EWD - Edukacyjna Wartość Dodana ...

Co nieco o EWD

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie uprzednich osiągnięć szkolnych faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. Ale tak nie jest. Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby "na wejściu". W wypadku liceów ogólnokształcących najlepszą, dostępną miarą zasobów na wejściu są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też "nośnikiem" wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury.

Ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne mogą służyć: 1. Doskonaleniu nauczania - jako instrument ewaluacji wewnątrzszkolnej. 2. Rozliczaniu i wspieraniu rozwoju szkół - jako metoda stosowana w ewaluacji zewnętrznej. 3. Dostarczaniu rodzicom i uczniom informacji przydatnych przy wyborze szkoły.

Więcej o EWD w witrynie www.ewd.edu.pl

 


EWD naszej szkoły za lata 2015-2017


Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

Nasza szkoła na tle wybranych szkół województwa podlaskiego


Legenda:

     I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSP w Kolnie

     I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

     III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

     II Liceum Ogólnokształcące w ZST w Kolnie

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

 


EWD naszej szkoły za lata 2014-2016


Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

Nasza szkoła na tle wybranych szkół województwa podlaskiego


Legenda:

     I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSP w Kolnie

     I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

     III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

     II Liceum Ogólnokształcące w ZST w Kolnie

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

 


EWD naszej szkoły za lata 2013-2015


Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

Nasza szkoła na tle wybranych szkół województwa podlaskiego


Legenda:

     I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSP w Kolnie

     I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

     III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

     II Liceum Ogólnokształcące w ZST w Kolnie

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

 


EWD naszej szkoły za lata 2012-2014


Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

Nasza szkoła na tle wybranych szkół województwa podlaskiego


Legenda:

     I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSP w Kolnie

     I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

     III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

     II Liceum Ogólnokształcące w ZST w Kolnie

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

 


EWD naszej szkoły za lata 2011-2013


Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

Nasza szkoła na tle wybranych szkół województwa podlaskiego


Legenda:

     I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSP w Kolnie

     I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

     III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

     II Liceum Ogólnokształcące w ZST w Kolnie

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

 


EWD naszej szkoły za lata 2010-2012


Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka

 

Nasza szkoła na tle wybranych szkół województwa podlaskiego


Legenda:

     I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSP w Kolnie

     I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

     III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

     II Liceum Ogólnokształcące w ZST w Kolnie

Przedmioty humanistyczne

Język polski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Matematyka