Rekrutacja ...


Informacje dla kandydatów       (Wszystkie dokumenty w formacie PDF)

4-letnie LO

Dla absolwentów szkół podstawowychInformacje dla kandydatów

Formularz podania


List do rodziców

List do uczniów


Ulotka MEN (terminy, punktacja itd.)


Rozporządzeniea MEN

Zarządzenie kuratora

Zarządzenie dyrektora szkoły


Lista podręczników

3-letnie LO

Dla absolwentów gimnazjumInformacje dla kandydatów

Formularz podania


List do rodziców

List do uczniów


Ulotka MEN (terminy, punktacja itd.)


Rozporządzeniea MEN

Zarządzenie kuratora

Zarządzenie dyrektora szkoły


Lista podręczników