieli. Podczas obrad druga grupa zwiedzała miasto, m.in. Plac Republiki i kościół św. Tomasza. Mieliśmy okazję być na Barrage Vauban - tarasie widokowym z zaporą na rzece, z którego rozciągał się malowniczy widok na okolicę. Podziwialiśmy także Petite-France, dzielnicę, w której architekturze dominują konstrukcje szachulcowe.

Nancy i Reims to miejscowości we wschodniej Francji, w których mieliśmy okazję gościć w sobotę. Nancy znane jest we Francji z polskiego akcentu, ponieważ inicjatorem budowy głównego placu był dawny król Polski Stanisław Leszczyński. Pałac Książąt Lotaryngii i Bazylika św. Remigiusza to jedne z licznych atrakcji widzianych tamtego dnia. Ogromne wrażenie sprawiają Pałac Tau i Pałac Królewski, które są licznie odwiedzane przez turystów.

Wersal, słynący z ogromnego zespołu pałacowego, był pierwszym punktem niedzielnego zwiedzania. W zachwyt wprawiały bogato zdobione komnaty będące dawną rezydencją króla Francji. Znajduje się tam 700 pomieszczeń, które rocznie odwiedza aż 10 milionów osób! Następnie wjechaliśmy na taras widokowy na Wieży Montparnasse, która obecnie zajmuje 22. miejsce pod względem najwyższych biurowców w Europie. Stamtąd doskonale była widoczna słynna Wieża Eiffla, która idealnie pasowała do nocnej panoramy Paryża.

Kolejny dzień był w całości poświęcony na zapoznanie się z kulturą Francji. Umożliwiła nam to wizyta w Dzielnicy Łacińskiej, czyli uniwersyteckim centrum stolicy, Ogrodach Luksemburskich i Panteonie. W planie nie mogło zabraknąć Luwru, w którym obecnie znajduje się jedno z największych muzeów sztuki na świecie, licznie odwiedzane przez turystów z całego świata. Znajdują się tam dzieła światowego dziedzictwa, które mieliśmy możliwość zobaczyć, np. słynna Mona Lisa Leonarda da Vinci, posąg Nike z Samotraki i Wenus z Milo, a także babiloński zbiór praw, czyli Kodeks Hammurabiego. W Paryżu nie zabrakło nam również czasu wolnego na grupowe zdjęcia i zakup pamiątek, które później niemal przez 24 godziny wieźliśmy do Polski.

Nasz sześciodniowy pobyt we Francji z pewnością nie odbyłby się bez zaangażowania i pracy, którą uczniowie włożyli w przygotowanie się do konkursu. Dziękujemy opiekunom: Katarzynie Kiełczewskiej, Katarzynie Pikulińskiej, Bogumile Sokołowskiej oraz Marcinowi Konstantemu za to, że mogliśmy zwrócić się do nich z każdym problemem.

Możliwość zobaczenia licznych zabytków kultury, zapoznania się z przedstawicielami różnych państw oraz widok zapierającej dech w piersiach Wieży Eiffla z pewnością pozostaną w pamięci uczniów I LO w Kolnie do końca życia. Takie wycieczki są warte długich przygotowań, gdyż, jak widać, nie tylko zapewniają rozrywkę i oderwanie od szkolnych obowiązków, ale przede wszystkim uczą.

Katarzyna Szymańska, uczennica I LO w Kolnie (uczestniczka wycieczki)

Dzień Patrona Szkoły

17.01.2017

17 stycznia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły; po raz pierwszy w tym roku nie przed świętami Bożego Narodzenia a w ostatnim tygodniu przed feriami. Być może stanie się to nową tradycją. W tym dniu nastąpiło także uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi złożonemu z przedstawicieli klas drugich.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny, wykorzystujący utwory Mickiewicza, ale w sposób trochę żartobliwy, trochę z przekąsem, tak jak dziś młodzi ludzie traktują "poezję wielkiego wieszcza".

Zobaczyliśmy m.in. recytację nowoczesnej wersji "Pana Tadeusza" - pozbawionej archaizmów oraz wzbogaconej elementami współczesnej myśli technicznej. Odtworzono także kilka scen z naszej narodowej epopei, które występującym dały możliwość popisania się zdolnościami aktorskimi a widzom przybliżyły realia i obyczajowość szlachty polskiej z czasów "Ostatniego zajazdu na Litwie".

Nie zabrakło też występów wokalnych opartych na twórczości Adama Mickiewicza, min. piosenek Marka Grechuty.

Ostatnim punktem była "lekcja z przyszłości" przedstawiająca uczniów przeciążonych obowiązkowym graniem na komputerze i znudzonych surfowaniem po wirtualnym świecie, za to w konspiracji przed nauczycielem ekscytujących się utworami Wieszcza i tzw. "kulturą wysoką". Można powiedzieć, że wtedy spełniłoby się marzenie Mickiewicza, aby jego "utwory trafiły pod strzechy". Może i tak kiedyś będzie...

Program został przygotowany przez uczniów z klasy 2c pod kierunkiem pani Katarzyny Pikulińskiej.

Odliczamy 100 dni!

14.01.2017

Tegoroczni maturzyści są już na ostatniej prostej w drodze do egzaminów maturalnych. Teraz prowadzą już tylko wyścig z czasem. Wydarzeniem, na które niewątpliwie czekali od początku swojej edukacji, był Bal Maturalny.

14 stycznia przywitaliśmy gości zgodnie z coroczną tradycją - uroczystym polonezem. Następnie miały miejsce przemówienia przedstawicieli kolneńskich władz, m.in. Pana Starosty Stanisława Wiszowatego, Pana Burmistrza Andrzeja Dudy a także przedstawiciela Rady Rodziców - Pani Mirosławy Pomichowskiej oraz Pana Dyrektora - Józefa Chodnickiego. Maturzyści podziękowali wychowawcom oraz nauczycielom za trud włożony w przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Część oficjalną zwieńczył walc, którego uczniowie zatańczyli wraz z gośćmi. Tak zakończyliśmy część oficjalną, a tym samym rozpoczęliśmy kolejny etap Studniówki - szaloną zabawę przez całą noc!

Jedyne, co pozostało nam teraz, to dawać z siebie wszystko - finisz jest przecież najważniejszy. To od niego w dużej mierze zależy nasza przyszłość. Tak więc odliczamy dni do matury. Czas start!

Katarzyna Szymańska, maturzystka

Ferie zimowe

23.01-03.02.2017

 

EuroAdaś znów w Europarlamencie!

18-24.01.2017

W dniach 18-24 stycznia grupa 46 uczniów naszej szkoły przebywać będzie na wycieczce zagranicznej we Francji. W czerwcu 2016 r. członkowie naszego EuroAdasia wygrali konkurs Euroscola organizowany przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, w którym nagrodą jest dofinansowanie wyjazdu do Europarlamentu w Strasburgu. Już po raz czwarty nasi uczniowie będą mieli okazję zasiąść w ławach, wziąć udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego" Parlamentu Europejskiego, pracować w "komisjach" oraz głosować nad "rezolucjami". Będzie to również okazja, aby posługiwać się językiem obcym, kontaktując się z rówieśnikami z całej Europy - tego dnia w parlamencie będą również uczniowie 17 innych szkół z Unii Europejskiej. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo z dnia w Europarlamencie 20 stycznia 2017 r. klikając na link: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/schedule oraz odwiedzania naszego profilu na fb www.facebook.com/EuroAdas/.

Będąc we Francji, planujemy zwiedzić również Paryż a w nim Luwr, Wersal i wiele innych. Mamy nadzieję, że będzie to niezapomniana przygoda i zostawi w pamięci wspomnienia na całe życie.

SKE EuroAdaś. Opiekun Katarzyna Kiełczewska.

25 szkolny finał WOŚP

13.01.2017

To już 25 lat Polacy zbierają pieniądze pomagając ludziom. Wielu z nas będąc w szpitalach widziało na nowoczesnej aparaturze medycznej czerwone serduszka Orkiestry. To tłumaczy niegasnący zapał ludzi do pomagania innym. Orkiestra zagrała w tym roku dla ratowania zdrowia i życia seniorów oraz dzieci.

W naszej szkole w piątek poprzedzający 25 Finał WOŚP na trzech przerwach odbyły się spotkania wszystkich zainteresowanych Finałem na auli szkolnej. Młodzież przygotowała wiele atrakcji: występ młodych a już cieszących się popularnością kolneńskich raperów – licealistów Dominika i Czarka, smakowite kanapki, słodkie naleśniki oraz wiejski smalec z kiszonym ogórkiem. Nasi uczniowie zrzeszeni w Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy przeprowadzili pokaz swoich umiejętności ratowniczych z wykorzystaniem defibrylatora.

Kulminacyjnym momentem okazały się licytacje. Dwa torty WOŚP zostały wylicytowane przez dwie klasy 3d i 2a za łączną kwotę 831 zł. Do skarbonek wolontariuszy trafiły również pieniądze z licytacji drobnych gadżetów orkiestry. Najważniejsze jednak było to, że kolejny raz wspólnie mogliśmy spróbować pomóc innym.

Gratulacje!!! Z.Ś.

Świąteczne klimaty

22.12.2016

Ostatni dzień zajęć w starym roku to stopniowe przechodzenie od nauki do świętowania. Najpierw zatem lekcje, potem spotkania wigilijne w poszczególnych klasach z wychowawcą, a potem wspólne spotkanie w auli szkolnej.

Nareszcie ... Długo wyczekiwane jasełka. W tradycyjnej, ale chwytającej za serce, konwencji. Obsada aktorska - doskonała. Kreacje - przekonujące. Akcja poprowadzona żywo, choć czasami słowa więzły w gardle. Wszystko zakończone wspólnym odśpiewaniem kolędy.

Na koniec życzenia: od Starosty Kolneńskiego Stanisława Wiszowatego, od dyrektora szkoły Józefa Chodnickiego i od przedstawiciela Rady Rodziców pani Katarzyny Trepanowskiej - ciepła, nastrojowa kolęda. Uduchowieni możemy zacząć przygotowania świąteczne w domu. Spotkamy się aż 2 stycznia 2017 roku.

Wesołych Świąt!

Napisz list. Zmień życie!

16.12.2016

Pod takim hasłem już po raz drugi odbył się w naszej szkole Maraton Pisania Listów Amnesty International. Jego celem było napisanie możliwie dużej ilości listów w obronie osób, których prawa są łamane. Spośród 11 sylwetek sugerowanych przez AI członkowie naszego SKE EuroAdaś wybrali 3 osoby, których sytuacja najbardziej nas poruszyła tj. Fomuson Ivo Feh z Kamerunu, Annie Alfred z Malawi, Eren Keskin z Turcji.

Fomusoh Ivo Feh został skazany na 10 lat więzienia za SMSa.

Eren Keskin oskarżona ponad 100 razy za mówienie prawdy.

Annie Alfred dziewczynka chorująca na albinizm. Codziennie grozi jej niebezpieczeństwo z rąk osób, które uważają, że dzięki częściom jej ciała staną się bogaci.

Ogólnoświatowa akcja odbyła się w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada 10 grudnia.

W naszej szkole maraton rozpoczął się o godzinie 1000 uroczystym apelem z występami wokalnymi. Podczas akcji pisania był prowadzony kiermasz ciast. Przy okazji okazało się, że niektóre wypieki śmiało mogłyby pretendować do tytułu "Ale Ciacho!" - tak świetnie się prezentowały i jeszcze lepiej smakowały. Dochód ze sprzedaży smakołyków upieczonych przez uczennice i uczniów został przeznaczony na pokrycie kosztów wysyłki napisanych listów.

Do pisania listów solidarności licznie włączyli się uczniowie naszej szkoły, a także uczniowie i opiekunowie kolneńskiego Gimnazjum im Jana Pawła II oraz ZST w Kolnie oraz pan Starosta Stanisław Wiszowaty, pan Wicestarosta Robert Wacław Nadara, dyrektor pan Józef Chodnicki, nauczyciele i mieszkańcy Kolna. Łącznie napisaliśmy 208 listów. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocą i wsparciem dla tych, którzy teraz niesłusznie cierpią i wpłyną na poprawę ich sytuacji.

SKE "EuroAdaś"

Komplet punktów w Łomży - IV liga futsalu chłopców

09.12.2016

Trwa zwycięska passa chłopców w IV lidze futsalu. W III kolejce nasza męska reprezentacja rozegrała dwa mecze - pierwszy z gospodarzem rozgrywek LMS z Łomży, który wygraliśmy 8:2. Strzelcami bramek byli: Robert Podeszwik - 3, Cezary Sadłowski - 1, Damian Zduńczyk - 1, Karol Grala - 1, Marcin Nerko - 1, Damian Olszak - 1.

W drugim meczu przeciwnik ZS CKR z Sejn również musiał uznać naszą wyższość. Wygraliśmy 10:7. Bramki strzelili: Robert Podeszwik - 3, Cezary Sadłowski - 3, Damian Zduńczyk - 2, Marcin Nerko - 2. Zawody rozegrano 9 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w drodze do III ligi.

W IV terminie zagramy z: ZS CKR z Janowa i ZS z Nieckowa. M.K

Spotkanie z native speakerem z USA

08.12.2016

8 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie nauczycieli języka angielskiego z Panią Danielle Partridge Hryniewicz, obywatelką Stanów Zjednoczonych. W spotkaniu brały udział nauczycielki języków obcych z terenu powiatu kolneńskiego, należące do Klubu Nauczycieli Języków Obcych.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

 

 

Grad goli w II kolejce IV ligi futsalu chłopców

01.12.2016

W drugiej kolejce IV ligi futsalu chłopców reprezentacja naszej szkoły rozegrała dwa bardzo dobre spotkania. W pierwszym meczu z III LO z Białegostoku wygraliśmy 8:2. Strzelcy bramek to: Cezary Sadłowski - 3, Robert Podeszwik - 3, Karol Grala - 1, Marcin Nerko - 1. W drugim meczu z ZSZ nr 2 z Białegostoku na listę strzelców wpisali się: Damian Zduńczyk - 4, Marcin Nerko - 4, Karol Grala - 2, Dominik Cwalina - 1, Robert Podeszwik - 1. Wynik końcowy: 12:2. Brawo! Turniej odbył się 1 grudnia 2016 r. w hali sportowej w Kolnie.

W trzecim terminie reprezentacja naszej szkoły zagra z: ZS CKR z Sejn i LMS z Łomży. Powodzenia! M.K.

"Od fulerenu do grafenu" - wykład na Uniwersytecie w Białymstoku

30.11.2016

30 listopada 2016 r. klasa 1b wybrała się na wycieczkę do Białegostoku. Głównym jej celem było uczestnictwo w wykładzie prof. dr. hab. Krzysztofa Winklera "Od fulerenu do grafenu". Prelekcja odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku na wydziale chemii.

Zanim jednak uczniowie udali się na wykład, mieli okazję zwiedzić Centrum Przyrodnicze im. profesora Andrzeja Myrchy. Młodzi biolodzy i chemicy z zaciekawieniem przyglądali się eksponatom zwierząt, m.in żubrowi, wilkowi czy łosiowi. Uczniowie z zachwytem podziwiali wystawy poświęcone bogactwu flory i fauny świata.

Wycieczka zakończyła się wypadem do galerii w poszukiwaniu świątecznych prezentów.

IV liga futsalu chłopców

16.11.2016

W dniu 16 listopada 2016 r. w hali sportowej w Kolnie reprezentacja chłopców z naszej szkoły pomyślnie rozpoczęła sezon w IV lidze futsalu. Pierwszy mecz nasi uczniowie zagrali z Zespołem Szkół Technicznych w Kolnie. Mecz był wyrównany, szczególnie w pierwszej połowie. Mimo wielu składnych akcji nie udało nam się w ciągu 20 minut strzelić gola, zwłaszcza dlatego, że w bramce ZST bardzo dobrze spisywał się A. Ałajko. Na początku drugiej połowy po zespołowych akcjach szybko strzeliliśmy dwie bramki i wyszliśmy na prowadzenie, którego nie oddaliśmy aż do końca meczu. Wynik końcowy spotkania to 7:4 dla I LO. Strzelcy bramek: Damian Zduńczyk - 3, Dominik Cwalina - 1, Jan Kalinowski - 1, Cezary Sadłowski - 1, Grala Karol - 1. Gratulacje i życzymy powodzenia w dalszej części rozgrywek.

  Skład naszej reprezentacji:
 1. Serowik Bartosz - bramkarz
 2. Rainko Dawid - bramkarz
 3. Zduńczyk Damian - kapitan
 4. Cwalina Dominik
 5. Pilch Kacper
 6. Grala Karol
 7. Podeszwik Robert
 8. Kalinowski Jan
 9. Sadłowski Cezary
 10. Olszak Damian
 11. Ruchała Łukasz
 12. Nerko Marcin

1. grudnia 2016 roku w Kolnie reprezentacja naszej szkoły zagra z ZSZ 2 Białegostoku i III LO z Białegostoku. Początek rozgrywek o 9.30. Trzymamy kciuki. M.K.

X Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej "Polska to my"

15.11.2016

15 listopada 2016 r. po raz kolejny w III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży odbyła się X już edycja Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my.

Jego celem jest upowszechnianie inicjatyw twórczych w poszukiwaniu repertuaru, propagowanie wartości patriotycznych, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. W tej edycji wzięło udział ogółem ok. 148. uczestników z 36. szkół z terenu województwa podlaskiego.

Naszą szkołę reprezentowali: Cezary Charubin z 3c i Dominik Cwalina z 3d, którzy zajęli III miejsce w konkursie piosenki.

Gratulujemy!

Więcej informacji na stronie III LO w Łomży.

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2016

"Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie…"

Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna uroczystość zorganizowana w naszej szkole dla uczczenia 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W montażu słowno-muzycznym ukazano polskie żmudne drogi do wolności, trudy zrywów narodowych i marzenia wieszczów oraz przypomniano postaci, które wytrwale i ofiarnie dążyły do niepodległości naszej ojczyzny.

Recytowane fragmenty poezji oraz występy wokalne stworzyły nie tylko podniosły, patriotyczny nastrój i pozwoliły lepiej "mowę wieków usłyszeć", ale też pobudziły do refleksji nad wartością naszej wolności.

Apel przygotowali uczniowie klasy II c pod kierunkiem p. Marii Rumińskiej.

Turniej siatkówki dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSP w Kolnie

05.11.2016

Siatkówka swoje korzenie wywodzi ze Stanów Zjednoczonych (1885 r.). W Polsce pojawiła się w 1919 r. Popularność tej gry zespołowej rośnie z roku na rok.

U nasz również nie brakuje sympatyków piłki siatkowej. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie turniejów siatkarskich, na które zapraszamy zespoły z różnych szkół naszego regionu. W sobotę 5.11.2016 r. na kolneńskiej hali sportowej odbył się Turniej siatkówki dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSP w Kolnie. Wzięło w nim udział 5 zespołów: I LO w Łomży, ZST w Kolnie (dwa zespoły), Gimnazjum w Zabielu, ZSP w Kolnie.

Skład reprezentacji ZSP Kolno:

Puchar ufundowany przez Dyrektora ZSP Kolno trafił w ręce łomżynianek. Jednak wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary.

Wyniki turnieju:

Tytuł najlepszej zawodniczki trafił do Karoliny Karwowskiej z ZST w Kolnie.Gratulujemy!

Uczestniczące w turnieju zespoły szkół ponadgimnazjalnych rywalizują ze sobą również w rozgrywkach PWSZS. Kolneński turniej jest więc ostatnim sprawdzianem formy zawodniczek przed ligowymi zmaganiami. Życzę wspaniałej zabawy oraz sukcesów podczas tych zmagań. Z.Ś.

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

03.11.2016

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r. poz. 3718).

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz studenci I roku zamieszkali na terenie województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok 2015/2016 wyniesie 4000 zł.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2015/2016 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 15 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce

oraz pod numerem telefonu (085) 66 54 536 - Urszula Żukowska, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Turnus sportowy z elementami pierwszej pomocy

20.10.2016

20 października 2016 r. w lesie Wieszałki w Kolnie odbył się "Turnus sportowy z elementami pierwszej pomocy", organizowany przez Kolneńską Grupę Pierwszej Pomocy oraz firmę Rob-med. Ideą przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia poprzez sprawność fizyczną oraz zwrócenie uwagi na istotną rolę prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Trójka uczniów z klasy 1a wzięła udział w rywalizacji. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła pierwsze miejsce spośród dwunastu drużyn z Kolna, Zabiela i Łomży. Turnus składał się z dziesięciu konkurencji sportowych (w skład których wchodziły m.in. strzelanie do celu, wspinaczka pod górę przy pomocy liny, bieg przez opony, rzut kulą) oraz z części teoretyczno- praktycznej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Impreza została objęta patronatem Starostwa Kolneńskiego, gminy Kolno oraz Burmistrza Miasta Kolno.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2016

W ten uroczysty dzień wielu z nas przyszło do szkoły w galowym stroju by wspólnie świętować.

