Przetargi ...

Plan zamówień publicznych na 2016 r.

 

ZSP - 1/16

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 

Wybór najkorzystniejszej oferty