Kącik kandydata ...

 Pliki do pobrania:             (w formacie PDF)


Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2017/2018 (dla młodzieży)

Informacje dla kandydatów do klas I

Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018:

Klasa I