Były piękne życzenia i piękne kwiaty. Niektórzy nauczyciele otrzymali nagrody:

p. K. Kiełczewska otrzymała nagrodę Starosty Kolneńskiego, a p. K. Pikulińska,
p. E. Szymańska, p. B. Szczepankiewicz, p. M. Gutowska i p. A. Wieteska - dyrektora szkoły.

Było trochę poezji i fajnej muzyki. Była miła atmosfera, wszyscy się do siebie nawzajem uśmiechali.

Całą uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. S. Kulczewskiej.

Nasza historia w świetle badań archeologicznych w Truszkach-Zalesiu

30.09.2016

W dniu 30 września w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii. Pani dr Ewa Marczak-Łukaszewicz wraz z mężem prof. Adamem Łukaszewiczem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosili wykład na temat: "Nasza historia w świetle badań archeologicznych w Truszkach-Zalesiu."

Młodzież klas humanistycznych mogła usłyszeć o grodzisku z czasów średniowiecza (X wiek) w Truszkach-Zalesiu.

Bardzo dziękujemy Pani dr Ewie Marczak-Łukaszewicz za wspaniały wykład i podzielenie się z nami wiedzą na temat naszej historii z czasów średniowiecza.

Wyjazd do Tykocina

29.09.2016

29 września klasa 2c uczestniczyła w wycieczce do Tykocina. Celem wyjazdu było poznanie historii tego ważnego w przeszłości podlaskiego miasteczka dawniej zamieszkałego przez Polaków i Żydów, a dziś stanowiącego żywy najstarszy i najpiękniejszy zespół urbanistyczny dawnego Podlasia wykorzystywany nierzadko jako sceneria w filmach.

Jeśli ktoś myślał, że podróże w czasie nie są możliwe, to w Tykocinie mógł się przekonać, że nie do końca jest to prawdą. Panująca w miasteczku cisza, zabytki, parterowe kolorowe domy oraz emanująca z tego wszystkiego historia zarówno wielkich mężów i ich czynów jak też zwykłych mieszkańców już od pierwszych chwil pobytu przeniosły nas w nastrój minionych epok i stworzyły wrażenie zatrzymanego czasu.

Centrum miasta z pomnikiem Stefana Czarnieckiego i dużym placem, przy którym mieści się barokowy Kościół Świętej Trójcy, urzekło nas swoim spokojem i rozległością. W kościele ufundowanym w XVIII wieku przez Jana Klemensa Branickiego podziwialiśmy wspaniały ołtarz, liczne i piękne obrazy i rzeźby świętych zdobione złoceniami. Niezwykłe miejsce w kościele stanowi kaplica poświęcona ofiarom zbrodni tykocińskiej oraz katyńskiej.

Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie synagogi połączone z lekcją muzealną, która przybliżyła nam aspekty religii judaistycznej oraz rytuały towarzyszące modlitwom żydowskim. Poruszające było oglądanie przedmiotów pozostałych po żydowskich mieszkańcach Tykocina.

Odwiedziliśmy także największy na Podlasiu zamek w Tykocinie, gdzie mieliśmy szansę poczuć się jak dawni jego mieszkańcy lub goście.

Ostatnim akcentem naszej wyprawy było złożenie kwiatów i zapalenie znicza w Lesie Łopuchowskim, gdzie 25 i 26 sierpnia 1941 roku hitlerowcy rozstrzelali ok. 2,5 tys. Żydów tykocińskich. W chwili modlitwy i zadumy oddaliśmy hołd tym, którzy przeminęli, a jednak wywarli ślad na kulturze i historii naszego regionu.

Za zorganizowanie wycieczki i opiekę nad nami dziękujemy pani Marii Rumińskiej i pani Annie Wieteska. W.S.

Szkolne Biegi Przełajowe

27.09.2016

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych we wrześniu w naszej szkole odbywają się Szkolne Biegi Przełajowe. Tegoroczna edycja zawodów odbyła się 27 września. Głównym celem imprezy jest propagowanie biegania wśród młodzieży, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Na stadionie miejskim na wytyczonych trasach rywalizowały między sobą wszystkie roczniki. Wśród dziewcząt najszybciej bieg ukończyła Kamila Prosowska 1c (2,42), natomiast najszybszym zawodnikiem okazał się Karol Grala 2a (3,43). Szkolne biegi są też okazją do sprawdzenia formy przed zbliżającymi się zawodami biegowymi rangi wojewódzkiej.

Kapryśna jesienna pogoda nie zawsze sprzyja i tym razem zabrakło jedynie słonecznych promieni. Nie przeszkodziło to jednak w sportowej rywalizacji. W zawodach wzięło udział 142 uczestników. Najlepsi zostali nagrodzeni przez swoich wychowawców medalami oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wyniki współzawodnictwa klas:

XXVII Kolneńskie Biegi Przełajowe w Koźle

24.09.2016

W niedzielę na terenach bazy harcerskiej w Koźle odbyły się XXVII Kolneńskie Biegi Przełajowe. Wśród 438 uczestników w zawodach znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Rokrocznie impreza przyciąga rzeszę sympatyków biegania: dzieci, młodzież oraz dorosłych. Nasi uczniowie włączyli się w sprawne przeprowadzenie imprezy. Dziewczęta wypełniały swoje zadania w sekretariacie zawodów oraz przy dekoracji zwycięzców. Chłopcy natomiast pomagali w zabezpieczeniu tras biegowych. Udział w imprezie jest dobrym sprawdzianem przed startami w rywalizacji szkół w zawodach organizowanych przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

Piękne plenery i dobra pogoda to atuty dobrej sportowej zabawy. Kolneńskie biegi to impreza sportowa z wieloletnią tradycją, która na stałe wpisała się w kalendarz sportowy naszego regionu.

Ślubowanie klas pierwszych

16.09.2016

Już dwa tygodnie minęły jak zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek.

Pierwszoklasiści oswoili się już nieco z nową szkołą, poznali nauczycieli, skonfrontowali pogłoski i plotki z rzeczywistością.

Najwyższa też pora, aby nasi nowi uczniowie przestali być gośćmi i poczuli się współgospodarzami. Taką właśnie rolę od niepamiętnych czasów pełni ślubowanie uczniowskie, które uroczyście złożyli pierwszoklasiści w trzeci piątkowy dzień września. Życzmy im wszystkim sukcesów, osobistego spełnienia i równie pięknej uroczystości w ostatni dzień nauki za trzy lata.

Wyjazd integracyjny klas I

12.09.2016

Uczniowie klas pierwszych - jak zwykle o tej porze - wyruszyli na swoją imprezę integracyjną. Pod opieką wychowawców udali się autokarami do Osowca, by tam w scenerii przyrody przeplecionej historią lepiej się wzajemnie poznać i spędzić sympatyczne a nadto pożyteczne edukacyjnie chwile. Już na miejscu nastąpił zasadniczy podział: klasa z rozszerzoną biologią zwiedza Biebrzański Park Narodowy, pozostałe zaś twierdzę Osowiec. Oczywiście pod kierunkiem licencjonowanych przewodników. Tak więc przyrodnicy zaliczyli muzeum parkowe oraz ścieżki edukacyjne po torfowiskach wysokich i niskich poznając tam ciekawe gatunki roślin i zwierząt oraz mechanizmy funkcjonowania ekosystemów bagiennych. Natomiast historycy, fizycy i geografowie obeszli Fort Centralny Twierdzy Osowiec, zwiedzili muzeum twierdzy i poznali wiele militarnych niuansów, osłuchali się z terminologią fortyfikacyjną: bastion, tradytor, kaponiera, poterna, przeciwskarpa itp. Po etapie edukacyjnych wędrówek wszyscy spotkali się w jednym miejscu przy ognisku, by upiec tradycyjną kiełbaskę, przekąsić to i owo, porozrabiać, wymienić wrażenia. Kiełbaska się upiekła i wszyscy byli zadowoleni. Pokrzepieni i w dobrych nastrojach uczniowie bezpiecznie wrócili pod szkołę, skąd rano wyruszali.

Narodowe Czytanie

3.09.2016

W pierwszą sobotę września na placu przed frontem naszej szkoły odbyła się piąta edycja akcji Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji.

- To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić - mówił w lutym tego roku prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania.

Chciałbym, aby po raz kolejny Narodowe Czytanie było dla nas wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą - napisał w liście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.

Czytanie poprzedził krótki wykład prof. Adama Łukaszewicza na temat Rzymu w czasach Nerona. Pan profesor wcielił się też w rolę Petroniusza podczas czytania I rozdziału powieści. Dzieło Henryka Sienkiewicza w naszym mieście czytali przedstawiciele władz samorządowych, szkół, instytucji oraz młodzież. Wydarzenie uświetnił występ Nerona w otoczeniu dworu oddanych słuchaczy. W znakomicie zagranej roli władcy Rzymu wystąpił wicedyrektor Gimnazjum w Kolnie - Wiesław Boć. Nastroju całej imprezie dodały także osoby występujące w pięknych szatach z epoki Imperium Romanum. Szkoda tylko, że tak mało osób wzięło udział w akcji i pod koniec widownia świeciła pustkami.

Nowy rok szkolny

1.09.2016

Wakacje się skończyły, dobre czasy szybko mijają.

Nadszedł wrzesień i do szkoły ruszyć trzeba. A szkoła po wakacjach niby ta sama, ale jakby piękniejsza. Większość z nas wróciła uśmiechnięta, bo już się wakacje trochę znudziły.

W kadrze zaszły niewielkie zmiany - mamy nowego księdza katechetę (ks. Adam Krawczyk za ks. Michała), odszedł p. Mieczysław Śniadach. Reszta z grubsza po staremu.

Od jutra zabieramy się do pracy i nauki. Wszystkim szczerze życzymy udanego roku.

Wyniki matury

VII-2016

OKE w Łomży opublikowała ogólne wyniki matury z maja 2016 r.

W kraju zdawalność wyniosła 79,5% u nas to 93,4%. Jest to wynik bardzo wysoki w porównaniu z innymi szkołami.

W naszej szkole na 106 tegorocznych absolwentów 99 uczniów zdało maturę. Jedna osoba nie zdała a 6 osób będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Zdawalność matury 2016 Zdało Poprawka w sierpniu Nie zdało
I LO Kolno 93,4%  5,6% 1%   
Woj. podlaskie 81,0% 15,0% 4%   
Woj. podlaskie licea 86,0% 10,0% 4%   
Polska 79,5% 15,0% 5,5%
Polska licea 85,2% 10,8% 4%   

Naszym uczniom serdecznie gratulujemy.

Poniższe tabele pokazują wyniki naszej szkoły na tle innych.

Szkoła w powiecie kolneńskim

Wyniki szkół średnich w Łomży

Koniec roku szkolnego 2015/16

24.06.2016

Oto nadszedł długo wyczekiwany dzień. Odświętnie ubrani zebraliśmy się na auli. Pan dyrektor Józef Chodnicki życzył wszystkim udanych, a jednocześnie bezpiecznych wakacji. Wręczył świadectwa wyróżniającym się uczniom (te z paskiem) oraz nagrody książkowe tym, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,5.

Zabrał też głos Starosta Kolneński pan Stanisław Wiszowaty. Przekazał nam dobre wiadomości, od początku wakacji rusza budowa hali sportowej przy naszej szkole. Bardzo się z tego cieszymy.

Niestety, był i smutny akcent naszej uroczystości. Oto po wielu latach pracy pan profesor Mieczysław Śniadach odchodzi na emeryturę. Wszyscy dziękowaliśmy Mu za wspólnie spędzone chwile pełne życzliwości i otwartości, życzyliśmy dużo zdrowia i wielu wrażeń, bo to dopiero koniec początku.

A potem rozeszliśmy się do klas, gdzie nasi wychowawcy wręczyli nam świadectwa. Jeszcze kilka ciepłych słów na pożegnanie i zaczęliśmy WAKACJE!

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i sympatykom życzymy dużo słonecznych dni i miłego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu.

Święto Sportu

22.06.2016

Zbliżający się koniec roku szkolnego oraz wyczekiwane wakacje sprzyjają dobrej zabawie. Jeden dzień w roku cała szkoła zamiast w ławkach szkolnych gromadzi się na hali sportowej, aby aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach zorganizowanych w ramach Dni Sportu Szkolnego.

W środę o godz. 9.00 odbył się festyn rekreacyjno-sportowy zorganizowany przez uczniów naszej szkoły. W tegorocznej edycji oprócz licealistów uczestniczyli w nim także uczniowie kolneńskiego gimnazjum. W 20 konkurencjach wzięło udział w sumie około 110 osób. Aby pobudzić ducha sportowej rywalizacji, dla najlepszych uczniów przygotowano nagrody rzeczowe: piłki nożne oraz zestawy badmintona, natomiast w kategorii nauczycieli nagrodami były ananasy. Dla wszystkich chętnych były dostępne zdrowe polskie jabłka.

Najlepszymi okazali się:

Tuż po festynie odbył się mecz futsalu pomiędzy drużynami liceum oraz gimnazjum. Spotkanie było na wysokim poziomie sportowym. Zawodnicy wykazali się dobrym przygotowaniem technicznym oraz wielkim zaangażowaniem. Po emocjonującej grze zwycięstwo przypadło gospodarzom.

Ukoronowaniem tegorocznego Dnia Sportu Szkolnego był mecz piłki siatkowej, w którym naprzeciwko siebie stanęły zespoły nauczycieli naszego liceum oraz kolneńskiego gimnazjum. Przy gromkim dopingu zgromadzonej publiczności gra dostarczyła wiele niezapomnianych wrażeń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wspólnej zabawy oraz życzymy wesołych, aktywnie spędzonych wakacji. Z.Ś.

Spływ kajakowy

21.06.2016

We wtorek mimo pochmurnego poranka i niepewnej pogody 32-osobowa grupa uczniów pod opieką p. Marcina Konstantego i p. Zdzisława Śliweckiego wyruszyła w kierunku Mazur na spływ kajakowy po rzece Krutyni.

Okazała się to decyzja trafna, gdyż podczas spływu pogoda była wręcz idealna. Zza chmur przebijało się słoneczko, a temperatura powietrza była w sam raz. Spływ rozpoczęliśmy przy ujściu jeziora Krutyńskiego. Niektórzy sztukę "kierowania" kajakiem opanowali od razu, niektórym jednak zeszło troszkę czasu zanim popłynęli tam, gdzie chcieli. Tak czy owak z uśmiechem na ustach po kilku kilometrach przypłynęliśmy do młyna, gdzie zrobiliśmy krótki postój. Po uzupełnieniu energii i przeniesieniu kajaków ponownie zaczęliśmy spływ, w trakcie którego mogliśmy podziwiać piękną mazurską florę i faunę.

Kolejny postój po 1,5 h był w miejscowości Rosocha. W tym momencie pogoda była już istnie wakacyjna, zero chmur, więc podjęliśmy decyzję, że spływamy dalej. I tak po kolejnych 2 godzinach spływu dopłynęliśmy do miejscowości Ukta. W tym miejscu po ok. 15 km spływu nasza przygoda z kajakami dobiegła końca.

W wyprawie brała udział młodzież z klas I: 21 osób z klasy 1c, 9 osób z klasy 1b i 2 osoby z klasy 1a.

EuroAdaś znów w Europarlamencie!

20.06.2016

Z wielką radością informujemy, że wygraliśmy dofinansowanie na wyjazd do Europarlamentu w Strasburgu w konkursie Euroscola organizowanym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Członkowie naszego SKE EuroAdaś już po raz czwarty będą mieli okazję zasiąść w ławach parlamentu europejskiego, wziąć udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego" Parlamentu Europejskiego, pracować w "komisjach" oraz głosować nad "rezolucjami". Będzie to również okazja, aby posługiwać się językiem obcym, kontaktując się przy tym z rówieśnikami z całej Europy. Będąc we Francji, planujemy zwiedzić również Paryż i wdrapać się na Wieżę Eiffla.

Ponieważ nasza wizyta w Europarlamencie odbędzie się 20 stycznia 2017 r. do udziału w wyprawie zachęcamy również naszych przyszłych pierwszoklasistów.

SKE EuroAdaś Opiekun Katarzyna Kiełczewska

www.facebook.com/EuroAdas
www.euroadas.cba.pl

Szkolny konkurs udzielania I pomocy przedmedycznej

17.06.2016

W piątek odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Udzielenia I Pomocy Przedmedycznej. W tym roku klasy pierwsze miały za zadanie rozwiązać test składający się z 40 pytań, udzielić pierwszej pomocy przy zatrzymaniu akcji serca, czyli tzw. RKO oraz udzielić I pomocy m.in. przy krwotoku z nosa, epilepsji, zadławieniu czy złamaniu kończyny górnej. Wszystkie klasy wykazały się bardzo dobrą wiedzą teoretyczną i praktyczną z udzielania I pomocy. Najlepszą klasą została 1b (59 punktów), drugie miejsce zajęła klasa 1a (53 punkty) i trzecie miejsce klasa 1c (51 punktów).

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznych wakacji.

Konkurs jak co roku przygotował p. Marcin Konstanty.

Jubileusz i spotkanie absolwentów

12.06.2016

W niedzielę 12 czerwca Jubileusz 25 lat Kapłaństwa obchodzili absolwenci naszego Liceum Ksiądz Wojciech Darmetko, Ksiądz Piotr Kapelański, Ksiądz Andrzej Orłowski i Ksiądz Waldemar Sawicki. Jubileuszową Mszę św. w kościele Św. Anny w Kolnie poprzedziło spotkanie absolwentów rocznika 1985, które miało miejsce w szkole. Jubilatów, byłych uczniów oraz wychowawców klas Panią Profesor Mariannę Łosiewską oraz Pana Profesora Włodzimierza Kiełczewskiego powitał w auli szkolnej Pan Dyrektor Józef Chodnicki, który następnie zaprezentował współczesność oraz najbliższe plany naszej placówki, a absolwenci mieli sposobność porównania rzeczywistości szkolnej z lat 1981-1985 z obecną sytuacją szkoły i uczniów. Potem odbyły się spotkania klasowe z wychowawcami w dawnych salach, gdzie absolwenci przedstawiali swoje losy od zakończenia szkoły. Następnie wszyscy udali się do kościoła, gdzie uczestniczyli w koncelebrowanej przez trzech Jubilatów mszy św. dziękczynnej oraz gdzie złożono im życzenia na dalszą drogę w kapłaństwie. Było uroczyście, podniośle, pięknie i wzruszająco.

Dalsza część uroczystości nie miała już oficjalnego charakteru i wtedy był czas, by w licznym gronie zaproszonych rodzin i przyjaciół księży Jubilatów podczas wspólnego biesiadowania wspominać mniej i bardziej ważne, wesołe i poważne momenty życia szkolnego oraz snuć plany kolejnych wspólnych zjazdów. Wspomnieniom towarzyszyły rytmy, melodie i przeboje z czasów, gdy absolwenci byli licealistami, wykonywane jak wtedy tak i teraz przy dźwiękach gitary na żywo przez nich samych.

Wielu z obecnych spotkało się w tym dniu po 31 latach od matury. Okazało się, że chociaż przez ten długi okres zdobywali wiele różnych życiowych doświadczeń i może trochę zmienili się fizycznie, ale nadal pozostali młodzi, spontaniczni i zachowali umiejętność wyrażania radości ze wspólnego przebywania.

W imieniu obecnej społeczności szkolnej składamy Jubilatom oraz wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne gratulacje oraz życzymy dobrego zdrowia, utrzymania pogody ducha i zachowania w pamięci dobrych chwil związanych ze szkołą.

Przebieg i ważne momenty uroczystości uchwyciła w obiektywie nieoceniona Pani Profesor Justyna Łosiewska. (B.S.)

Noc Bibliotek

04.06.2016

W dniu 4 czerwca już po raz drugi odbyła się w naszym mieście ogólnopolska Noc Bibliotek zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie. Do tej akcji aktywnie włączyły się również uczennice z naszej szkoły: Patrycja Wolanowska z kl. II a oraz Natalia Rainko, Iga Trepanowska, Zuzanna Samul z kl. II c. Dziewczęta przygotowały program dla dzieci pt. „Witajcie w naszej bajce”. Celem spotkania było zachęcenie najmłodszych uczestników akcji do czytania i nieustannego rozbudzania w sobie pasji czytelniczej. Młodzi słuchacze wysłuchali wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, wykonywali dowolną techniką ilustrację ulubionych bohaterów literackich. Nie zabrakło też miejsca na czytelnicze turnieje, gry, zabawy, w których dzieci chętnie brały udział.

Uczennice z naszej szkoły niewątpliwie uatrakcyjniły sobotni wieczór najmłodszym uczestnikom Nocy Bibliotek. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, a na twarzach dzieci gościł szeroki uśmiech.

Parada Schumana

07.05.2016

7 maja odbyła się Parada Schumana pod hasłem "Tu jest Europa!". Nie zabrakło tam również przedstawicieli naszego SKE EuroAdaś. Pogoda nam dopisała; w towarzystwie kilku tysięcy młodych nie tylko wiekiem ale i duchem ludzi przeszliśmy przez centrum Warszawy.

