Matura ...


Informacje dla maturzystów       (Wszystkie dokumenty w formacie PDF)

Matura 3-letnie LO --- 8-29 czerwca 2020 r.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnychHarmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Przybory

Harmonogram przychodzenia na egzamin maturalny


Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem