Samorząd uczniowski ...

Prezydium:

Przewodniczący  - Dawid Rainko

Zastępca  - Zuzanna Szymanowska

Sekretarz  - Olga Szczęsna

Skarbnik  - Bartosz Zagroba

Liderzy sekcji:

Kulturalna

Zuzanna Szymanowska, Wiktoria Szymańska

Sportowa

Jakub Malinowski, Marcin Nerko

Techniczna

Przemysław Śliwka, Paweł Duda

Poczty sztandarowe:

1.     Martyna Święczkowska, Patrycja Nowak, Dawid Rainko

2.     Julia Czerwińska, Olga Szczęsna, Marcin Nerko

3.     Weronika Rogińska, Ewelina Chmielewska, Mateusz Chochowski

Opiekun:
Marcin KonstantyAktywiści samorządu