Samorząd uczniowski ...

Prezydium:

Przewodniczący  - Łukasz Kleczyński

Zastępca  - Jakub Romatowski

Sekretarz  - Patrycja Paliwoda

Skarbnik  - Sylwia Nadara

Liderzy sekcji:

Kulturalna

Angelika Remiszewska, Anna Malinowska

Sportowa

Szymon Falkowski, Michał Najda

Techniczna

Przemysław Śliwka, Paweł Duda

Poczty sztandarowe:

1.     Łukasz Kleczyński, Angelika Remiszewska, Anna Malinowska

2.     Bartosz Zadroga, Alicja Sokołowska, Anna Czarnecka

3.     Jacek Kalinowski, Patrycja Paliwoda, Edyta Cieloszczyk

Opiekun:
Marcin KonstantyAktywiści samorządu