Parada Schumana szła pod flagą europejską i polską, ponieważ Polska stanowi i zawsze stanowiła część Europy, nie tylko geograficznie, ale także społecznie i kulturowo. Parada Schumana jest wydarzeniem łączącym Europejczyków dlatego dołączyli do niej goście z kilkunastu innych krajów europejskich. Paradzie towarzyszyło Miasteczko Schumana, w którym każdy mógł dołączyć do debaty na temat aktualnych wyzwań w Europie, takich jak przyszłość strefy Schengen, migracje czy utrzymanie swobód obywatelskich. W Miasteczku można również było dowiedzieć się więcej na temat działalności instytucji unijnych, jak Komisja czy Parlament Europejski, a także instytucji miejskich i organizacji pozarządowych.

Pożegnanie klas III

29.04.2016

Tak niedawno bawili się na studniówce, a już trzeba ich żegnać. W ostatnim tygodniu kwietnia klasy maturalne zakończyły swoje zajęcia edukacyjne. Zostały im egzaminy, dylematy i cała przyszłość do zagospodarowania. Niedługo dopadnie ich brzemię odpowiedzialności za siebie, czyli to, na czym polega dojrzałość. Ale najpierw niech zdobędą świadectwo tej dojrzałości, czego im szczerze życzymy. I niech cała ich przyszłość będzie pogodna, szczęśliwa, dobra, radosna i piękna. I tak ich właśnie żegnaliśmy - odrobiną poezji, piosenki i ciepłą życzliwością. A oni byli jak nigdy piękni i uśmiechnięci, choć przecież z odrobiną melancholii, która jest nieodłączną siostrą wszelkich rozstań i pożegnań.

Światowy Dzień Ziemi

22.04.2016

W piątek kolejny raz zorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Ziemi. Po raz drugi mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły pracowników naukowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego panie: dr Marię Korotaj-Kokoszczyńską i dr Jolantę Wawer.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy dwóch uniwersyteckich wykładów. Pierwszy z nich dotyczył "Wpływu zlodowaceń na rzeźbę w Polsce". Tematem drugiego był "Klimat a budownictwo". Dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy, zobaczyliśmy dużo materiałów poglądowych i inaczej spojrzeliśmy na otaczający nas świat.

Spotkanie zakończyła prezentacja nt. Mazur przygotowana i przedstawiona przez Szymona Rydla (ucznia klasy 3d).

Serdecznie dziękujemy pracownikom UW za przybycie do nas i poszerzenie naszej wiedzy o świecie. Całość przygotowali uczniowie klasy 2d pod opieką p. Anny Wieteska.

Dzień Przedsiębiorczości 2016

20.04.2016

20 kwietnia nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w "Dniu Przedsiębiorczości". Pod opieką p. Doroty Góralczyk udaliśmy się do Szpitala Ogólnego w Kolnie. Na miejscu zostaliśmy powitani przez Panią Dyrektor, która zapoznała nas ze statystykami dotyczącymi szpitala. Następnie mieliśmy możliwość zapoznania się z placówką.

Wędrówkę po szpitalu rozpoczęliśmy od pracowni rentegenowskiej, gdzie spotkaliśmy absolwentkę naszej szkoły, która oprócz zapoznania nas ze swoją pracą, opowiedziała również o studiach i udzieliła wielu przydatnych wskazówek w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dzięki życzliwości pracowników, którzy cierpliwie odpowiadali na nasze pytania, odwiedziliśmy również: Izbę Przyjęć, oddziały: chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny, medycyny paliatywnej oraz karetkę pogotowia. Po każdym z oddziałów oprowadziły nas pielęgniarki, które przedstawiały zakres udzielanych tam świadczeń i wykonywanych zabiegów. Naszej uwadze nie umknęło nawet laboratorium analityczne, w którym mieliśmy możliwość przyjrzenia się naszym krwinkom. Największe zainteresowanie wzbudziły w nas Dział Rehabilitacji Dziennej i Pracownia Fizjoterapii, gdzie uczestniczyliśmy w wielu zabiegach, m.in: masażach, krioterapii i elektrostymulacjach.

Dzięki tej wizycie z bliska przyjrzeliśmy się pracy lekarzy i zobaczyliśmy miejsca, które na co dzień nie są dla nas dostępne. Pozwoliło nam to na zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie. Uzyskaliśmy również informacje o potrzebnym wykształceniu i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Ponadto doceniliśmy niezbędną rolę szpitala w naszym małym miasteczku.

Dziękujemy dyrektorowi szpitala Pani Krystynie Dobrołowicz za umożliwienie realizacji Dnia Przedsiębiorczości w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, Paniom Alicji Urbańskiej i Urszuli Skrodzkiej za opiekę podczas pobytu oraz wszystkim pracownikom, którzy poświęcili nam swój czas. N.A.

Spotkanie z Sybirakiem

19.04.2016

W dniu 19 kwietnia uczniowie klasy 1a mogli uczestniczyć w żywej lekcji historii . Na spotkanie zaprosili Pana Jana Truszkowskiego - emerytowanego nauczyciela naszej szkoły. W okresie II wojny światowej przebywał on na zesłaniu w głębi Związku Radzieckiego w miejscowości Tara nad rzeką Irtysz. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wspomnień z pobytu na Syberii. W trakcie spotkania przeczytano kilka wierszy napisanych przez gościa, tematycznie związanych z czasem zesłania.

Dziękujemy Panu Janowi Truszkowskiemu za spotkanie z nami i podzielenie się swoimi wspomnieniami.

 

"To były piękne dni" - wizyta grupy fińskiej w naszej szkole

10-14.04.2016

Po czterech tygodniach od rozstania w Merikarvii spotkaliśmy się ponownie z naszymi przyjaciółmi z Finlandii. Tym razem to oni przyjechali do Kolna, by poznać naszą szkolną rzeczywistość, miasto i kraj.

Przez kilka dni Finowie zamieszkiwali w naszych domach i wspólnie z nami uczestniczyli w zajęciach. W poniedziałek w auli naszego liceum odbyło się oficjalne powitanie gości przez Pana Dyrektora, przedstawicieli władz miasta oraz osoby wspierające projekt wymiany. Obejrzeliśmy także prezentację przygotowaną przez uczniów fińskich. Następnie Pan Starosta zaprosił nas do odwiedzenia swojego urzędu, gdzie podczas słodkiego poczęstunku rozmawialiśmy z gośćmi o naszym mieście i powiecie. Odwiedziliśmy także Przedszkole Miejskie, Gimnazjum oraz Szkołę Podstawową Nr 2 w Kolnie. We wszystkich placówkach byliśmy życzliwie przyjmowani, a szczególne wrażenie zrobiły na nas świetne występy wokalno-taneczne dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. Potem odbyliśmy spacer po Kolnie połączony ze zwiedzaniem starego cmentarza i kościoła pw. św. Anny. Po południu udaliśmy się do Hotelu Kozioł, gdzie m.in. obejrzeliśmy ciekawą wystawę zdjęć przyrodniczych Pana Sylwestra Nicewicza, grillowaliśmy, strzelaliśmy z wiatrówki, graliśmy w mini-golfa, jeździliśmy konno itp.

We wtorek goście z Finlandii uczestniczyli w naszych zwykłych lekcjach, uczyli się też języka polskiego i tańca polonez, a po południu brali udział w zajęciach sportowych na hali i pływalni. W środę wspólnie wyjechaliśmy do Muzeum Kurpiowskiego w miejscowości Wach, gdzie oprócz podziwiania eksponatów związanych z tradycjami kurpiowskimi własnoręcznie i z wielkim zaangażowaniem tworzyliśmy dzieła sztuki w postaci kolorowych papierowych kwiatów i pisanek przy użyciu wosku oraz próbowaliśmy kurpiowskich przekąsek i napojów. Ostatni wspólny dzień spędziliśmy w Warszawie. Pobyt w stolicy rozpoczęliśmy od wizyty w Ambasadzie Finlandii, gdzie zostaliśmy przywitani przez I Sekretarza Ambasady oraz stażystę z Turku. Panowie przedstawili nam tajniki pracy dyplomatów i ich rolę w budowaniu relacji fińsko-polskich na różnych płaszczyznach życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego oraz przybliżyli wizję kariery w dyplomacji. Potem odbyliśmy wspaniały spacer po Łazienkach Królewskich i Starówce, zjedliśmy jeszcze obiad w uroczej restauracji przy Placu Zamkowym i nadszedł czas pożegnania. I chociaż wydawało się nam, że jesteśmy odporni na wzruszenia a Finowie powściągliwi w okazywaniu uczuć, to niemal wszyscy mieli łzy w oczach, gdy stało się jasne, że za chwilę będziemy już dużo dalej od siebie. Spędziliśmy ze sobą naprawdę dobry czas i piękne chwile, poznaliśmy się wzajemnie, polubiliśmy i zaprzyjaźniliśmy. Postaramy się tę przyjaźń utrzymać i rozwijać.

Wszystkim osobom i instytucjom, które okazały nam życzliwość, wsparły projekt wymiany uczniów i uprzyjemniły pobyt naszych Gości w Polsce serdecznie dziękujemy. W.S.

Sztafetowe Biegi Przełajowe - Augustów 2016

09.04.2016

W sobotę 9 kwietnia 2016r. na malowniczych terenach Augustowszczyzny odbył się finał województwa podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W rywalizacji sportowej uczestniczyły najlepsze sztafety szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowały sztafety dziewcząt i chłopców.

Poziom sportowy imprezy, jak co roku, stał na wysokim poziomie. Po pierwszych zmianach dziewczęta lokowały się na 4. pozycji natomiast chłopcy na 1. Jednak trudy mocno zróżnicowanej i wymagającej trasy dały się we znaki naszym zawodnikom. Ostatecznie sztafeta dziewcząt zajęła 8 miejsce, a sztafeta chłopców 11. W obu kategoriach rywalizowało po 11 sztafet.

Naszym reprezentantom dziękujemy za wysiłek sportowy i życzymy sukcesów na kolejnych zawodach. Z.Ś.

Wizyta w stolicy

06.04.2016

W środę wybraliśmy się do Warszawy. Najpierw udaliśmy się na Cmentarz Powązkowski, czyli tzw. Powązki. Na 43 ha, wśród ok. 1 miliona osób tam pochowanych jest bardzo wielu znanych i zasłużonych Polaków i Polek, w tym: żołnierze powstań narodowych, wybitni pisarze, artyści, lekarze, prawnicy i duchowni. Z zainteresowaniem podążaliśmy za przewodnikiem, słuchając ciekawych informacji dotyczących cmentarza i spoczywających bohaterów.

Po takiej lekcji historii wychowawcy obdarowali nas czasem wolnym w Złotych Tarasach. Szybko rozeszliśmy się by zażywać chwili wytchnienia. Część z nas oddała się zakupowemu szaleństwu, a inni smakowali wielkomiejskiego życia.

Wieczorem, słonecznymi ulicami stolicy, przemaszerowaliśmy do Teatru Roma na wyczekiwany musical "Mamma Mia". Wszyscy byliśmy zachwyceni grą aktorską, ale przede wszystkim ogromne wrażenie wywarła na nas scenografia. Po spektaklu aktorzy wykonali wraz z widzami wiązankę hitów grupy ABBA, do czego dały się porwać nawet osoby z pozoru sceptycznie nastawione do musicalu.

Za zorganizowanie wyjazdu i opiekę dziękujemy wychowawcom klas pierwszych: p. Justynie Łosiewskiej, p. Dorocie Góralczyk i p. Marcinowi Konstantemu. N.A.

Konkurs Politechniki Białostockiej "Matematyka Stosowana"

04.04.2016

W dniach 30-31 marca uczniowie klas trzecich naszego liceum: Hubert Gromadzki i Szymon Rydel wzięli udział w finale konkursu "Matematyka Stosowana" organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Aby się zakwalifikować musieli najpierw rozwiązać quiz składający się z 20 zadań. Etap finałowy, który odbył się na terenie Politechniki Białostockiej, był jednak bardziej praktyczny. Składał się on z 7 zadań, z których każde było przygotowane przez oddzielny wydział tej uczelni. Aby poprawnie je rozwiązać trzeba było wykonać różnego rodzaju pomiary z wykorzystaniem przyrządów mierniczych takich jak: siłomierz, dalmierz, czy na Wydziale Elektrycznym amperomierz i woltomierz. Niektóre stanowiska wymagały też umiejętności informatycznych np. do rysowania wykresów funkcji w programie Scratch.

Naszym reprezentantom nie udało się wygrać głównej nagrody, jaką był indeks na Politechnikę Białostocką, jednak jak twierdzą: "warto było zasmakować klimatu uczelni". Sz.R.


IV miejsce w czwartej lidze futsalu chłopców podlaskiego wojewódzkiego związku sportowego

04.04.2016

Zakończyły się rozgrywki futsalu chłopców w IV lidze podlaskiego wojewódzkiego związku sportowego. Reprezentacja naszej szkoły z każdym meczem grała bardziej dojrzale, efektownie i efektywnie. Potwierdzeniem tych słów mogą być wyniki uzyskane w ostatniej kolejce w Brańsku. W pierwszym meczu po spokojnej grze wygraliśmy 10 : 1 z zespołem gospodarzy ZS z Brańska. Natomiast drugi mecz to był "sprawdzian" naszych umiejętności technicznych i taktycznych, ponieważ graliśmy z liderem z I LO z Zambrowa. Pierwsi bramkę strzelili przeciwnicy, ale z każdą akcją to nasi chłopcy grali coraz lepiej. Po kilku minutach wyszliśmy na prowadzenie, którego nie oddaliśmy aż do 40 minuty. Zespół z Zambrowa poniósł pierwszą porażkę. Mecz zakończył się wynikiem 8:5 dla naszych sportowców.

Podsumowując, po jedenastu meczach zdobyliśmy 27 punków. Wygraliśmy 9 spotkań i ponieśliśmy tylko 2 porażki. Strzeliliśmy 62 bramki, co daje śr. 5,6 na mecz. Byliśmy jedną z trzech drużyn, która w całych rozgrywkach straciła mniej niż 30 bramek - dokładnie 27. Niestety, mimo tak dobrego bilansu nie awansowaliśmy do III ligi. Ostatecznie zajęliśmy 4 miejsce. Naszym debiutantom i tak należą się duże brawa i podziękowania za grę i poziom, jaki reprezentowali w tych rozgrywkach. Dziękujemy i życzymy powodzenia w następnym sezonie.

  Reprezentacja naszego liceum:
 1. Ałajko Adam - bramkarz
 2. Ciepliński Karol
 3. Cwalina Dominik
 4. Gleba Dawid
 5. Grala Karol
 6. Kalinowski Jan
 7. Kleczyński Paweł
 8. Olszak Damian
 9. Podeszwik Robert
 10. Ruchała Łukasz
 11. Sekściński Bartosz
 12. Serowik Bartosz - bramkarz
 13. Sokołowski Adrian - kapitan
 14. Szymanowski Wojciech
 15. Zduńczyk Damian
Opiekun: Marcin Konstanty.


Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej

02.04.2016

Sześć drużyn wzięło udział w tegorocznej lidze halowej piłki nożnej. Rozgrywki odbywały się na zajęciach popołudniowych w hali sportowej w Kolnie. Od 25 lutego do 22 marca co wtorek i czwartek uczniowie rozgrywali 12 minutowe mecze. Na początku rozgrywki odbywały się w 2 grupach systemem "każdy z każdym" a następnie półfinały i finały. W meczu o 3 miejsce Brygada Chrypana wygrała 3:2 z Sardonicznymi wyłapywaczami oksymoronów. W finale pomiędzy drużyną Ace i Sinus Cosinus po 12 minutach był remis 1:1 i zgodnie z regulaminem o zwycięstwie decydowały rzuty karne, a te lepiej wykonała drużyna Sinus Cosinus. Drużyna pierwszoklasistów wygrała 1:0 i to oni cieszyli się z mistrzostwa. Gratulujemy wszystkim sportowej rywalizacji.

1 miejsce
Sinus Cosinus - Maciej Fiertek, Adam Ałajko, Robert Podeszwik, Karol Grala, Damian Zduńczyk, Łukasz Ruchała, Hubert Zajk., Marek Olszak.

2 miejsce
Ace - Szymon Rytel, Kornel Długozima, Paweł Kleczyński, Dawid Gleba, Wojciech Szymanowski, Damian Dziemianko, Emil Świderski.

3 miejsce
Brygada Chrypana - Michał Chrypankowski, Tomasz Ciszewski, Adrian Sokołowski, Patryk Pomichowski, Janusz Remiszewski, Dominik Panasiuk, Daniel Filipkowski.

4 miejsce
Sardoniczni wyłapywacze oksymoronów - Piotr Skrodzki, Maciej Załęcki, Krystian Chrzanowski, Tomasz Borawski, Karol Załęcki, Krystian Samul, Mateusz Waszkiewicz, Karol Ciepliński.

Turniej zorganizowali i sędziowali: p. Marcin Konstanty i p. Zdzisław Śliwecki. M.K.


III Turniej siatkówki dziewcząt pod patronatem Starosty Kolneńskiego

19.03.2016

W sobotę 19.03.2016 r odbyła się trzecia edycja turnieju damskiej siatkówki pod patronatem Starosty Kolneńskiego Pana Stanisława Wiszowatego.

Do udziału w turnieju przyjęły zaproszenia cztery zespoły:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży - opiekunka Aleksandra Chodorowska
 • Zespół Szkół Technicznych w Kolnie - opiekun Sylwia Zakrzewska
 • Gimnazjum w Zabielu - opiekun Grzegorz Serafin
 • I Liceum Ogólnokształcące w Kolnie - opiekun Zdzisław Śliwecki

Spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" równolegle na dwóch boiskach, co ułatwiło sprawną organizację imprezy. Wprawiony już w „bojach siatkarskich” duet sędziowski: Artur Sielawa oraz Marcin Konstanty bardzo sprawnie i rzetelnie poprowadził wszystkie spotkania.

Kolneński turniej siatkarski dla dziewcząt organizowany przez I LO w Kolnie odbywa się po zakończeniu współzawodnictwa sportowego w ramach rozgrywek SZS. Jest ważnym elementem procesu szkoleniowego zespołów. Mam nadzieję, że gimnazjalistki będą kontynuowały swoją siatkarską przygodę w następnym etapie edukacyjnym.

Dziękujemy serdecznie opiekunom i zawodniczkom startujących zespołów. Wspólna sportowa rywalizacja daje możliwość porównania swoich umiejętności siatkarskich, ale również poznania się i nawiązania wzajemnych koleżeńskich relacji.

Dziękujemy serdecznie sponsorowi naszego turnieju BGŻ BNP PARIBAS za wsparcie naszej imprezy. Liczymy również, że będzie otaczał mecenatem kolejne nasze inicjatywy sportowe.

Wyniki poszczególnych spotkań:

I LO Kolno   - ZST Kolno (0:2)
I LO Łomża - Gimnazjum Zabiele (0:2)
ZST Kolno   - Gimnazjum Zabiele (2:0)
I LO Kolno   - I LO Łomża (1:2)
I LO Kolno   - Gimnazjum Zaniele (0:2)
ZST Kolno   - I LO Łomża (0:2)

Klasyfikacja końcowa:
1. I LO Łomża
2. ZST Kolno
3. Gimnazjum Zabiele
4. I LO Kolno

Najlepszą zawodniczką zawodów została Ewelina Kordal z I LO w Kolnie.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom, opiekunom, sędziom oraz gościom za zaangażownie i bardzo przyjazną atmosferę podczas turnieju. Liczymy, że kobieca siatkówka zagości na stałe w kalendarzu wydarzeń sportowych w naszym mieście. Z.Ś.

 

Tradycje Wielkanocne na Kurpiach - podsumowanie konkursu

17.03.2016

Po raz kolejny braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli "Tradycje Wielkanocne na Kurpiach". W czwartek odbyło się jego podsumowanie. W obecnej - XIV edycji - wzięło udział 57 osób ze szkół podstawowych, gimnazjum w Turośli i my - reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne. Na konkurs łącznie wpłynęło 149 prac. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Kuczyńska (kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie), Wiesława Pawlak (etnograf Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży), Teresa Pardo (znawca folkloru kurpiowskiego) oraz Iwona Potaś (dyrektor GOK-u w Turośli) stwierdziła, że nagrodzone przez nią prace mieszczą się w tradycji Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, reprezentują wysoki poziom artystyczny i stanowią wzór do naśladowania w kontynuowaniu tradycji.

Wśród nagrodzonych są nasze koleżanki: Banach Natalia, Mazgoła Aleksandra, Waszkiewicz Judyta i Remiszewska Jolanta z 1b, Wiśniewska Aneta z 1a i Remiszewski Janusz z 3a. Od kilku lat niestrudzenie opiekę nad uczestnikami konkursu sprawuje p. Anna Wieteska.


Wymiana z Finlandią - pobyt w Merikarvii

06-12.03.2016

W dniach 6 -12 marca dwudziestosześcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z trojgiem opiekunów brała udział w wymianie z liceum fińskim Meriakrvian Lukio.

Podróż do Finlandii rozpoczęła się w niedzielę nocą. Niewiele spaliśmy, za to śpiewaliśmy, rozmawialiśmy i próbowaliśmy nie stracić orientacji geograficznej odszyfrowując litewskie, łotewskie i estońskie napisy w nota bene bardzo rzadko rozmieszczonych mijanych miejscowościach. W stolicy Estonii Tallinie wsiedliśmy na ogromny prom i kolejne godziny spędziliśmy na odwiedzaniu sklepów, restauracji, sali koncertowej i oczywiście pokładów, na których czuliśmy morski wiatr i widzieliśmy niczym nieprzesłonięty horyzont.

Prom opuściliśmy w Helsinkach - z okien autokaru mogliśmy widzieć nowoczesne miasto z dużymi prostymi bryłami wielkich budynków. Stamtąd mieliśmy jeszcze około 5 godzin jazdy do celu. Obawy i niepokój, które czuliśmy jeszcze w autokarze, zniknęły, gdy tylko zostaliśmy powitani przez oczekujących nas kolegów z Finlandii. W ich domach zjedliśmy kolację i odespaliśmy długą ponad dwudziestodwugodzinną podroż.

Następnego dnia zwiedzaliśmy szkołę, uczyliśmy się irlandzkiego riverdance a po lunchu jeździliśmy na łyżwach. Zagraliśmy mecz hokejowy próbując dorównać gospodarzom lecz mimo wielkiego poświęcenia naszych zawodników i ich nierzadko bolesnych upadków przegraliśmy 5:7. Po południu odwiedziliśmy miejsca pamięci związane z historią Finlandii, m.in. Korsu - drewnianą chatkę, w której podczas pierwszej wojny światowej przebywali fińscy żołnierze.

Następnego dnia mieliśmy lekcję gospodarstwa domowego. W dużej i dobrze wyposażonej kuchni zostaliśmy zapoznani z przepisem na tradycyjne danie - pierożki karelskie i następnie własnoręcznie je piekliśmy. Tego dnia odwiedziliśmy także kościół luterański w Isojoki i wchodziliśmy na wysoką drewnianą wieżę, która oprócz walorów widokowych oferowała możliwość wysłuchania dźwięku otwieranych okien, który wraz z panującym tam zimnem i nastrojem opowiadanych nam historii współtworzył atmosferę horroru. Po południu nastąpił wyczekiwany i budzący wiele spekulacji punkt programu - kąpiel w przeręblu. Na zewnątrz panowała temperatura -2 stopnie C, temperatura wody +4 stopnie C, wokół śnieg, a śmiałkowie z naszej grupy oraz fińscy koledzy po krótkim pobycie w saunie odbyli kąpiel w jeziorze, by następnie znów ogrzewać się w saunie i potem dzielić niezapomnianymi doznaniami.

W czwartek odwiedziliśmy przedszkole, wspólnie z dziećmi tańczyliśmy, śpiewaliśmy, uczyliśmy je polskich zabaw, a następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie wobec fińskich uczniów prezentowaliśmy Polskę, Kolno i nasze Liceum. Każdy z nas miał szansę, by przedstawić wybrany aspekt lub dziedzinę naszego życia lub też zaprezentować swoje talenty. Po południu wyruszyliśmy do Tampere - jednego z największych miast Finlandii położonego między dwoma jeziorami. Tu jedliśmy obiad w restauracji meksykańskiej i mieliśmy mnóstwo czasu na zakupy w centrum handlowym.

Ostatniego dnia pobytu mieliśmy zajęcia na strzelnicy, gdzie mogliśmy popisać się swoimi umiejętnościami w celnym strzelaniu i to tym razem nie na teście z zadaniami zamkniętymi lecz do prawdziwych tarcz. Po południu nasi koledzy ze szkoły w Merikarvii przygotowali pożegnalne party, podczas którego tańczyliśmy i śpiewaliśmy do polsko-fińskich rytmów. Popołudnie było do naszej dyspozycji i każdy w najlepszy dla siebie sposób żegnał się z Finlandią i rodziną goszczącą.

W sobotę bardzo wcześnie rano wyruszyliśmy w podroż powrotną, podczas której zwiedziliśmy przeuroczą starówkę Tallina oraz prawosławną cerkiew - Sobór Aleksandra Newskiego w stylu bizantyjskim.

Finlandia zauroczyła nas swoją gościnnością i otwartością, spokojem i pięknem zimowych krajobrazów, wdziękiem małych drewnianych domów, funkcjonalnością, jakością wyposażenia i przyjazną atmosferą odwiedzanych przez nas szkół oraz życzliwością Pana Dyrektora Pasi Koski i innych nauczycieli oraz osób nas goszczących. Była to dla nas naprawdę wspaniała i niezapomniana podróż. Teraz z niecierpliwością czekamy na przyjazd naszych przyjaciół, których będziemy gościć w kwietniu.

Za zorganizowanie wyjazdu i opiekę nad nami dziękujemy opiekunom: Pani Katarzynie Kiełczewskiej, Pani Bogumile Sokołowskiej oraz Panu Marcinowi Konstantemu. W.S.

CHEMIA ZAPACHÓW

04.03.2016

W piątek wyjechaliśmy do Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uczestniczyliśmy w zorganizowanym specjalnie dla nas wykładzie "CHEMIA ZAPACHÓW". Pani dr Izabella Jastrzębska w ciekawy i przystępny sposób wprowadziła nas w świat perfum. Bardzo uważnie śledziliśmy prezentację, która w wielu z nas rozbudziła drzemiących chemików. Następnie zwiedzaliśmy Instytut, który został wyposażony w nowoczesny i najbardziej zaawansowany sprzęt. Doktorzy, prowadzący badania na tych urządzeniach, z zapałem i pasją opowiadali nam o swojej pracy. Nasze miny zdradzały jednak przerażenie i kompletną pustkę, dzięki czemu uświadomiliśmy sobie ile jeszcze pracy przed nami.

Po części edukacyjnej, przyszedł czas na rozrywkę, jaką wszyscy rozumiemy i lubimy - wizyta w galerii, kino i zakupy.
W Białej spędziliśmy dwie godziny, buszując po sklepach i jeszcze bardziej się integrując.
Za opiekę dziękujemy p.p Dorocie Góralczyk i Marii Rumińskiej. Czekamy wszyscy z niecierpliwością na więcej takich edukacyjnych wyjazdów. N.A. Ib


Żołnierzom Wyklętym

01.03.2016

Ja pamiętam. A Ty? Pod takim hasłem przewodnim obchodziliśmy w szkole 1 marca po raz kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystość przygotowali uczniowie kl. 1b pod kierunkiem M. Rumińskiej.

Dyrektor szkoły J. Chodnicki ogłosił wyniki rywalizacji klas o Puchar Przechdni Dyrektora ZSP w Kolnie za I półrocze 2015/16 r.- ponownie zwyciężyła klasa 2b.

Szymon Rydel i Hubert Gromadzki z 3d otrzymali wyróżnienia w konkursie MATEMATYKA OXFORD, a Hubert dodatkowo dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEO-PLANETA.


Komplet punktów w Szczuczynie!

29.02.2016

W poniedziałek 29 lutego 2016 roku reprezentacja chłopców w Szczuczynie grała o punkty w IV lidze futsalu.

Tym razem naszą wyższość musiała uznać drużyna ZSZ nr 2 z Białegostoku. Mecz był wyrównany, ale to tylko dlatego, że nasz zespół wyjątkowo raził nieskutecznością w ataku. Mimo tego nasi chłopcy po meczu mogli się cieszyć z kolejnego wygranego spotkania. Końcowy wynik to 3:2 dla I LO. Strzelcy bramek: Zduńczyk Damian - 2, Podeszwik Robert - 1. Drugi mecz wygraliśmy walkowerem, gdyż z rozgrywek wycofał się zespół III LO z Białegostoku.

Skład I LO: Ałajko Adam - bramkarz, Zduńczyk Damian - kapitan, Grala Karol, Gleba Dawid, Cwalina Dominik, Kalinowski Jan, Ruchała Łukasz, Ciepliński Karol, Olszak Damian.

M.K.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

28.02.2016

28 lutego 2016 roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w IV Edycji Biegu Tropem Wilczym, który odbył się na terenach inwestycyjnych w Kolnie.

Aleksandra Mazgoła, Katarzyna Góralczyk, Małgorzata Góralczyk, Kozioł Adrian, Szymanowski Wojciech, Grala Mateusz pobiegli KU CZCI I PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH na dystansie 1963 metrów, a Karol Grala wraz z opiekunem p. Marcinem Konstantym na dystansie 5000 metrów. Gratulacje dla wszystkich uczestników. Każdy, kto pobiegł, jest zwycięzcą. Szczególne gratulacje należą się dla Adriana Kozioł i Karola Grali, którzy na swoich dystansach zajęli III miejsca.

M.K.

IV Liga Futsalu

19.02.2016

19 lutego 2016 r. w hali sportowej w Kolnie reprezentacja naszej szkoły rozegrała 6. i 7. mecz w ramach IV ligi futsalu. Tym razem zagraliśmy z zespołem z Ostrożan i Białowieży. Oba mecze zakończyły się zwycięstwem naszych chłopców. Mecz z Ostrożanami był meczem prawdziwej walki. Wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie, ale ostatecznie to nasze LO było górą – 5:4. Z Białowieżą tylko początek był nerwowy, później graliśmy spokojniej i ostatecznie wygraliśmy wysoko 8:1. Dzięki tym zwycięstwom na konto naszej reprezentacji mogliśmy dopisać kolejnych 6 punków, których łącznie mamy 15.

Mecze rozegrane przez nasz zespół w IV lidze:

 • 1. mecz – 4 : 1 z ZS z Niećkowa
 • 2. mecz – 0 : 3 z ZSOiT z Białegostoku
 • 3. mecz – 8 : 3 z I LO z Łap
 • 4. mecz – 8 : 1 z ZS CKR z Janowa
 • 5. mecz – 2 : 5 z ZS nr 6 z Suwałk
 • 6. mecz – 5 : 4 z ZSR z Ostrożan
 • 7. mecz – 8 : 1 z TL z Białowieży

Do końca rozgrywek zostały 4 mecze.

Już w najbliższy poniedziałek – 29.02.2016 r. zagramy w Szczuczynie z III LO z Białegostoku i ZSZ nr 2 z Białegostoku. Powodzenia!

M.K.

Ola i Czarek na podium

13.02.2016

W sobotę 13 lutego na kolneńskim basenie odbyły się Mistrzostwa Kolna w pływaniu.

Impreza zorganizowana przez KOKiS zgromadziła wielu sympatyków pływania. Najliczniej reprezentowaną grupą byli uczniowie szkół podstawowych. Podczas zawodów wystartowało około stu zawodniczek i zawodników. Naszą szkołę w kategorii open reprezentowali Aleksandra Mazgoła z klasy 1b oraz Cezary Charubin z klasy 2c. Oboje zaprezentowali wysoki poziom umiejętności pływackich. Ola i Czarek byli najlepsi w stylu klasycznym i dowolnym. Gratulacje!!!

Przypominam, że swoje umiejętności pływackie uczniowie liceum mogą doskonalić podczas konsultacji z pływania, które odbywają się w każdą środę o godz. 20.00. Zapraszam.

Z.Ś.

Pancakes day w Kolnie

9.02.2016

Hello students!!!

Tuż po feriach SKE EuroAdaś podjął się zorganizowania kolejnego działania jakim było Pancakes day. Akcja odbyła się 9 lutego 2016r. na terenie naszej szkoły. Myślą przewodnią tego dnia było przybliżenie tradycji Shrove Tuesday panującej w Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni dzień karnawału, tuż przed środą popielcową, w którym Brytyjczycy zajadają się naleśnikami. Ze względów organizacyjnych, my postanowiliśmy upiec gofry, które przygotowywane były przez członków klubu, po czym zostały sprzedane na przerwach. Ciepłe, rumiane i słodkie gofry przyciągnęły rzeszę smakoszy, właściwie schodziły jak ciepłe bułeczki.

To nie ostatnia akcja zorganizowana przez EuroAdasia, zapraszamy do wzięcia udziały w kolejnych, kreatywnych działaniach naszego klubu.

See you

SKE EuroAdaś

Studniówka Anno Domini 2016

23.01.2016

Poloneza czas zacząć - Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi...


Tymi słowami tegoroczni maturzyści rozpoczęli swoją studniówkę. Wspominając z sentymentem początki nauki w tej szkole, uświadomili sobie, że są już na ostatnim etapie drogi w dorosłość. Prowadzący uroczystość: Wiktoria Krzyżanowska z 3a, Dominika Purta z 3b, Wojciech Szymanowski z 3c i Piotr Skrodzki z 3d przypomnieli, że już tylko symboliczne 100 dni dzieli uczniów klas trzecich od egzaminu dojrzałości. Jednak na czas studniówki radzili zapomnieć o wszelkich trudnościach, by móc w pełni oddać się radosnej zabawie. Zgodnie z tradycją maturzyści rozpoczęli ten wyjątkowy wieczór staropolskim tańcem - polonezem.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Stanisław Wiszowaty, Burmistrz Andrzej Duda (absolwent naszej szkoły) oraz przedstawiciel rodziców - pani Ewa Grala, która w swoim wystąpieniu podziękowała dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich wysiłek i starania włożone w przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i życia. Pani Ewa wspomniała także swoją studniówkę, którą przeżywała w murach naszej szkoły.

Dalsze podziękowania popłynęły już od samych maturzystów. Na początku uczniowie podziękowali panu dyrektorowi Józefowi Chodnickiemu za stworzenie wspaniałych warunków do zdobywania wiedzy. Następnie maturzyści wyrazili swoją wdzięczność wychowawcom: Zdzisławowi Śliweckiemu, Katarzynie Kiełczewskiej, Katarzynie Ciołkowskiej oraz Marii Gutowskiej za opiekę i trud wychowawczy. Na samym końcu podziękowali wszystkim nauczycielom za ich "cierpliwość i wytrwałość w niesieniu daru nauki". Pan dyrektor Józef Chodnicki w swoim wystąpieniu życzył młodzieży wspaniałej zabawy, dokonując tym samym uroczystego otwarcia Studniówki. Część oficjalną zakończył walc młodzieży z nauczycielami. Kolejne godziny upłynęły na świetnej zabawie, która trwała do białego rana.

Z.Ś.

Szkolny turniej szachowy

14.01.2016

W czwartek 14.01.2016 r. od 2. godz. lekcyjnej na auli szkolnej zaczął się SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY. W tegorocznej edycji wzięło udział 23 uczniów znających podstawy szachowego abecadła.

Zawody rozegrano z pomocą programu Swiss Perfect, który umożliwia szybkie kojarzenie rund w systemie szwajcarskim. Rozegrano 12 rund, po których wyłoniono zwycięzcę.

Szkolnym Mistrzem Szachowym został Piotr Cwalina z klasy 1a. Miejsca na podium zajęli również: Cezary Charubin kl. 2c i Krystian Chrzanowski kl. 3d.

Wyniki współzawodnictwa:

1
2
3
4-5
 
6
7-10
 
 
 
11-13
 
 

Cwalina Piotr   1a
Charubin Cezary   2c
Chrzanowski Krystian   3d
Wietecha Marcin   2d
Filipkowski Daniel   3b
Orłowski Tomasz   3b
Załęcki Maciej   3d
Przestrzelski Kacper   1a
Kozioł Adrian   2d
Grala Mateusz   3c
Długozima Kornel   3d
Woźniak Dawid   2d
Pycza Szymon   2a

10 pkt.
  9 pkt.
  8 pkt.
  7 pkt.
  7 pkt.
6,5 pkt.
  6 pkt.
  6 pkt.
  6 pkt.
  6 pkt.
5,5 pkt.
5,5 pkt.
5,5 pkt.

14-18
 
 
 
 
19-22
 
 
 
23
 
 
 

Grala Karol   1a
Ciepliński Karol   3b
Strzelczyk Jakub   1a
Dąbkowski Jakub   1a
Przytuła Albert   2d
Darmofał Maciej   3b
Modzelewski Piotr   1a
Cwalina Dominik   2d
Szymanowski Kacper   3c
Sokołowski Adrian   3a
 
 
 

5 pkt.
5 pkt.
5 pkt.
5 pkt.
5 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
2 pkt.
 
 
 

W dobie wszechobecnych rozrywek szachy wydają się być z innej epoki. Nie zapominajmy jednak, że młody człowiek powinien umieć grać w szachy, ponieważ:

 • uczą logicznego i konstruktywnego myślenia
 • rozwijają aktywność twórczą
 • poprawiają: pamięć, koncentrację, wyobraźnię przestrzenną i podzielność uwagi
 • kształtują osobowość, wyrabiają w nim pozytywne cechy: systematyczność odpowiedzialność, pracowitość, samodyscyplinę
 • uczą poszanowania rywala, wychowują, bawią, rozwijają zainteresowania

  Najważniejsze!!!

 • poprawiają wyniki dydaktyczne w szkole!

Zachęcam - sprawdź sam.

Z.Ś.

24 finał WOŚP

08.01.2016

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zawitała w piątek do naszej szkoły. Od kilku lat społeczność szkolna włącza się w zbiórkę pieniędzy. Wolontariusze naszego liceum podczas przerw lekcyjnych przypominali o niedzielnym finale.

W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjdzie na ulice nie tylko polskich miast, ale także zagra w kilkudziesięciu krajach na świecie. Wśród nich będą również uczniowie naszego liceum. Trzymamy kciuki !!!

Podczas tegorocznego finału będą zbierane pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Z.Ś.

Coraz bliżej Święta...

22.12.2015

Zbliża się koniec roku. W szkole tradycyjnie o tej porze wspominamy naszego Patrona - Adama Mickiewicza. Przypominamy biografię wieszcza, cytujemy fragmenty dzieł, składamy świąteczną wiązankę i palimy znicz przed Jego pomnikiem postawionym przed budynkiem szkoły. Oczywiście, tak stało się i w tym roku.

Kończący się rok to również czas podsumowań i rozliczeń. Zasłużeni uczniowie otrzymali z rąk pana wicestarosty Roberta Nadary i pana dyrektora Józefa Chodnickiego nagrody książkowe, sportowcom wręczono też medale. Nowo wybrany zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego Robert Podeszwik złożył deklarację aktywnego działania i współpracy ze społecznością uczniowską.

A potem w świąteczny nastrój wprowadziły nas Jasełka przygotowane przez księdza Adama i uczniów z klasy 1b i 1c. Znowu dobro walczyło ze złem, trzeba było podejmować mądre decyzje. Ale narodził się Jezus i wszystkim dał nadzieję. Jeszcze kilka kolęd, przełamanie się opłatkiem, dużo ciepłych życzeń...

Uduchowieni możemy zacząć przygotowania świąteczne w domu. Spotkamy się aż 4 stycznia 2016 roku, dlatego też już dzisiaj życzymy wszystkim DOSIEGO ROKU!

III Podlaski Konkurs Chemiczny

18.12.2015

18 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny III Podlaskiego Konkursu Chemicznego, do którego przystąpiło 8 uczniów z klasy 3b. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano uczniów, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów w etapie szkolnym.

  Z naszej szkoły do etapu II zakwalifikowali się:

 1. Patrycja Długozima kl 3b
 2. Dorota Szczytkowska kl 3b
 3. Artur Szumowski kl 3b

Drugi etap III Podlaskiego Konkursu Chemicznego odbędzie się 20 lutego 2016 r. o godzinie 11 w Instytucie Chemii UwB w Białymstoku. GRATULUJEMY i trzymamy kciuki.

Szlachetna Paczka

4-11.12.2015

Podobnie do ubiegłego roku, w tym również nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka" w charakterze Darczyńcy. Przez tydzień zbieraliśmy produkty żywnościowe, środki czystości i artykuły papiernicze. Po zakończeniu szkolnej akcji wolontariusze zabrali się za pakowanie darów, by móc je dalej przekazać do bazy "Szlachetnej Paczki". Udało nam się przygotować 15 paczek, z czego jesteśmy ogromnie dumni.

Dziękujemy za pomoc wszystkim: wolontariuszom, uczniom, rodzicom i nauczycielom - za Wasze ogromne serce i zaangażowanie. Bez Was to by się nie udało!

Szkolny Klub Wolontariusza

I Maraton Pisania Listów w I LO dobiegł końca!

11.12.2015

Czas na podsumowanie…

Przygotowania trwały długo - rysowaliśmy i rozwieszaliśmy plakaty, tworzyliśmy prezentacje oraz zachęcaliśmy wszystkich do wzięcia udziału w naszej akcji - jednak nie zdążyliśmy się obejrzeć, a Maraton był już za nami. A mianowicie wspólnie napisaliśmy 110 listów! Dzięki doskonałej współpracy członków naszego klubu "EuroAdaś" z Samorządem Uczniowskim sprawnie przeprowadziliśmy akcję w naszej szkole. Już od rana rozpoczęliśmy pisanie listów w MCI i trwało ono do 15:30. Liczna rzesza uczniów naszej szkoły podjęła się wsparcia akcji i napisała list w obronie wybranych bohaterów. Obojętni na losy innych nie zostali także uczniowie ZST z panią prof. Ewą Grala i dołączyli do nas w kilkuosobowym gronie - jednak gest ten ma ogromne znaczenie i to jest najważniejsze.

Na uroczystym otwarciu członkowie i przybyli goście przyjrzeli się bliżej celom akcji i ich bohaterom. Następnie wysłuchali pięknych piosenek w wykonaniu uczennic naszej szkoły. Akcję wspierał także kiermasz ciast odbywający się na każdej przerwie, który odwiedzany był bardzo często. Inaczej mówiąc - ciasta znikały jak świeże bułeczki. Dzięki temu udało nam się zebrać kwotę na znaczki do napisanych listów. Mogliśmy też w tej kwestii liczyć na pomoc Banku Spółdzielczego, który niejednokrotnie wsparł już nasze działania, i tym razem również wsparł nas finansowo.

Na koniec warto dodać, że podczas XVI Maratonu Pisania Listów w całej Polsce w ponad 675 miejscach odręcznie napisano 270 235 listów i innych apeli!

Dziękujemy kochani za pomoc, bo bez Was nie udałoby nam się pomóc naszym bohaterom! Zapraszamy do czynnego udziału w podejmowanych przez nas kolejnych działaniach!!!

SKE "EuroAdaś"

15-lecie IPN

27.11.2015

W dniu 27 listopada uczniowie: Kurpiewska Martyna kl. 2c, Zabielski Michał kl. 2c, Gardocki Adrian kl. 1c i Niedźwiecki Michał kl. 1b wraz z opiekunem p. Marią Rumińską uczestniczyli w obchodach 15-lecia IPN w Białymstoku. Uczniowie naszej szkoły w 2012 r. brali udział w projekcie edukacyjnym "Katyń - w rocznicę Zbrodni", w ramach którego wysłuchali prelekcji dotyczących sowieckiej agresji i jej konsekwencji dla okupowanych ziem polskich oraz brali udział w wyjeździe do Katynia, gdzie oddali hołd pomordowanym tam polskim oficerom.

Podczas spotkania w ramach obchodów 15-lecia IPN mieliśmy możliwość obejrzeć pokazy wybranych relacji filmowych z wyjazdów do miejsc pamięci powstałych w latach 2010-2015, wysłuchać reportażu radiowego oraz zapoznać się z przygotowanymi w ramach przedsięwzięcia pracami uczniów.

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2015

W przeddzień kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uroczyście obchodziliśmy to święto w myśl słów Jerzego Waldorffa "Myśląc o przyszłości narodu trzeba się oprzeć o jego groby".

Apel zaczął się od przedstawienia zmian osobowych w składzie 2 pocztów sztandarowych i przekazania sztandaru szkoły pierwszemu z nich.

A potem zasłuchaliśmy się w przypomnianych dziejach naszego narodu. Było poważnie, jak należy. Było też całkiem nowocześnie. Niespodziewanie dla większości nas usłyszeliśmy świetnych raperów brawurowo wykonujących swój utwór. Na koniec jeszcze "Sen o Warszawie" Niemena.

Wszystkim występującym dziękujemy za ekspresyjny apel przygotowany pod kierunkiem pani J. Rumińskiej.

IV Liga Futsalu

09.11.2015

Dnia 9 listopada 2015 r. w Szczuczynie reprezentacja naszej szkoły rozegrała pierwszy mecz w ramach IV ligi futsalu. Drużyną przeciwną byli uczniowie ZS z Niećkowa. Po 40 minutach gry mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla naszego LO. Bramki zdobyli: Paweł Kleczyński, Damian Olszak, Damian Zduńczyk i Adrian Sokołowski.

Zespół wystąpił w składzie: Adrian Sokołowski - kpt, Karol Grala, Paweł Kleczyński, Damian Zduńczyk, Damian Olszak, Wojciech Szymanowski, Karol Ciepliński, Robert Podeszwik, Jan Kalinowski, Dominik Cwalina, Dawid Gleba i Bartosz Serowik - bramkarz. Opiekun: Marcin Konstanty.

Gratulacje dla całej drużyny i powodzenia 20 listopada. W tym dniu reprezentacja naszej szkoły zagra z ZSOiT z Białegostoku i I LO z Łap. Mecze będą rozgrywane w Hali Sportowej w Kolnie. MK

Turniej siatkówki dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSP w Kolnie

25.10.2015

Siatkówka dziewcząt w naszym mieście na stałe weszła do kalendarza imprez sportowych. Tradycyjnie jesienią organizowany jest turniej siatkarski dziewcząt, na który zapraszane są zespoły ze szkół naszego regionu.

W niedzielę 25.10.2015 r. na hali sportowej KOKiS rywalizowały: ZS w Wojewodzinie, ZS w Niećkowie, ZS nr 1 w Piszu, ZST w Kolnie, Gimnazjum w Zabielu oraz gospodarz - ZSP w Kolnie.

W fazie grupowej drużyny rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”. Wyniki tej fazy zdecydowały o rozstawieniu drużyn w kolejnych rozgrywkach. Rywalizacja o Puchar Dyrektora ZSP w Kolnie zakończyła się następująco:

miejsce 1. - ZS nr 1 w Piszu

miejsce 2. - I LO Kolno

miejsce 3. - ZST Kolno

miejsce 4. - ZS Wojewodzin

miejsce 5. - ZS Niećkowo

miejsce 6. - Gimnazjum Zabiele

Należą się podziękowania wszystkim zawodniczkom oraz ich trenerom za bardzo duże zaangażowanie i czystą walkę sportową. Słowa uznania i podziękowania dla Pani Justyny Łosiewskiej oraz Pana Artura Sielawy - sędziów turnieju.

Puchar, dyplomy oraz nagrody ufundowane były przez Dyrektora ZSP w Kolnie, BGŻ BNP Paribas oddział w Kolnie oraz Pana Waldemara Kosowskiego właściciela firmy Dako w Kolnie. ZŚ.

Pierwsze miejsce Mateusza w maratonie pływackim

24.10.2015


W sobotę odbył się maraton pływacki, zorganizowany przez Stowarzyszenie Ratowników WOPR z Kolna.

Do rywalizacji na kolneńskim basenie pod opieką p. Marcina Konstantego przystąpili również uczniowie z naszej szkoły. W kategorii open mężczyzn (1500 m.) bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Milewski z klasy 3d, który zajął pierwsze miejsce. Wojciech Zieja z klasy 3 c ukończył zawody na 6 miejscu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy ukończenia maratonu. M.K.

Gra miejska

Pełen historii i kultury kolneński pociąg do szukania i czytania

22-23.10.2015

Młodzież z naszej szkoły wzięła udział w grze miejskiej pt. "Pełen historii i kultury kolneński pociąg do szukania i czytania" zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie.

Gra miejska okazała się fantastyczną zabawą edukacyjną. Mogliśmy odświeżyć wiedzę związaną z historią Kolna. Mimo trudu i potu dzielnie stawaliśmy przed każdym zadaniem. "Selfie" było nowoczesnym akcentem, dzięki któremu każdy szczerze uśmiechał się do zdjęć.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję gry miejskiej!       Ania i Patrycja

Mamy wicemistrza województwa w indywidualnych biegach przełajowych!

17.10.2015

Przy pochmurnej pogodzie 17 października 2015 roku w Białymstoku w Lesie Pietrasze odbyła się Licealiada Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych. Naszą szkołę pod opieką pana Marcina Konstantego i pana Zdzisława Śliweckiego reprezentowało 20 sportowców.

Dziewczęta w składzie: Mazgoła Aleksandra – 1d, Chutkowska Martyna – 1a, Szymanowska Ewelina – 1a, Pardo Weronika – 2a, Romankiewicz Monika – 2a, Sęk Anna – 2a, Wolanowska Patrycja – 2a, Góralczyk Katarzyna – 3c, Góralczyk Małgorzata – 3c, Kordal Aleksandra – 3c, Bugnacka Weronika 3b, Łazarczyk Martyna – 3a - miały do pokonania dystans 1500 m.

Chłopcy w składzie: Grala Karol – 1a, Strzelczyk Jakub – 1a, Bazydło Damian – 1a, Zduńczyk Sebastian – 1a, Dąbkowski Jakub – 1a, Szymanowski Piotr – 2d, Kosk Marcin – 2a, Postek Jakub – 3d - mieli do pokonania dystans 2500 m. Zawodnicy startowali w swoich kategoriach wiekowych. Wszyscy wykazali dużą wolę walki, nawet na ostatniej prostej walczyli o jak najlepszą lokatę.

Szczególnie dużo radości naszej reprezentacji sprawił – KAROL GRALA – zdobywając Wicemistrzostwo Województwa Podlaskiego - rocznik 1999.

Wszystkim naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. M.K.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2015

Jak co roku, od rana było widać uśmiechnięte twarze, uroczyste stroje i pąki róż. Lekcje przebiegły w miłej atmosferze, a na koniec dnia odbył się uroczysty apel.

W tym roku gościliśmy w naszym gronie m.in. Wicestarostę Roberta Nadarę, przedstawicieli nauczycieli emerytów oraz delegację Rodziców. Wszyscy nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali moc życzeń, uśmiechów i kwiatów. Zdolna młodzież uświetniła ten dzień swoimi występami i zaprezentowała swoje możliwości wokalne. W imieniu powiatu na ręce p. dyrektora Józefa Chodnickiego kosz kremowych róż wraz z ciepłymi słowami przekazał Wicestarosta Robert Nadara. Do życzeń dołączyli się Rodzice.

Miło nam poinformować, że Wicestarosta Robert Nadara wręczył nagrodę Starosty Kolneńskiego p. Z. Śliweckiemu. Wyróżniający się nauczyciele odebrali nagrody dyrektora szkoły. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

XXVI Biegi Jesieni w Koźle

27.09.2015

Do tradycji sportowej naszego regionu wpisały się na stałe Kolneńskie Biegi Przełajowe rozgrywane w lasach w pobliżu miejscowości Kozioł. Leśne dukty oraz dostojny starodrzew rosnący przy bazie harcerskiej Komendy Hufca ZHP w Kolnie są wymarzonym miejscem na zmagania przełajowców. Rok rocznie impreza przyciąga rzeszę sympatyków biegania. Począwszy od najmłodszych dzieci, młodzież, dorosłych oraz prawdziwych weteranów biegania.

W tym roku młodzież naszej szkoły aktywnie włączyła się w przeprowadzenie imprezy. Dziewczęta pracowały w sekretariacie zawodów. Uczniowie naszej szkoły również pomagali w sprawnym przeprowadzeniu konkurencji.

Oto wyniki współzawodnictwa w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Dziewczęta (ok.1600 m)

 1. Barbara Kobeszko                  Łomża

 2. Patrycja Kozioł                        Łomża

 3. Aleksandra Mazgoła         1b  I LO Kolno

 4. Weronika Skopnik            3c  I LO Kolno

 5. Aleksandra Miłosek          1b  I LO Kolno

 6. Dominika Pomichowska  1a  I LO Kolno

Chłopcy (ok. 2300 m)

 1. Karol Grala                1a  I LO Kolno

 2. Adrian Kozioł                   I LO Łomża

 3. Damian Chudzik             ZST Kolno

 4. Piotr Stachelek                SR Łyse

 5. Marcin Kosk               2a  I LO Kolno

 6. Sebastian Zduńczyk  1a  I LO Kolno

Naszym sportowcom życzymy dalszych sukcesów. Z.Ś.

Wyjazd integracyjny klas I do Osowca

25.09.2015

Tradycją naszej szkoły od lat jest wyjazd integracyjny klas pierwszych do Osowca.

W tym roku również odwiedziliśmy to miejsce. Wycieczka odbyła się 25 września, w piątek. Klasy pierwsze podzieliły się na dwie grupy. Jedna z nich miała zwiedzać potężną twierdzę Osowiec, natomiast druga tradycyjnie miała udać się na bagna. Niestety, pogoda zmieniła nam plany i obie grupy zwiedzały twierdzę. Nie brakowało atrakcji, a przewodnik, który miał niesamowite pouczcie humoru jeszcze bardziej uatrakcyjnił nam pobyt. Za uważne słuchanie dostawaliśmy nagrody w postaci pocztówek, a nawet "łusek" miłości. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, wszyscy miło spędziliśmy czas. Na koniec zgromadziliśmy się przy ognisku, gdzie upiekliśmy kiełbaski. Integracja w postaci tej wycieczki pozwoliła nam na lepsze poznanie nauczycieli i zaaklimatyzowanie się w nowym towarzystwie. Poznaliśmy swoich rówieśników, zawarliśmy nowe znajomości i swobodniej czujemy się w nowej szkole.

Dziękujemy wychowawcom klas pierwszych: p. Justynie Łosiewskiej, p. Dorocie Góralczyk i p. Marcinowi Konstanty za zorganizowanie ciekawego wyjazdu. Integracja się udała na piątkę a nawet szóstkę.

Szkolne Jesienne Biegi Przełajowe

22.09.2015

We wtorek 22 września 2015 r. nasi licealiści na dwie słoneczne godziny przenieśli się na stadion miejski. Jak co roku o tej porze każdy miał okazję stanąć na starcie Szkolnych Jesiennych Biegów Przełajowych i tym samym uczynić dla siebie coś wartościowego. Nie każdy z okazji skorzystał. Niektórzy wybrali rolę obserwatorów. Ich wybór – ich strata.

Zdecydowana większość pobiegła i to jest właściwy kierunek. Na murawie i na bieżni było radośnie i dynamicznie. Była też autentyczna sportowa rywalizacja, zwłaszcza w pierwszych szeregach.

Niewątpliwie wszystkim startującym wzrósł poziom endorfin, a najszybsi i najmocniejsi dobiegli do samego podium.
W klasyfikacji punktowej klas zwyciężyła klasa 1a - 82 pkt., przed klasą 1b - 77 pkt. i klasą 2a - 41 pkt.

Tegoroczni medaliści:

Dziewczęta kl. I

 1. Mazgoła Aleksandra 1b

 2. Szymanowska Ewelina 1a

 3. Wojsław Aleksandra 1b

Chłopcy kl. I

 1. Grala Karol 1a

 2. Zduńczyk Damian 1b

 3. Ałajko Adam 1a

Dziewczęta kl. II

 1. Cudnik Marcelina 2c

 2. Pardo Weronika 2a

 3. Sadowska Paulina 2c

Chłopcy kl. II

 1. Szymańczyk Damian 2b

 2. Kosk Marcin 2a

 3. Olszak Damian 2a

Dziewczęta kl. III

 1. Bugnacka Weronika 3b

 2. Góralczyk Małgorzata 3c

 3. Góralczyk Katarzyna 3c

Chłopcy kl. III

 1. Długozima Kornel 3d

 2. Postek Jakub 3d

 3. Borawski Tomasz 3d

 

Ślubowanie klas I

11.09.2015

Od 1 września pierwszoklasiści zaczęli poznawać swoich wychowawców i nauczycieli, szkołę i jej specyfikę, rozkład lekcji i sal.

W dniu 11 września 2015 roku złożyli uroczyste ślubowanie stając się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej naszej Szkoły. Przedstawiciele klas pierwszych w obecności sztandaru szkoły, wypowiadali słowa roty przysięgi, którą odczytała najlepsza uczennica roku szkolnego 2014/2015 – Paulina Bałdyga z klasy 2b. Następnie do głównych bohaterów spotkania kilka słów skierował Dyrektor Szkoły - Józef Chodnicki. I tak odbyło się zaprzysiężenie nowych uczniów, kolejnego rocznika.

Pierwszoklasistów w piątek 25 września czeka integracyjny wyjazd do Osowca. Życzymy im dobrej zabawy i sprzyjającej aury.

IV edycja Narodowego Czytania

5.09.2015

5 września nasi uczniowie po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie".

W tym roku to wspaniałe przedsięwzięcie publicznej prezentacji wybitnych polskich dzieł literackich miało miejsce przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych. Tym razem młodzież z naszego liceum czytała tekst "Lalki" Bolesława Prusa.

W ubiegłym roku czytaliśmy "Potop" Henryka Sienkiewicza. Dwa lata wcześniej prezentowano dzieła Aleksandra Fredry. Akcję Narodowe Czytanie, która rozpoczęła się w 2012 roku, zainaugurowała wspólna lektura "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Nowy rok szkolny

1.09.2015

Lato się skończyło i wróciliśmy do szkoły. Tradycyjnie przywitał nas dzwonek, który przypomniał, że znów zaczną się klasówki, wywiadówki i inne atrakcje ... No cóż, chyba tak już musi być. Ale za bardzo nie ma się co martwić - już 24 czerwca 2016 zaczną się kolejne wakacje!

Zaszczycił nas swoją obecnością pan Stanisław Wiszowaty - Starosta Kolneński, który przekazał nam dobrą wiadomość: rusza budowa hali sportowej przy naszym liceum i 1.09.2017 r. będzie jej otwarcie. Z kolei pan Krzysztof Sobiewski - Dyrektor bursy przedstawił możliwość skorzystania z bursy międzyszkolnej.

Szczególnie miło witamy w naszej społeczności pierwszaków i życzymy im szybkiej aklimatyzacji w nowym środowisku.
Nazmieniało się trochę również w gronie pedagogicznym - zajrzyjcie do działu Nauczyciele.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2015

W ostatni piątek czerwca zamknęliśmy kolejny rok szkolny. Najlepsi odebrali nagrody i świadectwa z paskiem wobec całej społeczności szkolnej, pozostali już zwykłe świadectwa i w klasie z rąk wychowawcy. Prawie wszyscy zdali. Ci co mają poprawki, mogą jeszcze zdać. To tak w telegraficznym skrócie. Ale był też moment szczególny i wzruszający. Po 37 latach pracy w szkole pożegnaliśmy Panią Profesor Bogumiłę Skrodzką. Było wiele pięknych wspomnień, moc szczerych życzeń i wzajemnych podziękowań. I skrywana łezka w oku też była. Życzymy pogodnych i beztroskich lat na zasłużonej emeryturze. A teraz już najwyższa pora na ukochane i długo oczekiwane waakaaacjeeeeeee ...

Festyn sportowy

25.06.2015

Jak zwykle i na przekór dobrej pogodzie tradycyjny Dzień Sportu Szkolnego organizowany w ostatnim tygodniu nauki odbył się w hali sportowej. Po wielu zachętach do wzięcia udziału w zawodach i oficjalnym otwarciu większość zasiadła na trybunach bez zamiaru ich opuszczania. Najpierw był czas wieloboju o 20 przeróżnych konkurencjach. A to rzuty, a to skoki, a to podskoki, a to inne dziwaczne i cudaczne testy i sprawdziany. Kto szybciej, kto celniej, kto zwinniej ... Na szczęście licznie przybyli i udział wzięli goście z gimnazjum, bo inaczej płyta boiska świeciłaby pustkami. (Jak się rzekło w większości nasi uczniowie i nauczyciele zasiedli na trybunach. Kogo chcieli więc podziwiać?) Potem nastał czas sportów drużynowych. Na początek mecz chłopców w halową piłkę nożną liceum na gimnazjum. Tu najpierw młodsi napędzili stracha starszym wbijając pierwszego gola. Ale z czasem rutyna wzięła górę i gospodarze wygrali 3:1. A na deser - to już tradycja - mecz w siatkówkę nauczyciele kontra uczniowie. I choć poziom raczej nie zachwycał, to emocje były spore. Uczniowie mimo przegranego pierwszego seta wzięli rewanż za ubiegłoroczną porażkę i wygrali 2:1. I to by było na tyle.

Pierwsza pomoc

23.06.2015

Jak zwykle pod koniec nauki w roku szkolnym odbył się finał Szkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w którym wzięły udział reprezentacje klas pierwszych. Klasy pierwsze w składach 3 osobowych rywalizowały w 4 konkurencjach. I etap to test pisemny, w którym do zdobycia było 40 punktów. W kolejnych 3 etapach uczniowie mieli za zadanie wykonać: RKO - u niemowlęcia, u dorosłego bądź u dziecka. Były też sceny z życia wzięte - tzn. zadławienie, omdlenie, zawał serca czy atak epilepsji. Wszyscy część praktyczną wykonywali na bardzo wysokim poziomie. Najlepszą klasą została 1a, która prowadzenia po I etapie pisemnym nie oddala aż do końca. Wszystkim życzymy bezpiecznych wakacji! Konkurs przygotował i przeprowadził p. M. Konstanty.

Noc bibliotek

30.05.2015

Po raz pierwszy 30 maja 2015 r. Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie włączyła się w ogólnopolską akcję "Noc Bibliotek", w której nie mogło zabraknąć młodzieży naszej szkoły. Wolontariusze SKW zaopiekowali się najmłodszymi uczestnikami akcji. Dziewczęta punktualnie o godz. 18:00 rozpoczęły spotkanie czytaniem "Lokomotywy". Na dzieci czekał również quiz z nagrodami, kącik plastyczny, w którym dzieci mogły wykazać się swoimi zdolnościami przedstawiając portrety znanych i lubianych bohaterów bajkowych. Odbyło się także spotkanie z czarodziejem, który przeniósł najmłodszych w Krainą Magii i Smokolandii. Radości nie było końca. Na zakończenie dzieci obejrzały film "Sekret Eleonory".

