Samorząd uczniowski ...

Prezydium:

Przewodniczący  - Patrycja Paliwoda - 3b

Zastępca  - Jakub Sikorski - 2b

Sekretarz  - Karolina Samul - 2f

Skarbnik  - Dobrosława Chodnicka - 2c

Liderzy sekcji:

Kulturalna

Karolina Pikulińska, Jakub Zarębski - 3b

Sportowa

Łukasz Socik, Michał Śliwecki - 3a

Techniczna

Szymon Kleczyński, Kacper Jabłoński, Patryk Sobociński - 2a

Poczty sztandarowe:

1.     Cezary Kałęka - 2b, Anita Remiszewska - 2a, Patrycja Bagińska - 2e

2.     Jakub Sikorski - 2b, Sylwia Konopka - 2a, Katarzyna Kuczewska - 2a

3.     Kamil Mieczkowski - 2d, Wiktoria Kowalczyk - 2e, Natalia Antosiewicz
        i Kamila Borys - 2c

Opiekun:
Marcin KonstantyAktywiści samorządu