Ogłoszenia ...

Matura 2015

Informacje o nowych zasadach egzaminu maturalnego

>> Witryna CKE <<

 

Poradnik wyjazdów

Udostępniamy poradnik organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

>> Poradnik <<

 

Dar Fundacji NBP

Od kwietnia 2011 r. nasz szkoła jest beneficjentem projektu Fundacji NBP, który dotyczył wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych w edukacyjne tablice interaktywne. Fundacja NBP przekazała szkole nieodpłatnie tablicę interaktywną z oprogramowaniem i projektorem. Zestaw interaktywny jest wykorzystywany na lekcjach przedsiębiorczości, geografii oraz innych zajęciach.

Stypendia za dobrą naukę

Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce. Dokładniejsze informacje są >>tutaj<< a szczegółowy regulamin w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222, poz. 2268.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, na formularzu określonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki): tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 316.