Równocześnie w sali dla młodzieży i dorosłych uczennice: Katarzyna Bagińska, Dominika Gębarska, Natalia Połomska (kl. 1b) zaprezentowały wyjątkową treść "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupery'ego; natomiast Przemysław Samul, Albert Przytuła, Artur Skrodzki (kl. 1d) i Paulina Bałdyga (kl. 1b) przedstawili jednoaktówkę "Na pełnym morzu" Sławomira Mrożka. Wieczór przebiegał w przyjaznej i dyskusyjnej atmosferze wokół książek i spraw kultury lokalnej. Było tłoczno, gwarno, i bardzo sympatycznie! :)

Parada Schumana

9.05.2015

Jak co roku 9 maja nasza szkoła wzięła udział w XXII Spotkaniach Europejskich i Paradzie Schumana zorganizowanej z okazji Dnia Europy. Z uśmiechami na twarzach mimo wczesnej pory wyjechaliśmy po to aby spotkać rówieśników z Polski i innych krajów oraz aby uczcić 65 rocznicę ogłoszenia planu Schumana, który dał początek pokojowemu zjednoczeniu Europy. Po symbolicznym przejściu ulicami Warszawy udaliśmy się do Miasteczka Schumana, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, rozwiązaliśmy wiele rebusów związanych z krajami afrykańskimi ale również mogliśmy obejrzeć prezentacje związane z inicjatywami różnych organizacji. Mimo talentu do kupowania wielu z nas ma także talent do gubienia się w ogromnych Złotych Tarasach, ale wszystko to uczyniło ten wyjazd jeszcze bardziej ciekawym. :) Zmęczeni naszym wesołym autobusem wróciliśmy do domu.

Pożegnanie klas III

24.04.2015

Tak niedawno żeśmy się spotkali,
A już pożegnania nadszedł czas;
Tyleśmy ze sobą przeżywali,
A dziś już wspomnienia łącza nas.

Ref. My dziś z piosenką pożegnamy was,
        Niech ta piosenka stale łączy nas;
        Gdy usłyszycie tej melodii ton,
        Niech w sercach waszych radość budzi on.

I choć w życiu przyjdą chwile smutne,
I choć przyjdą w życiu chwile złe,
My wspominać was będziemy mile,
Pozdrowienia wam przysyłać swe.

Życie daje nam radości tyle,
Tyle szczęścia i cudownych chwil;
Trzeba wykorzystać każdą chwilę
I zapomnieć , że istnieją łzy.

I choć smutek, żal ci serce targa,
W oku twym niech nie zabłyśnie łza,
Bo nikt nie zrozumie , co to skarga,
Trzeba śmiać się, chociaż serce łka.

Dzień Ziemi

20.04.2015

Po raz pierwszy w szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Co prawda z lekkim wyprzedzeniem, ale za to w szczególny sposób. Tego dnia gościliśmy w szkole przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego - dr Bożenę Kicińską (klimatolog, prodziekan ds. studenckich) oraz dr Marię Korotaj-Kokoszczyńską (geomorfolog). Obie Panie wygłosiły wykłady. Pierwszy z nich dotyczył globalnego ocieplenia i przedstawiał obecną sytuację na świecie próbując jednocześnie dać odpowiedź na nurtujące wielu pytanie "Czy to jest zagrożenie, a może szansa?". Drugi wykład dotyczył antropopresji i poświęcony był wpływowi turystyki na rzeźbę. Wszyscy z uwagą i dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wystąpień obu Pań. Potem przyszła kolej na nas. Zapoznaliśmy zebranych z naszą małą Ojczyzną. Przedstawiliśmy prezentacje multimedialne poświęcone naszemu miastu, legendarnemu Janowi z Kolna oraz powiatowi kolneńskiemu.

Na koniec naszego spotkania podziękowaliśmy Paniom za przybycie do Kolna i wygłoszenie pasjonujących wykładów. Wyraziliśmy nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok. Całość przygotowali uczniowie klasy 2d pod opieką p. Anny Wieteska.

Wojewódzkie biegi przełajowe

11.04.2015

Po dwuletniej przerwie nasi uczniowie wrócili do rywalizacji na trasach wojewódzkich biegów przełajowych. Finał wojewódzki odbył się w sobotę 11.04.2015 w bardzo malowniczych terenach Augustowa. Wymagające trasy biegowe wytyczone były w lesie i przebiegały częściowo wzdłuż jezior Białe i Augustowskie. Jak na biegi przełajowe przystało, nie zabrakło leśnych duktów oraz piaszczystych podbiegów.

Sztafeta dziewcząt miała do pokonania dystans 10x1000m, sztafeta męska natomiast 10x1500m. W obu kategoriach startowało po 14 zespołów. Mimo dużego zaangażowania i pięknej pogody zmagania sportowe dziewczęta zakończyły na 9, chłopcy na 13 miejscu. W drodze na zawody uczestnicy skorzystali z możliwości odwiedzenia Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej oraz kaplicy na wyspie. Dziękujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom za sportowy trud i zaangażowanie.

Tradycje Wielkanocne na Kurpiach

26.03.2015

Jak co roku, nasze uczennice wzięły udział w konkursie organizowanym przez GOK w Turośli pod hasłem "Tradycje Wielkanocne na Kurpiach". Była to już XIII edycja. Do konkursu przystąpiły 72 osoby ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kolneńskiego.

I podobnie jak w latach ubiegłych nasze młode artystki ludowe zajęły czołowe lokaty w swoich kategoriach: Edyta Ugniewska - I miejsce w kategorii wycinanka, I miejsce w kategorii palma wielkanocna, II miejsce w kategorii pisanka, III miejsce w kategorii bukiet kwiatowy, Edyta Pieloch - wyróżnienie w kategorii bukiet kwiatowy. Szczególne gratulacje otrzymała Edyta Ugniewska - za wszechstronne zainteresowanie sztuką ludową regionu. Opiekę i stara-nie w tej kwestii od początku sprawuje niestrudzenie p. Anna Wieteska.

Dzień Przedsiębiorczości

25.03.2015

25 marca nasza szkoła, jak co roku, wzięła udział w "Dniu Przedsiębiorczości". Uczniowie klasy 1b (realizujący rozszerzenia z przedmiotów: biologia i chemia) mieli możliwość zapoznania się z działalnością Szpitala Ogólnego w Kolnie. Dzięki życzliwości pracowników szpitala młodzież: przyjrzała się obowiązkom pracowników służby zdrowia, obejrzała szpitalną izbę przyjęć, oddziały (chirurgiczny, położniczy), zajrzała do pracowni rentgenowskiej, poradni kardiologicznej, laboratorium analitycznego i wielu zakamarków, a także zadała mnóstwo pytań.

Dziękujemy dyrektorowi szpitala Pani Krystynie Dobrołowicz za umożliwienie realizacji Dnia Przedsiębiorczości 2015 w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, Paniom Alicji Urbańskiej i Urszuli Skrodzkiej za opiekę i pokazanie wielu ciekawych dla nas aspektów służby zdrowia oraz wszystkim pracownikom, którzy tego dnia cierpliwie odpowiadali na nasze pytania i chętnie przekazywali różne informacje, prezentowali sprzęt medyczny.

Giełda dla Gimnazjalistów

25.03.2015

W dniu 25 marca 2015 roku w Hali sportowej w Kolnie, odbyła się V Kolneńska Giełda Edukacyjna dla Gimnazjalistów. Wśród 12 prezentowanych szkół ponadgimnazjalnych znalazła się oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. A Mickiewicza w Kolnie. Nasi uczniowie zaprezentowali pokaz multimedialny ukazujący życia szkoły na przełomie ostatniego roku szkolnego. Gimnazjaliści z Kolna, Zabiela, Małego Płocka, Lachowa i Grabowa mieli możliwość pozyskania niezbędnej dokumentacji związanej z ubieganiem się o przyjęcie do naszej szkoły. Ponadto mogli otrzymać pamiątkowe długopisy, breloczki itp. gadżety. Mamy nadzieję, że tak wielkie zainteresowanie ofertą przełoży się na wybór naszej placówki. Należy wspomnieć, że jednym z największych sukcesów szkoły jest 100% zdawalność egzaminu maturalnego.

W roku szkolny 2015/2016 szkoła proponuje nauczanie w 4 klasach z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: 1) wiedza o społeczeństwie, biologia, język angielski; 2) chemia, biologia, język angielski; 3) język polski, historia, język angielski; 4) matematyka, geografia lub fizyka, język angielski. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Kącik kandydata". Zapraszamy uczniów klas III gimnazjów do wyboru naszej szkoły na IV etap edukacyjny.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

17.03.2015

17 marca 2015 roku uczeń naszego liceum Wojciech Aleksander Szymanowski uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Młodych radnych przywitali: prof. Marian Szamatowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Karol Pilecki, jeden z pomysłodawców powołania MSWP. Młodzieżowy Sejmik będzie reprezentował postawy i potrzeby środowiska wobec władz naszego województwa.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

18.03.2015

W dniu 18 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie odbyły się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Laureaci etapu szkolnego: Paulina Bałdyga (kl. I b), Kornelia Jermacz (kl. I d), Natalia Witkowska (kl. 1a), Bartosz Serowik (kl. 1d), Maciej Gębarski (kl I a) i Artur Skrodzki (kl. I d) w minioną środę zmierzyli się z pytaniami z zakresu wiedzy pożarniczej. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Paulina Bałdyga natomiast II miejsce Bartosz Serowik. Uczniowie tym samym będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 29 kwietnia w Nowogrodzie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zakwalifikowanym uczniom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Spotkanie młodzieży z pracownikami Policji

18.03.2015

W dniu 18.03.2014 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Zaproszeni goście podczas wygłoszonej prelekcji omówili zagadnienie konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynu karalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mundurowi wyjaśnili uczniom pojęcie czynu karalnego, osoby nieletniej/pełnoletniej, a także przybliżyli zasady postępowania organów ścigania w przypadku popełnienia czynu niezgodnego z prawem. Policjanci przedstawili przykłady zachować świadczących o demoralizacji, omówili środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd rodzinny oraz sposoby reagowania w przypadku ich ujawnienia. Uczniowie mieli możliwość czynnego udziału w spotkaniu, zadając pytania, na które zaproszeni goście chętnie udzielali odpowiedzi.

Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej

III-2015

W tegorocznych rozgrywkach szkolnej ligi w halową piłkę nożną wzięło udział 7 drużyn. Zawody odbywały się przez prawie miesiąc (24.02.2015 - 19.03.2015) na zajęciach popołudniowych na hali sportowej w Kolnie. Mecze były pełne walki i dramaturgii. Zawodnicy, mimo że były to rozgrywki szkolne nie oszczędzali się na boisku. Były kontuzje i kary 2 minutowe. Niektóre mecze rozstrzygnęły się dopiero w ostatnich minutach a nawet sekundach. Najlepszą drużyną okazała się drużyna "Wszyscy", która po zaciętym meczu pokonała drużynę "Pogoń Kolno" 3 : 2. Najlepszym strzelcem ligi został Kamil Banach, który strzelił 11 bramek. Gratulacje! Zawody przygotowali i sędziowali: p. Z. Śliwecki i p. M. Konstanty.

Wyniki końcowe:
1. Wszyscy
(Adrian Małż, Marek Tryniszewski, Jakub Darmofał, Bartosz Krupa, Kamil Banach, Arkadiusz Patalan, Adrian Jermacz)
2. Pogoń Kolno (Adrian Sokołowski, Wojceich Szymanowski, Kacper Szymanowski, Piotr Szymanowski, Karol Ciepliński, Bartosz Serowik, Damian Marchewka)
3. Gwardia Dumbledora (Mateusz Łazarczyk, Damian Szymańczyk, Dominik Cwalina, Dawid Pupek, Cezary Charubin, Bartosz Sekściński, Łukasz Kuczewski)

Turniej siatkówki dziewcząt

14.03.2015

W sobotę 14.03.2015 r odbyła się druga edycja turnieju damskiej siatkówki o puchar Starosty Kolneńskiego. W tegorocznej edycji udział wzięło sześć zespołów. Wspólna sportowa rywalizacja zawodniczek z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych daje możliwość porównania swoich umiejętności siatkarskich, ale również poznania się i nawiązania wzajemnych relacji między zawodniczkami. Jestem przekonany, że gimnazjalistki będą kontynuowały swoją siatkarska przygodę w następnym etapie edukacyjnym. Spotkania były rozgrywane równolegle na dwóch boiskach, co ułatwiło sprawną organizację imprezy.

Cieszy niezmiernie, że na trybunach pojawili się kibice, co świadczy o wzroście zainteresowania siatkówką dziewcząt wśród mieszkańców naszego miasta.

W finale zespół I LO Kolno pokonał rywalki zza miedzy ZST Kolno z wynikiem 2:0 (25:23, 25:13).
Klasyfikacja końcowa:
  1. I LO Kolno
  2. ZST Kolno
  3. ZSO Zambrów
  4. Gimnazjum Zabiele
  5. ZS Wojewodzin
  6. Gimnazjum Kolno
Najlepszą zawodniczką zawodów została Paulina Karwowska z ZST Kolno. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom, opiekunom, sędziom oraz gościom za zaangażowanie i bardzo przyjazną atmosfera podczas turnieju. Liczymy, że kobieca siatkówka zagości na stałe w kalendarzu wydarzeń sportowych w naszym mieście.

Z.Ś.

VII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

III-2015

Nasze tegoroczne maturzystki - Adrianna Zielińska, Klaudia Kulczewska, Wiktoria Przybysz, Bernadetta Długołęcka oraz uczennice klas II Natalia Miłosek, Aleksandra Sokołowska i klas I Magda Orzołek, Katarzyna Szymańska wzięły udział w VII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowanym przez magazyn "Charaktery" pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. Turniej składa się z dwóch etapów: eliminacji w formie testu on-line oraz finału złożonego z pisemnego testu oraz części ustnej. Pierwszy etap odbył się 9-10 marca i… pierwszy wielki sukces: w rywalizacji 1024 uczestników dwie uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do elitarnego finału. Uczestników obowiązywały wybrane zagadnienia zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, np. ja współzależne, zasada pregnancji, emocje egzogenne, neuroplastyczność mózgu, zakręt wrzecionowaty, neurony lustrzane, autowaloryzacja, teoria socjometru. Proste? Niekoniecznie.

Aktualnie trwają przygotowania do finału, który odbędzie się 18 kwietnia w Warszawie. Już teraz wszystkim uczestniczkom składamy wielkie gratulacje - jest to niewątpliwie sukces dziewcząt i naszej szkoły.

Historia mniej znana

2.03.2015

Dnia 2 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na dzień 1 marca. Podczas tej lekcji historii mogliśmy dowiedzieć się kim byli ci tak zwani "Żołnierze Wyklęci" i co spotkało ich gdy po II wojnie światowej nie ujawnili się i nie złożyli broni. Komuniści chcieli zabić wszystkich żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Ci żołnierze przez 19 lat ukrywali się w lasach i bunkrach walcząc z komunistami.

Jednym z najbardziej znanych żołnierzy podziemnego państwa polskiego był rotmistrz Witold Pilecki ps. "Witold", który całe swoje życie poświęcił w walce o wolną Polskę oraz drugiego człowieka. Był nawet ochotnikiem złapanym na ulicach Warszawy i wywiezionym do obozu zagłady KL Auschwitz w Oświęcimiu. Tam zaś stworzył siatkę konspiracyjną wraz z innymi więźniami obozu. W 1943 uciekł z obozu i przekazał światu istotne informacje o trwającej zagładzie. 25 maja 1948 został zastrzelony w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Było wielu takich bohaterów, o których nikt nie pamięta, a którzy walczyli o to, byśmy teraz mogli żyć w wolnej niekomunistycznej Polsce.

Przy okazji wręczony został Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły dla najlepszej klasy w I okresie roku szkolnego. Zdobyła go klasa IB - gratulujemy!

Sukces naszych siatkarek

II-2015

"Ludzie będą mieli kiedyś skrzydła."
Leonardo da Vinci            

Właśnie zakończył się drugi rok zmagań naszych siatkarek w ramach III Ligi Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego o Puchar Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki. Naszym małym sukcesem, bo tak trzeba nazwać zajęcie drugiego miejsca i awans do II ligi przyszłorocznych rozgrywek, zakończyła się tegoroczna edycja. Warto przypomnień, że w poprzednim roku nasz zespół uplasował się na 6 pozycji. Tym bardziej cieszy uzyskany wynik.

W tym miejscu należą się duże podziękowania DZIEWCZĘTOM za zaangażowanie, pracowitość i wytrwałość. Ostatnie zwycięskie spotkania wyjazdowe kolnianki rozegrały w Zambrowie z miejscowymi zespołami. Wyniki tych spotkań przypieczętowały ostatecznie kolejność rywalizacji w tabeli III ligi.

I LO Kolno w tym roku reprezentowały:
Truszkowska Natalia - kapitan 3d, Banach Natalia 3b, Wysocka Joanna 3c, Korwek Justyna 3b, Kordal Ewelina 2b, Kordal Aleksandra 2c, Dąbkowska Martyna - libero 1c, Kordal Natalia 1c, Duda Maja 1b, Sokołowska Aleksandra 2a, Święszkowska Justyna 2a, Rutkowska Justyna 2a, Bałdyga Paulina 1b, Wolanowska Patrycja 1a, Zalewska Izabela 1b.

Opiekunem i trenerem dziewcząt od początku oraz pierwszym ojcem sukcesu - bo sukces jak wiadomo ma wielu ojców (a porażka jest kompletną sierotą) - jest p. Zdzisław Śliwecki.

Zanieśliśmy dzieciom uśmiech

11.02.2015

11 lutego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II Światowym Dniem Chorego. To święto ma przypomnieć nam, że w sytuacji cierpienia nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia, ale potrzebne jest ludzkie ciepło. Z tej okazji w dniu 12 lutego (tłusty czwartek) nasi wolontariusze zorganizowali szkolną akcję sprzedaży pączków, z której dochód został przeznaczony na upominki dla chorych dzieci z oddziału dziecięcego szpitala w Kolnie. Z gorącymi sercami, uśmiechem na twarzach i prezentami dla dzieci wolontariusze zawitali do szpitala. Równie gorąco przywitał nas personel szpitala jak i dzieciaki. Korzyści były obopólne: radość u małych pacjentów z otrzymanych prezentów oraz lekcja empatii u młodych wolontariuszy.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Raz na wodzie, raz pod wodą

I-2015

Od wielu lat w środy o godz. 20:00 odbywają się zajęcia na basenie dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie. Basenowe spotkania mają na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w wodzie. Podczas tych zajęć uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności w pływaniu oraz poznają podstawy nurkowania swobodnego w sprzęcie ABC (maska, fajka, płetwy). Mogą również zgłębiać tajniki ratownictwa wodnego. Konsultacje z pływania mają charakter zajęć dobrowolnych, rekreacyjnych, które dają możliwość zdystansowania się od obowiązków dnia codziennego.

Podczas ostatnich zajęć przed feriami zimowymi, młodzież miała wyjątkową możliwość skorzystania ze sprzętu nurkowego będącego na wyposażeniu kolneńskich strażaków. Pod bacznym okiem Pana Adama Banacha uczestnicy zajęć pływali pod wodą, wraz z prowadzącym, z wykorzystaniem aparatu oddechowego. Dzięki uprzejmości Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie młode pokolenia spełniły kolejne swoje marzenia.

Zajęcia odbywają się cyklicznie w każdą środę (również podczas ferii zimowych).
Zapraszam serdecznie, Zdzisław Śliwecki

Szkolny turniej szachowy

22.01.2015

Szkolny turniej w tym roku zgromadził 27 mężczyzn, którym nie straszne są zmagania na szachowym polu walki. Wśród zawodników jedyny przedstawiciel nauczycieli - ks. Wiesław Chmielewski - wywalczył drugą pozycję. Turniej rozegrano na auli szkolnej wykorzystując program komputerowy Swiss Perfect, dzięki któremu turniej przebiegał sprawnie bez zbędnych przestojów. Zawodnicy mieli możliwość bezpośredniego śledzenia swoich osiągnięć po każdej rundzie. Rozegrano w sumie 13 rund.

Oficjalne wyniki Szkolnego Turnieju Szachowego 2015:

1. Wietecha Marcin  1d
2. ks. Chmielewski Wiesław  3d
3-4. Czachor Adam  3c
3-4. Załęcki Maciej  2d

Jak co roku turniej zorganizował i nadzorował p. Zdzisław Śliwecki.

Studniówka

19.01.2015

Podobnie jak od kilku już lat Dwór Rogiński w Zabielu wybrali maturzyści na zabawę swoją. Najpierw oczywiście polonez. Korowód, najpierw pojedynczy a potem podwójny, przewijał się po sali balowej w rytm uświęconej tradycją melodii. Wszyscy podziwiali z dołu, z boku i skąd się tylko dało. I chyba dlatego tańczący, choć szło im bardzo elegancko, byli strasznie poważni. Dopiero po ostatnim ukłonie wróciła im normalna mimika i zwykła radość życia. Potem zwyczajowa "liturgia słowa", a więc przemówienia, wystąpienia, kwiaty, podziękowania i wszystkie te okrągłe słówka, które w ogromnej ilości przelewały się przez mikrofon i głośniki. Kiedy wreszcie padło hasło "Uroczysty bal ... ogłaszam za otwarty!", zabrzmiały dźwięki walca i do tańca maturzyści poprosili oficjalne osoby - dyrekcję, wychowawców i honorowych gości. Dalej podano lampkę szampana, którą każdy ochoczo i w wiadomej intencji do dna wychylił. Część oficjalna dobiegła końca. Kiedy po dłuższym czasie fotografowie uporali się ze zdjęciami poszczególnych klas i grup, mogła na dobre ruszyć zabawa. Muzyka chyba była odpowiednia, bo parkiet na okrągło zapełniały tańczące pary, kółeczka i korowody. A cóż to był za bal wiedzą najlepiej ci, którym kondycji i ochoty starczyło do białego rana.

Orkiestra w naszym LO

11.01.2015

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w druga niedzielę stycznia każdego roku. Wśród kolneńskich wolontariuszy jest spora ekipa z młodzieży z naszej szkoły.

Już w piątek podczas przerw śródlekcyjnych, na auli szkolnej dało się słyszeć hymn WOŚP-u. Dla wszystkich, którzy chcieli wspomóc podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów czekały liczne niespodzianki. Na przystrojonej na tę okazję auli każdy mógł znaleźć coś dla siebie. "Kramik słodkości" zapewnił odpowiednią ilość energii. Można było skosztować wypieki przygotowane przez uczennice oraz rodziców. Jednocześnie w "punkcie posługi medycznej" pod czujnym okiem Pani Beaty Krzyżanowskiej - naszej pielęgniarki szkolnej oraz Pani Samiry Al-Murtatha można było wykonać: pomiary antropometryczne, pomiary ciśnienia tętniczego oraz zbadać analizę składu ciała (m.in. ilości tkanki mięśniowej, tłuszczowej). Przygotowano również "studio makijażu" oraz "loterię fantową".

Uczniowie klas trzecich zaprezentowali swój układ poloneza na zbliżającą się studniówkę. Odbyły się również aukcje drobnych przedmiotów. Nie zabrakło również tańca. Swoim występem imprezę uświetniła Natalia Kulągowska, która zaprezentowała efektowny układ taneczny. Pani Anna Przestrzelska - pedagog szkolny - zaproponowała młodzieży fantastyczną choreografię fitness. Kulminacyjnym punktem okazała się licytacja Tortu WOŚP, którą ostatecznie wygrała klasa 1d - Gratulacje!

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy włączyli się przygotowanie i przeprowadzenie WOŚP-u w naszej szkole.

Impresja filmowa  >> Taniec <<                                                                                              Z.Ś.

Euroscola 2014

17-21.12.2014

W dniach 17-21 grudnia 2014 odbył się kolejny pozakrajowy wyjazd członków Szkolnego Klubu Europejskiego "EuroAdaś". Plan wycieczki obejmował podróż przez Czechy, Niemcy i Francję, zwiedzanie Pragi oraz Strasburga i przede wszystkim udział w międzynarodowym projekcie Euroscola. Nasza grupa składała się z 24 uczniów oraz 2 opiekunów. Wyjazd w większości został sfinansowany ze środków Parlamentu Europejskiego. Euroscola to projekt Unii Europejskiej mający na celu szerzenie popularności UE wśród młodzieży. Polega na pokazaniu młodym ludziom działalności Unii poprzez udział w symulacji sesji Parlamentu Europejskiego. W projekcie tym uczestniczy również młodzież z innych krajów członkowskich, jest to więc świetna okazja do nawiązania nowych znajomości i doskonalenia umiejętności mówienia w językach obcych. Uczniom z naszego liceum udało się zająć jedno z czołowych miejsc w pierwszym etapie czwartej edycji tego projektu. Dzięki temu otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w jednej z zimowych sesji 19 grudnia 2014 roku.

Wyjazd z Kolna miał miejsce bardzo wczesnym rankiem w środę, 17 grudnia bardzo. Nocna podróż pomimo sporej odległości mijała stosunkowo szybko i po 13 godzinach w autobusie mogliśmy w końcu rozprostować nogi w Pradze. Po przyjeździe na miejsce cała grupa chętnie przystąpiła do pieszego zwiedzania miasta wraz z przewodnikiem, Panem Romualdem. Zwiedzanie zaczęliśmy od klasztoru premonstratensów na Strahowie. Następnie przechodząc obok czeskiego, zabytkowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych udaliśmy się w stronę Zamku na Hradczanach - dawnej siedziby królów czeskich. Cała grupa zachwycała się wysoką na 124 metry Katedrą św. Wita, Wacława i Wojciecha, a także zawartymi w środku arcydziełami sztuki. Następnie przechadzając się Złotą Uliczką (nazwa pochodzi od dawniej mieszkających tam złotników) poszliśmy w kierunku jednego z najsławniejszych zabytków w Pradze - Mostu Karola. Po przejściu na drugi brzeg udaliśmy się w stronę praskiego Starego Miasta, które w okresie przedświątecznym było cudownie oświetlone. Po zobaczeniu jednej z najwyższych i najpiękniejszych choinek w Europie nasza grupa udała się na odpoczynek w hotelu Golf. Każdy z nas podczas kolacji mógł spróbować między innymi knedlików - tradycyjnej potrawy mącznej kuchni czeskiej. Po kolacji, kończącej przyjemny, ale męczący dzień, cała grupa udała się do pokojów, żeby zregenerować siły przed kolejnym dniem podróży.

Następnego dnia po lekkim śniadaniu udaliśmy się w dalszą drogę. Po 8-godzinnej podróży przez Czechy i Niemcy dotarliśmy do Strasburga - stolicy Alzacji i głównego celu naszego wyjazdu. Na miejscu czekała już nasza przewodniczka - Pani Ania. Zmęczeni, ale szczęśliwi, że w końcu jesteśmy na miejscu opuściliśmy nasz drugi dom - autobus. Już po krótkim spacerze znaleźliśmy się na tzw. moście cierpień, na którym w przeszłości, jak opowiadała nam przewodniczka, dochodziło do licznych publicznych egzekucji i tortur na przestępcach. Po wysłuchaniu opowieści o historii mostu udaliśmy się ku jednej z najwspanialszych budowli w Strasburgu, czyli Katedrze Najświętszej Marii Panny. Można byłą ją zobaczyć już z dużej odległości, ponieważ jako sięga około 142 m. Z zewnątrz katedra była bogato zdobiona, rzeźby nad każdym z wejść, czy tez wieże robiły wrażenie. Wewnątrz można było podziwiać piękną całość, która tworzą liczne witraże, obrazy, czy rzeźby. Po wizycie w gotyckiej bazylice poszliśmy zwiedzać Petite France, czyli jedną z dzielnic Strasburga nazywaną przez Polaków - Małą Francją. Już od samego wjazdu do miasta czuło się bożonarodzeniowy klimat, jednak wszechobecne lampki, choinki, mikołaje, renifery uderzyły w nas z ogromną siłą, świeciło się dosłownie wszystko. Z dylematem, w którą stronę patrzeć, podążaliśmy za Panią Anią, która opowiadała nam o świątecznych tradycjach Francji, tutejszym jedzeniu, zabytkach, architekturze. W między czasie trafiliśmy też na coroczny targ bożonarodzeniowy "Le Marché des Délices de Noel d'Alsace", gdzie mieliśmy okazję kupić miejscowe ozdoby, słodycze, a nawet ozdobne francuskie mydło. W długiej drodze do autobusu uliczkami Petite France dalej zachwycaliśmy się nastrojem tego miejsca. Spacerując nie można było nie zwrócić uwagi na... bociany. To symbol Alzacji, dlatego na stoiskach przed sklepami i straganach były setki bocianich pamiątek i zabawek. Po zwiedzaniu zakwaterowaliśmy się w hotelu Premiere Classe i najedzeni poszliśmy odpocząć przed najważniejszym dniem.

W piątek, po śniadaniu pojechaliśmy do Parlamentu Europejskiego, gdzie miały się odbyć obrady Euroscoli. Odbywały się one w językach urzędowych UE: angielskim, francuskim i niemieckim. Po zgłoszeniu obecności zajęliśmy miejsca posłów na sali obrad, gdzie administratorzy PE przedstawili parlament. Następnie każda szkoła przedstawiła prezentację na swój temat - nas reprezentowali Maciek i Ada. Po przedstawieniu poszliśmy na obiad, podczas którego odbyliśmy też jeden z etapów Eurogame. Polegało to na zebraniu się w czteroosobowe grupki wielonarodowościowe i odpowiedzi na pytania we wszystkich językach Unii Europejskiej, dzięki czemu poznaliśmy wielu ludzi z całej Europy. Po obiedzie odbyły się posiedzenia komisji. Zostaliśmy podzieleni na 6 grup i wymienialiśmy swoje poglądy na tematy wcześniej ustalone w szkole. Po godzinnym posiedzeniu komisji, spotkaliśmy się na sali obrad, gdzie mogliśmy w gronie około 500 osób przedyskutować wnioski i odbyły się liczne głosowania. Następnie miał miejsce także finał Eurogame, do którego dostała się jedna z naszych uczennic - Milena Ruszczyk. Po wszystkim miało miejsce oficjalne zamknięcie spotkania Euroscoli, a my udaliśmy się ponownie na Petite France, aby spróbować tradycyjnego francuskiego jedzenia - tarte flambée. Najedzeni wróciliśmy do hotelu, a następnego dnia wyjechaliśmy w drogę powrotną do domu. Po całym dniu jazdy, dla niektórych snu, dla innych marzeń o schabowych, zjedliśmy polską kolację i zakwaterowaliśmy się z podpoznańskim motelu Picaro. W niedzielę rano ruszyliśmy w dalszą drogę powrotną, a o 15 byliśmy już pod naszym liceum.

W imieniu naszym i wszystkich uczestników projektu Euroscola chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, dzięki którym ten wyjazd był możliwy. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Bogumiły Skrodzkiej oraz Pani Katarzyny Kiełczewskiej za trud włożony w naszą opiekę i wzorową organizacje. Jesteśmy pewni, że każdy z nas będzie wspominał ten wyjazd z uśmiechem na twarzy.

Sylwia i Maciek

Link do filmu z wyjazdu

Szkolna uroczystość wigilijna

19.12.2014

Ostatni dzień zajęć w starym jeszcze roku zaczął się niby zwyczajnie, ale nastrój był już zupełnie świąteczny. Potem spotkania w klasach i wreszcie wspólne spotkanie w auli szkolnej. Był więc wątek ku pamięci naszego Patrona, bo wigilia to jego urodziny a także imieniny. Następnie jasełka. Niespodzianka była. Nie było pastuszków, ani Maryi z Józefem, ani trzech królów. Był za to czerwony (chyba od ognia piekielnego) książę ciemności oraz diabelscy słudzy i doradcy, i szatański plan. Ale jak wiemy z Biblii, wszystko skończyło się dobrze. Jasełka przygotowane pod kierunkiem ks. Adama wprowadziły wszystkich w tematykę biblijną i świąteczną. Owacje były szczere i zasłużone. Nie zabrakła oczywiście świątecznych życzeń z rodzaju jak w piosence "wszyscy wszystkim ślą życzenia". Na uroczystość została jednak tylko garstka uczniów, w dodatku z roku na rok coraz mniejsza. A może by tak uzależnić wolne na święta od frekwencji na spotkaniu wigilijnym?

Wesołych Świąt!

Zebraliśmy "Górę Grosza"!

XII-2014

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej XV edycji akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W ten sposób mogliśmy pomóc dzieciom z domów dziecka, pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych, które straciły własnych rodziców i marzą o nowym, rodzinnym domu.

W tym roku zebraliśmy 9694 monet na łączną kwotę 435,85 zł. Najbardziej hojna okazała się klasa I b, która zebrała największą liczbę monet - 2005 w kwocie 89,44 zł. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do akcji, a także wolontariuszom, którzy koordynowali całą akcją, serdecznie dziękujemy.

Szlachetnie pomagamy!

XII-2014

Już po raz trzeci uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna paczka" w charakterze Darczyńcy. W celu przygotowania świątecznej paczki, odpowiadającej potrzebom wybranej przez szkołę rodziny, w dniach 28 listopada - 8 grudnia odbyła się zbiórka produktów żywnościowych, środków czystości, artykułów szkolnych i pieniążków, za które została zakupiona odzież oraz obuwia dla dzieci. Po zakończeniu akcji szkolnej wolontariusze rozpoczęli wielkie pakowanie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się nam przygotować 18 szlachetnych paczek, które za pośrednictwem wolontariusza trafiły do potrzebującej rodziny z rejonu Kolno.

Dołączając do akcji odkrywamy swoją wartość, potencjał, nowe możliwości i tym dzielimy się z innymi. To wymaga niewątpliwie dużego wysiłku i pracy nad sobą. Każda osoba angażująca się w projekt jest ważną i niepowtarzalną częścią Paczki. Wspólnie i świadomie realizujemy ideę mądrej pomocy. Tegoroczna inicjatywa zagościła na stałe w szkolnym kalendarzu uroczystości, otwierając wszystkie serca na potrzeby drugiego człowieka - i to nie tylko od święta…

Chłopcy w IV Lidze Futsalu

9.12.2014

We wtorek 9 grudnia 2014 r. w hali sportowej w Kolnie odbyły się eliminacje do IV ligi futsalu szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. W turnieju wzięły udział 4 drużyny - ZSP w Kolnie, ZSOiT w Białymstoku, ZSGiP w Jedwabnem oraz ZS CKR w Sejnach. Cel był jeden - wywalczyć awans do IV ligi, który miały zapewnione dwa pierwsze zespoły. Każda drużyna miała do rozegrania 3 mecze po 24 minuty. Nasi chłopcy walczyli dzielnie. Na początek wygrali z Sejnami 3:0. W drugim swoim meczu zremisowali z Białymstokiem 2:2. Tak więc o awansie decydował ostatni mecz z Jedwabnem. Po zaciętym spotkaniu, pełnym dramaturgii i zwrotów akcji wynik 5:4 dla ….. naszych. Uff!. Gratulacje! Dziękujemy i życzymy powodzenia w IV lidze futsalu.

Ostateczna kolejność:
 1. ZSOiT Białystok    7   30-4 - awans
 2. ZSP Kolno             7   10-6 - awans
 3. ZSGiP Jedwabne  3   9-20
 4. ZSCKR Sejny        0   3-22

Skład: Serowik Bartosz - 2d - bramkarz; Patalan Arkadiusz - 3d - kapitan; Banach Kamil - 3d; Tryniszewski Marek - 3d; Marchewka Damian - 3a; Sokołowski Adrian - 2a; Panasiuk Dominik - 2a; Gleba Dawid - 2d; Szymanowski Wojciech - 2c; Ciepliński Karol - 2b; Olszak Damian - 1a; Sekściński Bartosz - 1c

Opiekun: p. Marcin Konstanty

Europejski Uniwersytet Latający

4.12.2014

Dnia 4.12.2014 w czwartek w naszej szkole odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Europejski Uniwersytet Latający". Akcja ta skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest realizowana jedynie w 20 szkołach w Polsce przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Polsce i Centrum Edukacji obywatelskiej od marca tego roku. Projekt ten został zrealizowany w ramach obchodów 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Tego dnia w murach naszej szkoły powitaliśmy naszych gości: p. Annę Biernacką-Rygiel - ekspertkę ds. unijnych, pracownika naukowego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; p. Magdalenę Świderską - koordynatora projektu europejski Uniwersytet Latający oraz p. Grzegorza Staszewskiego - ambasadora programu, aktora oraz sportowca. Przybyli oni do nas, aby opowiedzieć nam o Unii Europejskiej, ale także o swoim życiu i o tym jak oni postrzegają różnicę miedzy Polską teraz, a Polską przed wstąpieniem do UE. Nasze spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza "Ja i UE", w której przedstawiliśmy działania Szkolnego Klubu Europejskiego "EuroAdaś" w ciągu 10 lat. Obejrzeliśmy filmy i zdjęcia, które przywołały do nas cudowne wspomnienia. Prezentacja przedstawiała najważniejsze wydarzenia w czasie istnienia SKE. W drugiej części nasi przybyli goście opowiadali nam o prawach i obowiązkach obywatela Unii Europejskiej, ale także odpowiadali na nasze nie zawsze łatwe pytania. Nasze spotkanie przebiegło w miłej i pozytywnej atmosferze.

Szkolna Liga Siatkówki

XI-2014

Podczas popołudniowych zajęć na hali sportowej w listopadzie dominowała siatkówka. W tegorocznej edycji szkolnej ligi siatkówki o miano najlepszych rywalizowały cztery drużyny męskie i dwie damskie.

Drużyny chłopców:

Kilerów 7: Jermacz Adrian 3d; Małż Adrian 3d; Darmofał Jakub 3d;
   Patalan Arkadiusz 3d; Banach Kamil 3d; Tryniszewski Marek 3d; Krupa Bartek 3c

Magiczne Krzyśki: Rydel Szymon 2d; Rytel Szymon 2d; Skrodzki Piotr 2d;
   Załęcki Maciej 2d; Gleba Dawid 2d; Ciepliński Karol 2b; Świderski Emil 2d

Za rok wygramy: Filipkowski Daniel Patryk 2b; Darmofał Maciej 2b; Kosk Marcin 1a; Kulczewski Łukasz 1b;
   Pupek Dawid 1a; Tyszka Konrad 3e; Wszeborowski Przemysław 3e

Luje: Gawrych Mateusz 2d; Długozima Kornel 2d; Kleczyński Paweł 2d; Samul Krystian 2d; Szymanowski Wojciech 2c;
   Chrypankowski Michał 2a; Rafałowski Arkadiusz 2c

Drużyny dziewcząt:

Miśki: Truszkowska Natalia 3d; Wysocka Joanna 3c; Korwek Justyna 3b; Banach Natalia 3b; Kałęka Karolina 3b;
   Duda Maja 1b; Dąbkowska Martyna 1c

Gumisie: Kordal Aleksandra 2d; Bednarska Natalia 2d; Przytuła Agnieszka 2d; Kordal Natalia 1c; Klimowicz Sylwia 2d;
   Kordal Ewelina 2b; Skopnik Weronika 2d

Ostateczna klasyfikacja drużyn:

   Chłopcy: 1. Kilerów 7; 2. Luje; 3. Magiczne Krzyśki; 4. Za rok wygramy

   Dziewczęta: 1. Miśki; 2. Gumisie

Najlepsze zespoły zostały nagrodzone medalami i otrzymały pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom rozgrywek !!!

Spotkanie z młodzieżą izraelską

12.11.2014

"Bliżej siebie" (Getting Closer) - pod takim hasłem programu międzyrządowego Polski i Izraela od szeregu lat grupy młodzieży izraelskiej przyjeżdżają do Polski. Dla wielu z nich jest to kraj pochodzenia ich przodków, dla wszystkich natomiast jest to ziemia Holokaustu - zagłady narodu żydowskiego w czasie II Wojny Światowej. Nauka o Holokauście jest obowiązkowym i ważnym elementem edukacji w szkołach izraelskich. I taką właśnie grupę gościliśmy w murach naszej szkoły w ostatnią środę 12 listopada. Ale po kolei ...

Od poprzedniej wizyty młodzieży ze szkoły średniej z kibucu Sasa leżącego ok. 12 km od granicy libańskiej na północy Izraela minęło już dwa lata. W ubiegłym roku w Anne Frank High School, do której uczęszcza młodzież w wieku mniej więcej naszych klas II i III, nie udało się zebrać grupy na wyjazd do Polski. Zdecydowały głównie względy finansowe - taka wyprawa to spory koszt. W tym roku jednak się udało i grupa licząca 30 osób, w tym troje opiekunów. (I obowiązkowy u nich ochroniarz, o którym jak najmniej.) My też zebraliśmy grupę 26 uczniów i spotkaliśmy się z nimi w Tykocinie przed synagogą. W poprzedzające dni nurtowały nas różne obawy: przyjadą? nie przyjadą? będą na czas? jacy będą? Na szczęście, gdy tylko dotarliśmy na miejsce okazało się, że oni już tam właśnie są. Przed naszymi oczami wysypało się różnopłciowe wesołe towarzystwo. Wiemy, że to nasi, bo nikogo więcej na parkingu nie ma. Poznajemy natychmiast kierownika grupy izraelskiej - to ten sam Uri Lev co poprzednio. Za chwilę witamy się serdecznie. Jesteśmy już razem.

Najpierw pierwsze kontakty, nieśmiałe rozmowy i pierwsze uprzejmości. Po wstępnych uzgodnieniach idziemy wspólnie na spacer po Tykocinie. Uri oprowadza nas po dzielnicy żydowskiej - pokazuje granicę z dzielnicą chrześcijańską, Stary Rynek - centrum handlu żydowskiego i opowiada historię zagłady społeczności tykocińskiej. Z wyraźną nostalgią prowadzi nas pod ostatni drewniany dom żydowski, na którym zachowała się do dziś gwiazda Dawida. Potem do synagogi. Tutaj Uri objaśnia swoim po hebrajsku, a my trochę po angielsku. Po zwiedzeniu synagogi wsiadamy do autokarów i jedziemy ... tą samą drogą co w 1941.

Las Łopuchowo kryje w swym wnętrzu trzy masowe mogiły, w których spoczywają pomordowani przez hitlerowców prawie wszyscy tykocińscy Żydzi - razem ok. 1400 mężczyzn, starców, kobiet i dzieci. Tutaj też pusto, co nas bardzo cieszy. Przy centralnym grobie stajemy wszyscy w kręgu. Uri opisuje krótko mechanizm zagłady. Młodzież izraelska odprawia ceremonię żałobną, recytuje psalmy, zapala lampki. Nikogo nie trzeba pouczać - wszyscy intuicyjnie wyczuwają nastrój, oddają się zadumie i refleksji. My też złożyliśmy biało-czerwone kwiaty i zapaliliśmy znicze ułożone w barwy narodowe. Potem jeszcze spacer wokół innych grobów, zapalanie lampek, oglądanie mnóstwa napisów, intencji i rysunków pozostawionych przez młodych Izraelczyków. Powoli wracamy do autokarów i kierujemy się w stronę Kolna.

Najpierw mały poczęstunek - kawa, herbata, ciasto, owoce. Potem w auli szkolnej część oficjalna: powitania, uprzejmości, gadżety, przedstawianie swoich szkół oraz wirtualna wycieczka po kolneńskim kirkucie. Pokazaliśmy jeszcze kawałek szkolnej tradycji w postaci poloneza z ostatniej studniówki, ale i tak przekroczyliśmy czas przeznaczony na spotkanie. Żal było się rozstawać, jeszcze ostatnie uprzejmości, sweet-focie, pożegnania ... Bye, bye!

Dzień pełen wrażeń, dobrych wrażeń. Wszystko udało się zrealizować nadzwyczaj planowo i bez niemiłych niespodzianek. Spotkania podobnie jak podróże - kształcą. W przygotowanie i realizację projektu zaangażowali się nauczyciele: p. M.J Rumińska, p. M. Banach i p. S. Rydel.

Narodowe Święto Niepodległości

7.11.2014

Tuż przed kolejną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę po latach zaborów wyznaczającą Narodowe Święto Niepodległości odbyła się w auli szkolnej zwyczajowa akademia rocznicowa. Przypomnieliśmy sobie raz jeszcze nasze skomplikowane drogi do odrodzenia państwa polskiego, oddaliśmy hołd bohaterom tamtych dni i lat. Kultywowanie historycznych rocznic jest naszym patriotycznym obowiązkiem, bo jak pisał Marszałek "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości. "

Pierwszy turniej

26.10.2014

W niedzielę 26.10.2014 r odbył się kolejny, zorganizowany przez naszą szkołę turniej damskiej siatkówki. Wśród zaproszonych zespołów znalazły się zespoły rywalizujące w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego. Sportowe zmagania w siatkówkę miały na celu sprawdzenie formy zawodniczek przed rozpoczynającym się niebawem sezonem ligowym. W kolneńskiej hali sportowej spotkało się 5 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych trzy z Łomży i dwie z Kolna. Turniej został rozegrany systemem "każdy z każdym".

Mecze były rozgrywane równolegle na dwóch boiskach. W roli sędziów wystąpili nauczyciele WF: Pan Marcin Konstanty oraz Pan Marcin Sielawa. Cały turniej przebiegał w miłej atmosferze. Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie fundator - Pan Józef Chodnicki - wręczył dziewczętom z łomżyńskiego Ekonomika.

Reprezentacja naszej szkoły uplasowała się na trzeciej pozycji. Dziękujemy dziewczętom za zaangażowanie i walkę sportową z doświadczonymi przeciwniczkami. "Auć"!

Najpierw Kraków

16-17.10.2014

Maturzyści Diecezji Łomżyńskiej jak co rok udali się na pielgrzymkę na Jasną Górę, by prosić o potrzebne na czas przygotowań do matury łaski. Ochotnicy z naszego liceum wyruszyli też w podróż do Krakowa połączoną ze zwiedzaniem obozu w Auschwitz. Wyjechaliśmy o północy ze środy na czwartek, aby do Krakowa dojechać nad ranem. Autobus był pełen, a postoje w takich interwałach, że nie zasypialiśmy z nudy. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo; w końcu pielgrzymka powinna mieć charakter pokutny.

Tym większa była radość, gdy finalnie dojechaliśmy do Krakowa. Po zgłoszeniu się w schronisku, udaliśmy się do czekających nas pań przewodniczek. Stamtąd, już piechotą, prosto na Wawel, gdzie poznawaliśmy historię w najciekawszy sposób: oglądając, słuchając, a nawet dotykając. Następnie na Rynek Główny i do Kościoła Mariackiego. Tu skończyliśmy naszą wędrówkę. Niewątpliwie Kraków jest miejscem magicznym dla uczących się. Mnóstwo rytuałów zapewnia im pomyślną naukę. Nieco później rozeszliśmy się by używać czasu wolnego i posmakować wielkomiejskiego życia. Część z nas znalazła się w wieczornych wiadomościach, część oddała się zakupowemu szaleństwu, a część szeroko pojętej integracji i zwiedzaniu - co kto lubi. Wszystko to tylko do w pół do dziewiątej.

W końcu przed godziną policyjną trzeba już było spać. Wstaliśmy z samego rana. Czas naglił, śniadanie czekało. Szybko doprowadziliśmy pokoje do względnego ładu i wyjechaliśmy. Obóz zwiedzaliśmy w szybkim tempie, zaś ogrom okrucieństwa, które ujrzeliśmy, przytłaczał. Jak powiedział przewodnik, Auschwitz, w którym się znajdowaliśmy, był i tak mniejszy od Birkenau. Dalej czekała już tylko Częstochowa z Jasną Górą. Mimo planu dnia, mieliśmy dowolność jego wykonywania. Pielgrzymi mieli możliwość przystąpienia do Sakramentów, uczestniczenia w nabożeństwach, ale też poznania pielgrzymów z innych szkół, czy nawet zwiedzenia Częstochowy - wszystko wedle sumienia. Każdy skorzystał zgodnie z potrzebą. Po Apelu Jasnogórskim wróciliśmy do autobusu i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Całkiem zmęczeni, ale cali i zadowoleni wróciliśmy do Kolna. Za opiekę dziękujemy paniom Góralczyk, Pikulińskiej, Łosiewskiej i Sokołowskiej; jakoś ze sobą wytrzymaliśmy. Tradycji stało się zadość. Teraz na prostej drodze do matury już tylko Studniówka.

Bernard

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

17.10.2014

Jak co roku w październiku uczniowie klas maturalnych wyruszyli na Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej na Jasną Górę. Dzień tegorocznej pielgrzymki to 100. rocznica śmierci bł. Karoliny Kózkówny, patronki polskiej młodzieży. Po długiej podróży oraz indywidualnym nawiedzeniu kaplicy Cudownego Obrazu wspólna część programu rozpoczęła się od katechezy o rozeznawaniu powołania, którą wygłosił rektor WSD w Łomży ks. dr Jarosław Kotowski. Uzupełnieniem katechezy były świadectwa małżeństwa oraz młodego kleryka o swojej drodze powołania. Potem czas Drogi Krzyżowej, lecz tym razem nie tradycyjnie na wałach, lecz w bazylice. A to ze względu na obecność krzyża ze Światowych Dni Młodzieży z 1991 roku, które odbyły się w Częstochowie, a który to krzyż Jan Paweł II zostawił na pamiątkę. W czasie więc nabożeństwa i potem trwała adoracja krzyża. Kolejnym punktem programu było nabożeństwo pokuty i pojednania, które z właściwym sobie entuzjazmem poprowadził ks. Adam Ulatowski z parafii św. Anny w Kolnie. Ukoronowaniem zaś całego pobytu była oczywiście Eucharystia, której w asyście wszystkich przybyłych kapłanów przewodniczył ordynariusz łomżyński biskup Janusz Stepnowski. On też wygłosił Słowo Boże. Potem jeszcze chwila oczekiwania (a w niej odmawiany w różnych językach różaniec - akurat trwała pielgrzymka Polonii z całego świata) i akcent końcowy - Apel Jasnogórski, który zawsze jest odrębnym przeżyciem. A potem już tylko długa nocna jazda i szczęśliwy powrót do Kolna.
Maturzyści modlili się zapewne o dobre zdanie matury, ale kapłani podkreślali, że od samej matury, które jest tylko elementem, ważniejsze jest właściwe rozeznanie swojego powołania i drogi życiowej.

Organizatorem. kierownikiem i troskliwym opiekunem tegorocznej pielgrzymki był ks. Wiesław Chmielewski.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2014

Tradycyjny Dzień Nauczyciela a według obecnej nomenklatury Dzień Edukacji Narodowej w tym roku przypadł we wtorek, ale świętowanie odbyło się w poprzedzający poniedziałek. Od rana już czuło się w szkole inną niż zwykle atmosferę - bo to i stroje jakieś bardziej uroczyste, i kwiatek gdzieniegdzie się pokazał, i uśmiechów wzajemnych jakby więcej. A na koniec dnia wspólna uroczystość zwana dawniej akademią. Nie zabrakło kwiatów, uśmiechów, życzeń i innych miłych słów. Elementem spajającym całą imprezę był owacyjnie przyjęty koncert muzyczny naszych wychowanków. Była więc solistka, dwóch gitarzystów i perkusistka. Tak, tak, na perkusji bębniła dziewczyna! Wyróżniający się nauczyciele odebrali nagrody dyrektora szkoły. Miło jest jest również poinformować, że dwoje naszych nauczycieli otrzymało nagrodę Starosty Kolneńskiego: p. dyrektor Józef Chodnicki oraz p. Bogumiła Skrodzka. Gratulujemy! Szkoda jedynie, że tak sympatyczna atmosfera nie towarzyszy nam w codziennej pracy. No tak, ale wtedy święto nie miałoby swojego uroku.

Matura 2014

X-2014

Matura wprawdzie była w maju, gdy kwitną kasztany, ale nie do końca ... Po pierwsze w sierpniu poprawiali ci, którzy nie zdali jednego egzaminu. W naszej szkole były to dwie osoby i obydwie poprawkę zdały. Tak więc w skali rocznika uzyskaliśmy zdawalność matury na najwyższym możliwym poziomie 100%. Niewiele szkół może się pochwalić takim wynikiem. W Łomży na 22 szkoły ponadgimnazjalne 100% ma jedynie II LO oraz Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna.

Szczegółowe wyniki i opracowania znajdziemy w witrynie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży www.oke.lomza.pl

>> Wyniki części pisemnej - poziom podstawowy <<

>> Wyniki części pisemnej - poziom rozszerzony <<

>> Zdawalność matury <<

Wyjazd integracyjny do Osowca

24.09.2014

Od paru lat jest już tradycją, że klasy pierwsze integrują się w Osowcu. Integracja była trojaka. Bo raz na twardo - w bastionach, poternach, kaponierach i fosach Twierdzy Osowiec. Grupa, która poszło do twierdzy, miała dodatkowe atrakcje w postaci mrocznych tuneli i bliskich spotkań ze sprzętem wojennym. Drugi raz na miękko - na bagnach Biebrzańskiego Parku Narodowego. A trzeci raz na ciepło - przy ognisku i kiełbaskach w gospodarstwie agroturystycznym "U Michała". Tak czy siak, integracja się stała faktem dokonanym i oficjalnie odnotowanym. A swoją drogą klasy starsze również by mogły się podobnie, ale niekoniecznie już w Osowcu, ponownie integrować.

SKE "EuroAdaś" w Parlamencie Europejskim

13-17.09.2014

W dniach 13-17 września 2014 r. miał miejsce wyjazd członków Szkolnego Klubu Europejskiego do Strasburga. W projekcie wzięło udział 18 uczniów naszego liceum oraz dwie nauczycielki. Pobyt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Dział wizyt i seminariów PE w Brukseli. Program wyjazdu do Strasburga obejmował zwiedzanie stolicy Alzacji z przewodnikiem oraz wizytę w Parlamencie Europejskim. To, co na ogół wycieczki realizują 2-3 dni, nam udało się zrealizować w ciągu jednego dnia.

Nie było dużo czasu więc wczesnym rankiem po zjedzeniu typowo francuskiego śniadania, które było bardzo lekkie lecz pyszne, ruszyliśmy. Udaliśmy się do klimatycznej dzielnicy miasta Petite France (nazwa pochodzi od szpitala, umieszczonego tam dla cierpiących na "chorobę francuską") z charakterystyczną zabytkową zabudową, hotelami i licznymi knajpkami .To dawna dzielnica m.in. rybaków i garbarzy. Większość uliczek do dziś nosi nazwy tych profesji. Jest to najbardziej fotografowane miejsce w Strasburgu. Jest tu bardzo uroczo. Urzekły nas malownicze i ściśnięte kolorowe domki, które wyglądają jak wycięte prosto z bajki.

Przemieszczaliśmy się nie tylko autobusem, ale również pieszo i statkiem turystycznym. Podczas rejsu słuchaliśmy na audiobookach (do wyboru 16 języków) materiału dotyczącego zabytków miasta znajdujących się wzdłuż trasy. Dziewczyny z naszej grupy poznały bardzo sympatycznego kapitana. Szybko nawiązały z nim kontakt i mile spędziły czas rejsu. Widać, że bardzo je polubił. Kolejnym celem zwiedzania była Starówka. Strasburg to jedno z niewielu miast na świecie, którego zabytkowe śródmieście zostało wpisane przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa ludzkości. Urzekła nas wzniesiona z czerwonego piaskowca niesamowita gotycka katedra Najświętszej Marii Panny Notre-Dame (nie mylcie z paryską). To największa świątynia katolicka w mieście, która mierzy 142 m. Po wejściu do środka pani Ania (przewodnik) zgłębiała nam szczegóły architektury i wystroju tego miejsca - m.in. najstarszy we Francji witraż i renesansowe cudo - zegar astronomiczny. W krótkim czasie wolnym nie obyło się bez zakupu pamiątek. Każdy przywiózł ze sobą jakiś drobiazg, a szczególną naszą uwagę przykuły sklepy z francuskimi słodyczami.

Zachwyceni urokliwym miastem omalże nie spóźniliśmy się na wizytę do PE. Wizytę rozpoczęła ogólna prezentacja dotycząca PE przygotowana przez p. Leszka Gaś z działu wizyt i seminariów PE. Następnie dzięki operatywności biura p. Profesor Barbary Kudryckiej i uprzejmości jej samej mieliśmy zaszczyt spotkać się z Panią Profesor osobiście. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze. Pani Profesor opowiedziała nam o swojej działalności naukowej, politycznej oraz pracy europosła. Bardzo chętnie odpowiadała na pytania dotyczące wyboru studiów. Dostaliśmy wiele cennych rad, które niewątpliwie przydadzą się wszystkim maturzystom. Na zakończenie spotkania w imieniu fyrekcji szkoły wręczyliśmy Pani Profesor tytuł I Ambasadora naszego liceum w Brukseli. Po sesji zdjęciowej na tle flag państw unijnych udaliśmy się na trybunę dla grup odwiedzających PE. Na sali obrad rozpoczęła się właśnie wrześniowa czterodniowa sesja plenarna. Przysłuchując się obradom mieliśmy okazję m.in. wysłuchać wystąpienia polskiego europosła p. Jarosława Kalinowskiego. Dodatkową atrakcją dla naszej grupy był spacer po czerwonym dywanie. Przez chwilę czuliśmy się jak szefowie unijnej dyplomacji.

Po dniu pełnym niezapomnianych wrażeń zawitaliśmy do doskonałej francuskiej knajpki by zasmakować tradycyjnego alzackiego dania tarte flambée. To przepyszny regionalny przysmak, który przypomina pizzę, sprawdzający się również na słodko.

Chociaż podróż autobusem trwała długo i we Francji spędziliśmy krótki czas, wszyscy z pewnością niejednokrotnie będziemy wspominać tę wycieczkę. Gdyby nie środki z Unii Europejskiej nasz pobyt we Francji nie byłby możliwy. Szczególne dziękujemy pani Bogumile Skrodzkiej za trud włożony w organizację wyjazdu, opiekę oraz wsparcie.

Asia i Natalia

>> Impresja filmowa <<                 >> Artykuł w witrynie prof. Barbary Kudryckiej <<

W imieniu nauczycieli i uczniów uczestniczących w wyjeździe do PE w Strasburgu bardzo dziękuję za pomoc w realizacji projektu:
p. Józefowi Chodnickiemu Dyrektorowi I LO im. A. Mickiewicza w Kolnie; p. Andrzejowi Dudzie Burmistrzowi Miasta Kolno; p. Joannie Świerdzewskiej z działu wizyt i seminariów PE w Brukseli; Biuru poselskiemu p. Prof. Barbary Kudryckiej w Białymstoku; Rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie.

Bogumiła Skrodzka - opiekun SKE "EuroAdaś"

Szkolne Jesienne Biegi Przełajowe

19.09.2014

Pogoda jak zwykle trafiona w punkt. To już chyba tradycja na nasze biegi - idealne warunki do biegania. Hasła tegorocznych biegów to "Ruszajmy się zdrowo" i "Stop zwolnieniom z WF". Wszystko poszło sprawnie. Kto chciał, to biegał, kto mniej - ten truchtał. Muzyka grała, spiker objaśniał i zachęcał, najlepsi mieli swoje 5 minut by stanąć na pudle i odebrać medal. Słoneczko (jako się już rzekło) równo świeciło. Ci, co biegli, byli zadowoleni. Ci, co nie biegli, też byli - przynajmniej na razie. Dwie lekcje przepadły. I to by było na tyle.

Oto zwycięzcy w swoich kategoriach:

Dziewczęta kl. I

 1. Cudnik Marcelina 1c

 2. Sadowska Paulina 1c

 3. Wolanowska Patrycja 1a

Chłopcy kl. I

 1. Szymańczyk Damian 1b

 2. Kosk Marcin 1a

 3. Serowik Bartosz 1d

Dziewczęta kl. II

 1. Łazarczyk Martyna 2a

 2. Góralczyk Małgorzata 2c

 3. Góralczyk Katarzyna 2c

Chłopcy kl. II

 1. Borawski Tomasz 2d

 2. Ciepliński Karol 2b

 3. Sokołowski Adrian 2a

Dziewczęta kl. III

 1. Złowodzka Anna 3b

 2. Cwalina Magdalena 3e

 3. Kobryś Marta 3a

Chłopcy kl. III

 1. Jermacz Adrian 3d

 2. Banach Kamil 3d

 3. Kordas Bernard 3b

 

Ślubowanie klas I

12.09.2014

Pierwsze koty już za płoty. Po dwóch tygodniach pobytu w szkole nadeszła wreszcie pora, aby ten pobyt w pełni usankcjonować. Pierwszaki wobec całej społeczności i przed sztandarem szkoły złożyły uroczyste ślubowanie i odtąd mogą się czuć pełnoprawnymi uczniami swojej szkoły. Witamy serdecznie w naszym szkolnym świecie. Życzymy dobrego samopoczucia, wielu pięknych i niezapomnianych przeżyć oraz samych sukcesów w nauce i nie tylko.

Narodowe Czytanie

6.09.2014

W pierwszą sobotę września przy pięknej, słonecznej pogodzie na placu przed frontem szkoły miała miejsce niecodzienna akcja. Oto po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku spotkaliśmy się podczas wspólnej lektury „Trylogii Henryka Sienkiewicza. Ten przepojony duchem polskości i głębokiego patriotyzmu cykl powieści od dziesiątków lat kształtuje historyczną wyobraźnię Polaków. W czytaniu jako lektorzy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół, instytucji oraz młodzież. Nastroju dodawały szlacheckie stroje z epoki. Odczytano najciekawsze fragmenty "Potopu" ilustrujące perypetie głównego bohatera Andrzeja Kmicica. Okrasą lektury był pojedynek (na szable oczywiście) Pana Wołodyjowskiego z Kmicicem brawurowo zainscenizowany przez ułanów ze Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. X Pułku Ułanów Litewskich. Szkoda tylko, że impreza z planowanych 2 godzin przeciągnęła się do ponad 3,5 godziny przez co widownia pod koniec świeciła już pustymi krzesłami.

Nowy rok szkolny

1.09.2014

Było fajnie i słonecznie, ale niestety dobre czasy szybko mijają. Tak więc nadszedł wrzesień i do szkoły ruszyć trzeba. A szkoła po wakacjach niby ta sama, ale jakby piękniejsza. Jedni wrócili uśmiechnięci, bo już się im wakacje trochę znudziły, inni zaś z wieczną pretensją: Oooo... znowu do szkoły! I jak tu każdemu dogodzić? W kadrze zmiany niewielkie - mamy nowego księdza katechetę (ks. Adam Sierzputowski za ks. Piotra) i nową panią pedagog (p. Anna Przestrzelska), odeszła p. Katarzyna Milewska. Reszta z grubsza po staremu. A co to znaczy "z grubsza", to się pokaże. Tak czy siak, od jutra trzeba będzie nabierać ochoty do pracy i nauki. Czego wszystkim co najmniej na 10 miesięcy szczerze życzymy.